28 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-Δρ. Ιωάννης Γ. Παλάντζας

Τίτλος: Λευκολίθου Ευβοϊκά Δρώμενα
Συγγραφέας: Δρ. Ιωάννης Γ. Παλάντζας
Παρουσίαση: Κινηματοθέατρο <<Ελύμνιον>>
Λίμνη 25 Μαρτίου 2010, Ώρα: 19:00
Βιβλιοπαρουσίαση : Ο παγκοσμίου φήμης λευκόλιθος της Βόρειας
Εύβοιας, από σύστασης σχεδόν του νεοελληνικού κράτους, κινητοποίησε το
ενδιαφέρον πολλών γνωστών Ελλήνων και αλλοδαπών μεταλλευτών. Άλλωστε,
η ακόρεστη τότε ζήτηση της αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής βιομηχανίας για
μαγνησιούχα ορυκτά τροφοδοτούσε διαρκώς μια άνευ προηγουμένου
εξορυκτική φρενίτιδα. Ένας πρωτοφανής συνωστισμός και ανταγωνισμός
ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, ντόπιων μεγαλογαιοκτημόνων και άλλων
τοπικών ιδιοκτητών μεταλλειοφόρας γης συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός
σύνθετου ιστορικού πεπραγμένου, η σημασία του οποίου ποτέ δεν
εκτιμήθηκε δεόντως. Αρκετές φορές οι συμμετέχοντες αίρονταν στο
επίπεδο ενός δραματοποιημένου χρονικού, ως υποκριτές θεατρικού
δρώμενου με μυθιστορηματική υφή. Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να ανοίξει
την αυλαία του....

26 Φεβρουαρίου 2010

B Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ Σ. Κ Ε Δ Ι Κ Ο Γ Λ Ο Υ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 
  • Δημοκρατικό έλλειμμα και προώθηση της ενός ανδρός αρχής.
 • Επιβάλλεται η διατήρηση των Νομαρχιών και η ανάδειξη της Περιφέρειας ως αιρετής αυτοδιοικούμενης αρχής.
 • Απαραίτητη η δημοκρατική νομιμοποίηση όλων των οργάνων από τα Συμβούλια

                                                                    
 

      Το  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθορίζει  τους άξονες της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης, της οποίας χαρακτηριστικό είναι  η έλλειψη απογραφής της υφιστάμενης  Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής  διοίκησης με αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής και της επίδρασής τους στις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις της χώρας.

      Το  Πρόγραμμα δομημένο στη βάση  του άρθρου 102 Σ. σύμφωνα με το οποίο  «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού»  ασφυκτιά  να περιλάβει όλες τις δραστηριότητες μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας σε μία βαθμίδα και να αποδείξει ότι αυτές είναι τοπικές υποθέσεις ώστε να  καλυφθεί το γράμμα του Σ. Οι τοπικές υποθέσεις έχουν σχέση με την παράδοση, τον τόπο, με την αμεσότητα και δεν υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές ή κανονιστικές που να αναγνωρίζουν μια υπόθεση ως τοπική αν δεν εξελίσσεται μέσα στα όρια του Νομού.

      Οι  επί μέρους υποθέσεις που εξελίσσονται στα όρια της περιφέρειας είναι  περιφερειακές υποθέσεις. Μια υπόθεση  δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα περιφερειακή και τοπική: ή το ένα θα είναι ή το άλλο, είναι δύο διαφορετικές έννοιες  και ποιότητες. Κοντολογίς Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και άρθρο 102 Σ είναι έννοιες και καταστάσεις ασύμπτωτες. Το Σύνταγμα προβλέπει μόνο δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, δεν αναφέρεται σε Περιφερειακές.

      Η δομή του Προγράμματος διακατέχεται από δημοκρατικό  έλλειμμα, το οποίο εκδηλώνεται στην παντοδυναμία των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων, στην έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων, προσώπων και Επιτροπών και στην απαξίωση των βασικών συμβουλίων Περιφερειακών και Δημοτικών.  Θεσμοθετείται η ενός ανδρός αρχή.

      Έλλειμμα  δημοκρατίας και απαξίωση των  υπηρεσιών είναι οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι. Τι σημαίνει θεματικός. Υποθέτω «ειδικός». Τα Συμβούλια, Περιφερειακά και Δημοτικά, είναι πολιτικά όργανα, εκδίδουν πολιτικές αποφάσεις. Η εκλογή και συμμετοχή σ' αυτά κατά το Σύνταγμα προϋποθέτει, μόνον, ο εκλεγόμενος να έχει πολιτικά δικαιώματα  και δεν απαιτείται καν η γνώση ανάγνωσης και γραφής. Πως στερείται του δικαιώματος ένας πολίτης να είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης ή αντιδήμαρχος. Τα θεματικά ζητήματα επιλύονται από τις υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύονται με μετακλητούς υπαλλήλους. Οι υπηρεσίες εκτελούν τις πολιτικές αποφάσεις, λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο και δεν μπορεί να προΐσταται πολιτικό πρόσωπο, αιρετός. 

      Ο Δήμος: Είναι μια γεωγραφική και πληθυσμιακή ενότητα , μια αρχή αυτοδιοικούμενη με χαρακτηριστικό την αμεσότητα πρόσβασης μεταξύ Άρχοντος και Αρχομένων. Η αρχή είναι αυτοδιοίκηση, δεν είναι διοίκηση. Η διοίκηση προϋποθέτει ιεραρχία, η οποία στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει.

      Ο αυτοδιοικητικός  άρχων ούτε διατάσσεται  ούτε πειθαρχεί, μπορεί οι πράξεις του να ακυρώνονται , όμως διαταγή να εκτελέσει ή να συμμορφωθεί είναι αδιανόητη. Προϊστάμενος του αυτοδιοικητικού άρχοντα Δημάρχου, Νομάρχη ή Περιφερειάρχη είναι μόνον ο Νόμος και οι Δικαστικές Αποφάσεις και κριτής των πράξεων του ο λαός.

      Ο Δήμος πρέπει να είναι τόσο μεγάλος, ώστε να διατηρείται η αμεσότητα, η παράδοση της αυτοδιοίκησης και τόσο μικρός, ώστε να είναι οικονομικά και λειτουργικά αυτοδύναμος οργανισμός, για να εκτελεί όσα ο νόμος επιτάσσει και η τοπική κοινωνία απαιτεί, με κορυφαίο καθήκον τη μεγέθυνση της ντόπιας παραγωγής και της απασχόλησης και πέραν αυτού της κοινωνικής ευημερίας της Δημοτικής περιοχής.

      Στην  προτεινόμενη δομή και  λειτουργία του Δήμου  υπάρχει μείζον πρόβλημα δημοκρατίας. Η εξουσία δεν εκπορεύεται από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δε συμμετέχει ούτε στο συμβούλιο διαβούλευσης. Οι αντιδήμαρχοι. Για αυτούς έως τώρα δεν υπάρχει μια απογραφή ως προς τους λόγους ύπαρξης και τον αριθμό τους, δεν έχει δε απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσον στη θέση ορισμένων αντιδημάρχων είναι σκοπιμότερο να τεθούν τεχνοκρατικά στελέχη, ως μετακλητοί υπάλληλοι.

        Βάση μιας ανεξάρτητης και δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου είναι οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι να παύσουν να είναι προϊστάμενοι των υπηρεσιών.

      Την αρχή αυτή αντιστρατεύονται οι θεματικοί  αντιδήμαρχοι, οι οποίοι, είναι βέβαιον, θα καταλήξουν κεφαλές των υπηρεσιών με απροσμέτρητη ζημία στη διοίκηση.

      Ο Δήμος είναι δημοκρατικός, όταν η  εξουσία, όλων όσων την ασκούν, (προσώπων  και επιτροπών), πηγάζει από τη βάση του Δήμου,  το δημοτικό συμβούλιο, όταν τυγχάνουν της εμπιστοσύνης του. Είναι εξόχως αντιδημοκρατικό οι αντιδήμαρχοι και οι Επιτροπές καθώς και κάποια μετακλητά στελέχη να είναι μόνον της εμπιστοσύνης των Δημάρχων, προέκταση της εξουσίας τους, να ορίζονται από αυτούς, όπως προβλέπει το κείμενο της διαβούλευσης. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής είναι αδικαιολόγητο να μην συμμετέχουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.

      Το  σύνολο της δημοτικής κίνησης, ο  παλμός της κοινωνίας του Δήμου  αντανακλάται στο Δημοτικό Συμβούλιο  και αυτό  επιβάλλει τον έλεγχό του σε όλο το σύστημα. Αυτή είναι και η αιτιολογία του αυξημένου ποσοστού: το 60% των συμβούλων να ανήκουν στην πλειοψηφία και είναι στοιχειώδες να εφαρμοστεί η αρχή - ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ - «οι πολίτες συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν». 

      Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α): Καταργείται, ο αρχαιότερος και επιτυχέστατος θεσμός. Τίποτε δεν είναι ευκολότερο από την κατάργηση και την κατεδάφιση. Ό,τι υπάρχει σε Περιφερειακή Ανάπτυξη στη χώρα είναι έργο της Ν.Α και ό,τι ελλείπει δεν οφείλεται στην αδυναμία , αλλά στη στέρηση της αρμοδιότητας απ' αυτήν. Η παράλειψη αξιολόγησης του έργου της Ν.Α είναι ομολογία ενοχής, έλλειψης επιχειρημάτων για την κατάργηση.

Περιφερειακή  ανάπτυξη δεν είναι οι οδικοί άξονες, οι μεγάλοι λιμένες, οι εμπορευματικοί σταθμοί  ή τα εθνικά αεροδρόμια. Αυτά είναι εθνική υποδομή, είναι υποχρεώσεις και έργα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

      Περιφερειακή  ανάπτυξη είναι το σύνολο της υλικής και άΰλης υποδομής που επιτρέπει και δίδει τη δυνατότητα στους κατοίκους να έχουν παραγωγή και απασχόληση, με αίσθημα μονιμότητας και ταυτόχρονα να παρέχεται ένα πλήρες δίκτυο κοινωνικών παροχών και ένα πλέγμα πολιτιστικών προσφορών. Ό,τι υπάρχει από αυτά είναι έργο της Ν.Α.

      Τα  πρώτα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αύριο οι νέοι Δήμοι θα είναι Διαδημοτικά  ζητήματα, τόσο σε εγκαταστάσεις έργων (Φράγματα άρδευσης, ύδρευσης, υδραγωγεία, διυλιστήρια, σφαγεία, κτηνοκομεία) όσο και υπηρεσιών (παιδείας, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, παραγωγής) κ.λ.π.

      Τα  διαδημοτικά ζητήματα είναι αδύνατο  να αντιμετωπίσουν αφ' εαυτών οι Δήμοι. Τόσον αυτά όσο και τα βασικά παραγωγικά δίκτυα, τα δίκτυα των υποδομών απαιτούν την παρουσία άρτιας και οργανωμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι διαδημοτικές εγκαταστάσεις απαιτούν μια ικανή Ν.Α η οποία να εποπτεύσει τις κατασκευές και να τις παραδώσει  εν λειτουργία σε διαδημοτικά νομικά πρόσωπα.

      Οι  συνενώσεις των Δήμων θα φέρουν αλλαγές  κοινωνικές και οικονομικές που  είναι αδύνατο να προβλεφθούν  στο σύνολο και οι οποίες θα απαιτήσουν ισχυρές Νομαρχιακές υπηρεσίες. Αυτές με τη σειρά τους προϋποθέτουν ισχυρή αυτοδιοικούμενη Νομαρχία. 

      Πρόσφατα  ζήσαμε τη δίκαιη κραυγή των αγροτών: Είμαστε το 12-15% του πληθυσμού και απολαμβάνουμε μόνον το 4% ή 5% του Α.Ε.Π. Δώστε μας βιώσιμες εκμεταλλεύσεις να ανταγωνιστούμε.

      Για τη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων είναι αναγκαία και απαραίτητη η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας του 1920-1930, του κατακερματισμένου κλήρου. Με ένα νομοθετικό πλαίσιο και μια πρακτική που με κίνητρα,  δάνεια, φορολογικές απαλλαγές , αναδασμούς και επιχορηγήσεις να οδηγείται η γαιοκτησία, η αγροκτησία και η γεωδιαχείριση σε αυτούς που μένουν στην πρωτογενή παραγωγή.

      Η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας  είναι όρος επιβίωσης, προϋποθέτει  και απαιτεί ισχυρούς Δήμους και  άρτιες και ευέλικτες Νομαρχιακές  υπηρεσίες. Με την εποπτεία κάποιου αντιπεριφερειάρχη, έστω και ως μακρά χειρ του Περιφερειάρχη. Δεν επιτυγχάνεται..

      Η ιστορία και η απόδοση των  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ούτε συγχωρεί, ούτε δικαιολογεί την κατάργησή  τους. Απεναντίας επιβάλλει τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και τη διατήρησή τους.  

      Οι  Περιφερειάρχες: Γι' αυτούς υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία. Καίτοι διοριζόμενοι από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να έχουν αυξημένο κύρος δεν δικαίωσαν την ύπαρξή τους. Εξαρτημένοι καταθλιπτικά στάθηκαν ανήμποροι να υπηρετήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η ανάγκη του αιρετού άρχοντα και αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου έχει προ πολλού καταστεί προφανής.

      Το  Πρόγραμμα θεσμοθετεί Περιφερειάρχη, παντοδύναμο παράγοντα χωρίς  εξάρτηση από την εμπιστοσύνη  του Περιφερειακού Συμβουλίου, χωρίς άμεσα αιρετούς Νομάρχες και Νομαρχιακά Συμβούλια που θα ήταν ένα κάτω όριο, ανάχωμα και φρένο στην παντοδυναμία του,  είναι προφανές και ηλίου φαεινότερο πως θα εξελιχθεί σε μια αυτοδιοικούμενη ανεξάρτητη διοίκηση, όχι αυτοδιοίκηση, σε μια ενός ανδρός αρχή (!), που δεν θα έχει καμιά σχέση με την Περιφερειακή ανάπτυξη. Η Περιφερειακή ανάπτυξη απαιτεί λαϊκή συμμετοχή σε όλες τις βαθμίδες από το Δήμο, έως τη Νομαρχία και την Περιφέρεια. Οι αντιπεριφερειάρχες, σύμβουλοι του ψηφοδελτίου, επιλεγόμενοι από τον Περιφερειάρχη θα είναι η προέκταση της προσωπικής εξουσίας του και διοριζόμενοι από τον ίδιο , δίχως τη στοιχειώδη δημοκρατική νομιμοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα είναι μαριονέτες μιας δημοκρατικής επίφασης.

      Το  όλο σύστημα Περιφερειάρχη - Αντιπεριφερειαρχών θα καταλήξει σύντομα σε μια καρικατούρα περιφερειακής «δημοκρατικής» εξουσίας.

      Οι  θεματικοί Περιφερειάρχες που θα σκεπάσουν ως καπέλο τις υπηρεσίες και οι  τοπικοί που δεν θα είναι παρά ανεξέλεγκτοι ως Νομάρχες, τοποτηρητές, γκαουλάϊτερ, της βούλησης του Περιφερειάρχη θα κυκλώσουν το θίασο των μαριονετών ώστε να έχομε μια ισόρροπη περιφερειακή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.!!!! Την αυλαία θα κλείσουν οι επτά προϊστάμενοι των διοικητικών Περιφερειών, επτά στους 10 (!!!). 

      Από όσα παραπάνω αναλυτικά αναπτύχθηκαν αβίαστα προκύπτει ως αναπόδραστη αναγκαιότητα η τροποποίηση του Προγράμματος:

 1. Να προχωρήσουν οι συνενώσεις των Δήμων με εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων,  όσες από την εμπειρία κρίνεται σκόπιμο να περιέλθουν στους Δήμους και να ισχύσει το Πρόγραμμα, με  την προσθήκη της δημοκρατικής νομιμοποίησης όλων, των οργάνων και προσώπων εξουσίας.

2. Να παραμείνουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όμως με εκχώρηση των αρμοδιοτήτων που έχουν κριθεί απαραίτητες για την αποστολή τους, όπως η ενοποίηση των Τεχνικών υπηρεσιών, ευέλικτη διαχείριση, όπως αρμόζει σε Ν.Π.Δ.Δ και πρόσβαση για χρηματοδότηση  στον ιδιωτικό τομέα με σύγχρονα μέσα.

3. Να θεσμοθετηθεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση από τον κοινό Νομοθέτη, ως αυτοδιοικούμενη αρχή με αιρετούς Περιφερειάρχη, Περιφερειακό Συμβούλιο και  με αρμοδιότητες τον προγραμματισμό, την ισόρροπη ανάπτυξη, την κατανομή των πόρων, τη διανομαρχιακή εποπτεία, την εκτέλεση περιφερειακών υποδομών, μεγαλυτέρας κλίμακας κ.λ.π.  Ο Περιφερειάρχης να έχει την εμπιστοσύνη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4. Κάθε Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση να  είναι και έδρα  διοικητικής Περιφέρειας  με επικεφαλής  τακτικό δημόσιο  λειτουργό επί  θητεία. 


 Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2010 
 


Επιτυχής η Ελληνική παρουσία στο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πεκίνου


 
Έτσι όπως άρχισε, με ελληνικούς χορούς,  ολοκληρώθηκε το διεθνές φεστιβάλ Πεκίνου στο Chaoyang Cultural International Spring Festival 2010, στο μεγαλύτερο δημόσιο  πάρκο της Ασίας, με τιμώμενη χώρα την Ελλάδα 
Αρχής γενομένης το πρωί της Κυριακής, 14 Φεβρουαρίου μετά την τελετή έναρξης από τον Έλληνα Πρέσβη στο Πεκίνο κ. Θεόδωρο Γεωργακέλο και τους διοργανωτές του φεστιβάλ, το Λύκειο των Ελληνίδων της Χαλκίδας και το Παραδοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα Ιστιαίας Ευβοίας Αθανάσιος Κορφιάτης, άνοιξαν την αυλαία των εκδηλώσεων για το έτος της τίγρης, και συνέχισαν να εναλλάσσονται, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς καθημερινά και για μία εβδομάδα.
Η κεντρική σκηνή, καθώς και ο ευρύτερος χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, είχαν διακόσμηση με τα ελληνικά χρώματα και το Αιγαίο Πέλαγος να κυριαρχεί.
Κεντρικό θέμα του φετινού εορτασμού ήταν ο "Έρωτας", καθώς η κινεζική πρωτοχρονιά συνέπεσε με την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
Κατά τη διάρκεια των 7 ημερών, ηχούσε στο Άλσος Τσαογιάγκ ο ήχος της παραδοσιακής ελληνικής καμπάνας, μεταφέροντας ελληνικούς ήχους στο Πεκίνο και τις ευχές των Ελλήνων για το νέο κινεζικό έτος.  
Η καμπάνα ήταν το δώρο της ελληνικής αποστολής στην Κίνα, η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, και ήταν χορηγία του γραφείου Μ&Μ Travel and Events Services και παρέμεινε στο Άλσος Τσαογιάγκ και μετά το τέλος των εκδηλώσεων, με σκοπό να μεταφερθεί αργότερα στο Μουσείο Τέχνης της Περιφέρειας Chaoyang .   
Το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι τοξοβολίας, όπου ο Έλληνας Θεός του Έρωτα στόχευε την Ελλάδα, καθώς και σε κλήρωση με έπαθλο μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο και 7ήμερη διαμονή σε ελληνικούς προορισμούς για 7 τυχερά ζευγάρια από την Κίνα που θα επισκεφτούν την χώρα μας την Άνοιξη.  
Εκτενής ήταν η αναφορά των κινεζικών ΜΜΕ στη συμμετοχή της Ελλάδας.     
H  ημερησία “Fazhi Wan Bao” δημοσίευσε άρθρο με τίτλο “Νιώσε την Ελλάδα στο Πάρκο Chaoyang του Πεκίνου” αναφέροντας μεταξύ άλλων: Το ισχυρά ρομαντικό αιγαιοπελαγίτικο στοιχείο έδενε απόλυτα με την ‘ημέρα των ερωτευμένων’ και δημιουργούσε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Οι επισκέπτες είχαν ακόμη τη δυνατότητα να απολαύσουν την ελληνική κουζίνα αλλά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα».  
«Τα έθιμα ολόκληρου του κόσμου συναντήθηκαν χθες με τη θάλασσα του Αιγαίου» αναφέρθηκε σε δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Beijing Morning Post, με θέμα την έναρξη των εκδηλώσεων στο Διεθνές Φεστιβάλ του Chaoyang Park,  
Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο πρωταγωνιστής στο διεθνές φεστιβάλ Chaoyang Park International Festival, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Chaoyang του Πεκίνου ανέφερε η ειδησεογραφική σελίδα YNET.com 
Αναφορά στην Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα στο 8ο  Spring Festival 2010 έκανε και η ημερησία “Beijing Youth Daily”, η οποία φιλοξένησε δηλώσεις του γενικού γραμματέα της Ένωσης Διεθνών Πολιτιστικών Ανταλλαγών της Περιφέρειας Chaoyang του Πεκίνου, για την ελληνική διακόσμηση στην  κεντρική πλατεία του πάρκου  
Η Ελλάδα είναι μεταξύ των τριών ελκυστικότερων προορισμών για τους Κινέζους, σύμφωνα με σχετική αρθρογραφία της «Τσάινα Ντέιλι». Στο ένθετο τετρασέλιδό της “METRO”, σημείωσε ότι «κεντρικό θέμα του Spring Festival 2010 θα είναι ο “Έρωτας”, καθώς τα εγκαίνια της εκδήλωσης συμπίπτουν με την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου». Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν ακόμη καλλιτεχνικά συγκροτήματα από τη Ρωσία, τη Μ. Βρετανία, την Σκοτία, την Γαλλία , την Ισπανία, την Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες.  
Ο υπεύθυνος για την Ελληνική συμμετοχή και την διακόσμηση της κεντρικής  πλατείας του Πάρκου κ. Raymond  McGarry  από το γραφείο Μ&Μ Travel and Events Services κάτοικος Λίμνης Ευβοίας  δήλωσε ότι φέτος η ελληνική αποστολή με τα δύο χορευτικά από την Εύβοια κατάφερε όχι μόνο να παρουσιάσει την Ελληνική Παράδοση και  να  ευχαριστήσει  τους επισκέπτες από την Κίνα αλλά και τα μέλη όλων των αποστολών των άλλων χωρών αφού πρωτοστάτησε σε όλες τις εκδηλώσεις κάνοντας όλους να νιώσουν την ελληνική φιλοξενία και τον τρόπο διασκέδασης των ελλήνων, καταφέρνοντας να ενώσει   όλες τις αποστολές σε μια ομάδα.
Χορηγoί  Cel Tours - M&M – In Travel Report
ρεπορτάζ  Γιώργος Παπαδόπουλος -  φωτογραφίες  Κ. Γιαβής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΚΗΡΕΩΣ

Συνεδριάζει την Τρίτη 2.3.2010 και ώρα 18:30 μ.μ  το Δημοτικό
Συμβούλιο Κηρέως στην 2η/2010 Δημόσια τακτική Συνεδρίασή του  για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Απ'  ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2010

2.     Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων λογαριασμού 111.03002076.16 του
Μέτρου 5.3 «Επιχορήγηση του Δήμου Κηρέως για την υλοποίηση
προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο ΤΠΑ (Αρση) στο λογαριασμό
23/3100100000231000 Τράπεζα Ελλάδος (Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών
Προσώπων).

3.     Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας   περί  κατανομής
πιστώσεων σε σχολικούς τροχονόμους.

4.     Επιχορήγηση Κ.Α.Π.Η Μαντουδίου.

5.     Έγκριση της αριθ. 4/2010 απόφασης Δ.Σ Κ.Α.Π.Η Μαντουδίου, περί
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ  Έτους  2010».

6.     Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών Δήμου  Κηρέως.

7.     Επανακαθορισμός υψομέτρου γραμμής οδού Ν.31 σχεδίου πόλης Μαντουδίου.

8.     Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος, έτους 2010.

9.     Αίτηση Κοίλαρη Δημητρίου.

10.                        Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή ελέγχου
λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Νομού Ευβοίας.

11.                        Εγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου «Ανάπλαση χώρων
παραλίας Κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου Δήμου Κηρέως.

Πολίτες της Βόρειας Εύβοιας :Ο δρόμος για την βελτίωση της υγείας στην περιοχή μας είναι μακρύς

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και γνώση των δυσκολιών της εποχής
μας, είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε:
α) την έκδοση της υπ. Αριθμ. 13/2010 οικοδομικής άδειας «περί
επέκτασης και αναδιαρρύθμισης του Κ.Υ. Ιστιαίας»
β) την εγκατάσταση της εταιρείας που ανέλαβε το έργο και την έναρξη
των εργασιών ( ας ευχηθούμε ότι κάποτε θα τελειώσει) και
γ) την απόφαση για δημιουργία και εγκατάσταση τομέα ΕΚΑΒ στην
Ιστιαία (Έχει ήδη εγκατασταθεί μονάδα έξι (6) ατόμων και ενός
ασθενοφόρου και εκκρεμεί η ορκωμοσία ακόμη τριών (3) διασωστών και η
έλευση του δεύτερου ασθενοφόρου Με τηλ. κλήση στο 166 και διακομιδή
του περιστατικού στο Κ.Υ. Ιστιαίας, εάν χρειαστεί ο ασθενής μπορεί να
μεταφερθεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο κριθεί απαραίτητο και όχι μόνο
στο νοσοκομείο Χαλκίδας).
Μετά από τις προσπάθειες και τους αγώνες του λαού της Β. Εύβοιας
τα τρία τελευταία χρόνια, επιτέλους φαίνεται ότι ο γραφειοκρατικός
μηχανισμός και οι υπεύθυνοι, αποφάσισαν να υπερβάλουν εαυτόν και να
κινηθούν, έστω και με ρυθμό χελώνας, προς την κατεύθυνση της
αναβάθμισης της υγείας στον τόπο μας.
Είναι ολοφάνερο ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινότανε αν δεν
είχε προηγηθεί η δυναμική κινητοποίηση των πολιτών της Β. Εύβοιας,
καθώς και οι συστηματικές γραπτές παρεμβάσεις και πιέσεις στους
βουλευτές, τους αρμόδιους διοικητικούς φορείς και υπηρεσίες και τον
τύπο σε επίπεδο νομού, περιφέρειας και υπουργείου.
Όμως δεν αρκούν τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή
το Κ. Υ Ιστιαίας είναι άδειο από ιατρικό προσωπικό .
Α. Το νέο οργανόγραμμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης
τον Ιούλιο του 2009 δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, ούτε έχει γίνει κάποια
ενέργεια από τους αρμόδιους για την προκήρυξη των θέσεων .
Β Οι εφημερίες των ιατρών δεν αναρτώνται, όπως γίνεται σε όλα τα
νοσοκομεία της χώρας, με αποτέλεσμα ακόμη και οι ίδιοι οι γιατροί να
μην γνωρίζουν αν εφημερεύει ο ακτινολόγος ή ο καρδιολόγος.
Γ Οδηγός ασθενοφόρου έχει αποσπαστεί ως οδηγός βουλευτή του Νομού μας,
λες και περισσεύουν τα ασθενοφόρα και οι οδηγοί.
Καθημερινά, περιστατικά λιγότερο ή περισσότερο τραγικά έρχονται να
προστεθούν στα δεκάδες υπάρχοντα και να μεγαλώσουν την αγανάκτηση των
πολιτών. Καλούμε όλους τους πολίτες να επαγρυπνούν και να
υπερασπίζονται με κάθε τρόπο το δικαίωμα τους στην υγεία! Καλούμε
όλους τους υπεύθυνους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και το βάρος
των περιστάσεων! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Ας μη γελιόμαστε! Ο δρόμος για την βελτίωση της υγείας στην
περιοχή μας είναι μακρύς. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και
δυναμική παρουσία από τους πολίτες που μέχρι τώρα στάθηκαν μπροστά σε
όλους τους αγώνες. Γι αυτό και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί
παρόλες τις μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις κατανόησαν το υπερκομματικό
του ζητήματος της υγείας και έδωσαν « τον αγώνα τον καλό».
Οι Πολίτες της Βόρειας Εύβοιας είναι εδώ!

23 Φεβρουαρίου 2010

κυκλοφόρησε η Λιμνιώτικη Φωνή

με πλούσια ύλη και κάλεσμα για την κοπή της πίτας της ένωσης, στις 27
Φλεβάρη στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο Σύνταγμα.

22 Φεβρουαρίου 2010

Γιάννης Καρατζούδης-Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ


 

Είχα διαβάσει στα μαργαριτάρια μαθητών:Ερώτηση…ποιος  έκτισε τον Παρθενώνα. Απάντηση ..το κτήνος ο Καλλικράτης 

( Ο Ικτίνος  και ο Καλλικράτης από τους  σημαντικούς Αρχιτέκτονες στο  μισό του 5ου π.Χ. αιώνα με πολλά σημαντικά έργα και οι δυο συνεργάστηκαν για την ανέγερση του Παρθενώνα ) 

Συμπολίτες πολύ φοβάμαι ότι στην διοικητική μεταρρύθμιση ( ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ) και ειδικά για  τον δικό μας Δήμο ότι το κατά πως το παν τα παλικάρια με τα ατσαλάκωτα κουστούμια , αυτός το κτήνος ο Καλλικράτης θα μας αρπάξει από τον σβέρκο . 

Η πρόθεση μου  δεν είναι να αναλύσω αν η διοικητική μεταρρύθμιση είναι σωστή η όχι . Η πρόθεση μου είναι να κτυπήσω  την ΚΑΜΠΑΝΑ  για το που μας  πάνε, ποιοι μας πάνε γιατί μας  πάνε . ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΡΩΤΑΝΕ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ

Η κάθε πόλη αποτελείται ,κατοικείται, υπάρχει , δημιουργείται, είναι και ονομάζεται πόλη ,γιατί  υπάρχουν ΠΟΛΙΤΕΣ και όχι γιατί  υπάρχουν παράγοντες κάθε μορφής και  κάθε χώρου, αν ήταν έτσι θα την ονομάζανε  ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΥΠΟΛΗ. Μήπως είναι είδη έτσι και απλά χαμογελάμε ευτυχισμένοι;         

Θέτω μερικά ερωτηματικά. Ανοίγω τον διάλογο. Προκαλώ  τους παράγοντες αντί να τρέχουν από  σπίτι σε σπίτι από χωρίον εις  χωρίον να καλέσουν                                                    ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.  

Γιατί να κάνουμε  συνένωση με το Μαντουδι την Αγια Άννα.

Γιατί το Μαντουδι να κάνει συνένωση με το Ελυμνιον

Γιατί η Αγια Άννα να κάνει συνένωση με το Ελυμνιον και το Μαντουδι

Γιατί προωθείται ένας μικρός Δήμος της τάξης των 12000- 14000 κατοίκων ανάμεσα σε δυο μεγάλους Ιστιαίας και Ψαχνών που θα έχουν από 35000 – 45000 κατοίκους .

Γιατί προωθείται η συνένωση τριών μικρών και φτωχών Δήμων, που το αποτέλεσμα θα είναι  να γίνει ένας λίγο ποιο μεγάλος  αλλά φτωχός ΔΗΜΟΣ ,όλοι ξέρουμε αν παντρέψουμε φτωχούς το αποτέλεσμα δεν είναι πλούσιοι είναι φτωχοί.

Γιατί δεν μας  συνενώνουν σε ένα ΔΗΜΟ όλους  στην Β. ΕΥΒΟΙΑ

Γιατί και ποιοι  μας γράφουν κανονικά σαν πολίτες ,ποιοι έχουν συμφέροντα και ποιους εξυπηρετούνε οι υπόγειες συμφωνίες  του τύπου( Θα μας δώσεις την έδρα θα σου δώσουμε τον Δήμαρχο και ταναπαλη).

Γιατί να κάνουμε  συνένωση και ποια κοινά στοιχεία έχουμε εκτός από το ότι είμαστε  όμοροι  Δήμοι . 

Νομίζω ότι  πρέπει και οι τρεις Δήμοι  ΕΛΥΜΝΙΩΝ – ΚΗΡΕΩΣ – ΝΗΛΕΩΣ να συγκαλέσουν  συνελεύσεις και να αποφασίσουν οι δημότες με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.

Γιατί αν είναι  υποχρεωτικό ο Δήμος μας να συνενωθεί με κάποιους ,να μην συνενωθεί  με την Αιδηψό που και όμοροι είμαστε  και κοινά συμφέροντα έχουμε. 

Αυτά τα ερωτήματα  θέτω σε διάλογο, που όλοι λίγο πολύ τα έχουμε μέσα μας και τα κουβεντιάζουμε καθημερινά  στις παρέες στα καφενεία στα σπίτια μας . 

Αυτόν τον ΔΙΑΛΟΓΟ  ζήτω να ανοίξω γιατί αυτές οι αλλαγές  θα καθορίσουν την ανάπτυξη του τόπου  μας ,τόσο στα οικονομικά, όσο και  στα πολιτισμικά θέματα. Ανάλογα με τις αποφάσεις μας θα είναι  θετική ή αρνητική η πορεία μας η αν θέλετε η πορεία των παιδιών μας .Και δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε  την τύχη των παιδιών μας στα χέρια μερικών παραγόντων ανεξαρτήτου ταυτότητας, άλλωστε αυτοί οι 20 – 30 παράγοντες είναι που άγονται και φέρονται εδώ και 25 χρόνια τα αποτελέσματα είναι γνωστά και για τους τρεις Δήμους . 

Καλώ τον Δήμαρχο  του Δήμου μας να πάρει πρωτοβουλία  και να καλέσει      

  ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  

Αν δεν το κάνει, που δεν το πιστεύω γιατί δεν βλέπω τον λογο να θέλει ένας Δήμαρχος ΕΛΥΜΝΙΩΝ  να συνδέσει το όνομα του με την καταστροφή της πόλης του, αν λέω τότε οι πολίτες με τα κινητά και με e mail πρέπει να καλέσουμε ο ένας τον άλλον στον Δημοτικό κινηματογράφο πριν το τέλος τού  Φεβρουαρίου

Προσωπικά και  δημόσια καλώ τον Δήμαρχο κ. Κ. ΜΑΡΚΟΥ .τον πρώτο πολίτη του Δήμου  μας να είναι εκεί . 
 

                                                            ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ  ΣΑΣ

                                                               Ο ΕΝΑΓΩΝΙΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

                                                                      Γιάννης Καρατζουδης

                                                                               Δημότης

21 Φεβρουαρίου 2010

Χάθηκε ο Tobias

"Χάθηκε στη Λίμνη Ευβοίας στις 4 Φεβρουαρίου ένας μαύρος, μαλλιαρός σκύλος. Φορούσε μπλε λουρί και απαντά στο όνομα Tobias.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το ένα του μάτι είναι τραυματισμένο.
 
Όποιος τον βρει να επικοινωνήσει στο 22270-31651, κιν.:6948161820
 
Δίνεται αμοιβή 200 ευρώ "  
 

19 Φεβρουαρίου 2010

Χρήστος Τζαχρήστος:«www.bkevoia.gr» Ο ιστοχώρος της Βορειοκεντρικής Εύβοιας είναι γεγονός

Με την εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δημιουργείται στην
Βορειοκεντρική Εύβοια ένας δήμος (ποιο άραγε θα είναι το όνομα του; θα
είναι βιώσιμος;). Συνενώνονται οι δήμοι Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως
(ποια θα είναι η έδρα του; πόσο σημαντική είναι για την λειτουργία του
δήμου;). Με την ενοποίηση τους παύουν να υφίστανται τα υπάρχοντα
Δημοτικά και τοπικά συμβούλια και οι υπάρχοντες δήμαρχοι (θα είναι
πάλι όλοι υποψήφιοι; θα υπάρξουν νέοι διεκδικητές;).

Όπως βλέπετε εγείρονται πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα που χρήζουν
απάντησης.
Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, μια
διαβούλευση από μας τους κατοίκους των παραπάνω δήμων και όχι μόνο.
Η δημιουργία αυτού του ιστοχώρου αυτό το σκοπό φιλοδοξεί να
υλοποιήσει. Απευθύνεται σε όλους και σε όλες που είναι δημότες στους
τρεις δήμους ή κατάγονται από αυτούς ή ενδιαφέρονται για αυτούς και
θέλουν να καταθέσουν την άποψη τους.

Περιέχει:

Ενημέρωση για το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, από το ίδιο το κείμενο της
δημόσιας διαβούλευσης αλλά και από τις τοποθετήσεις - ομιλίες όλων των
πολιτικών αρχηγών και των παραγόντων της αυτοδιοίκησης και της
πολιτικής στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα.
Επίσης διαθέτει χώρο φιλοξενίας άρθρων , γνωμών, απόψεων και σχολίων,
όσων ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αυτήν την διαβούλευση για το
δημιουργούμενο δήμο της Βορειοκεντρικής Εύβοιας.

Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας στο www.bkevoia.gr .

Χρήστος Τζαχρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Νηλέως

ΕΡΩΤΗΣΗ KKE:Επικίνδυνο το οδικό δίκτυο του Ν. Εύβοιας.

Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών

Σε κατάσταση εγκατάλειψης βρίσκεται το οδικό δίκτυο του Ν.
Εύβοιας. Οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις του οδοστρώματος και των
πρανών μετά από κάθε κακοκαιρία αποτελούν μόνιμο φαινόμενο και σε
συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος καθιστούν την Εύβοια
πρώτη σε τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της
εθνικής στατιστική υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα πρώτος σε επίπεδο επικινδυνότητας έρχεται ο οδικός
άξονας Χαλκίδα - Στροφυλιά - Ιστιαία, που ενώνει τη Βόρεια Εύβοια με
τη Χαλκίδα και καθημερινά περνούν χιλιάδες αυτοκίνητα. Ιδιαίτερης
επικινδυνότητας είναι η τοποθεσία Δερβένι όπου πρόσφατα υπήρξαν πολύ
σοβαρές κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα η Εύβοια να κοπεί στα δύο. Σοβαρά
προβλήματα εντοπίζονται στο δρόμο Αιδηψός - Λίμνη, σχεδόν μετά από
κάθε κακοκαιρία γίνεται αδύνατη η πρόσβαση, εξαιτίας κατολισθήσεων και
καθιζήσεων.

Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκεται και το οδικό δίκτυο της Νότιας
Εύβοιας, κυρίως στις περιοχές Κύμης και Καρυστίας όπου οι
κατολισθήσεις είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Στην ευρύτερη περιοχής της
Καρυστίας που βρίσκονται οι δήμοι Καρύστου, Μαρμαρίου και Στυραίων τα
προβλήματα είναι έντονα και συχνά. Πιο συγκεκριμένα έντονα
κατολισθητικά φαινόμενα εντοπίζονται στην Κάρυστο στο χωριό Καλλιάνοι
και στα Στύρα. Παράλληλα το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι
απαρχαιωμένο με αποτέλεσμα η πρόσβαση στα χωριά να είναι δυσχερής και
επικίνδυνη.

Ίδια κατάσταση επικρατεί και στην περιοχή της Κύμης (παραλιακός
δρόμος Πλατάνας - Στόμιο) και του Αλιβερίου.

Τα παραπάνω είναι μόνο κάποια απ' τα πιο σοβαρά προβλήματα που
εντοπίζονται. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί σε όλο το οδικό δίκτυο του
Νομού Εύβοιας.

Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις που
υπάρχουν από τους κατοίκους και φορείς του νομού, οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αρκούνται στο να <<μπαλώνουν>> τα διάφορα προβλήματα
χωρίς να παίρνουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση τους.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

* Σε τι ενέργειες θα προβούν ώστε να γίνουν οι κατάλληλες μελέτες
και να παρθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για προστασία από τις
κατολισθήσεις.
* Σκοπεύουν να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου, σύγχρονου,
ασφαλούς οδικού δικτύου Χαλκίδας - Βόρειας Εύβοιας και Χαλκίδας -
Νότιας Εύβοιας.
* Να αποπερατωθεί το γρηγορότερο δυνατό και να παραδοθεί στην
κυκλοφορία ο δρόμος που θα συνδέει το Αλιβέρι με την Κάρυστο.
* Να αρχίσει η κατασκευή νέου δρόμου Χαλκίδας - Αλιβερίου και
Αλιβερίου Κύμης.
* Τι γίνεται με τις παρακάμψεις προς Βορρά της Ν. Αρτάκης και προς
Νότο του Βασιλικού, Αμαρύνθου και Αλιβερίου;
* Τι σκοπεύουν να κάνουν με την οδική σύνδεση των χωριών του Κάβο
Ντόρο στη Νότια Καρυστία που εξαιτίας της κακής κατάστασης των δρόμων
βρίσκονται σε διαρκή απομόνωση;

Οι βουλευτές
Γιώργος Μαρίνος

Γιάννης Γκιόκας

Γιώργος Μαυρίκος

18 Φεβρουαρίου 2010

Καφενείο Γκανόγιαννη , Φλεβάρης 2010

Μια κανταδόρικη παρέα της Λίμνης στην Εύβοια,με καύσιμα τσίπουρο και καλή διάθεση . Μάκης, Τάκης και Αλέκος Γεωργίου, Γιάννης Φαφούτης και Τζουτζάς και Κώστας Σαββάκης επί το έργο, στο καφενείο του Γκανόγιαννη.

βίντεο: Φαφούτης, φυσικά!

αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Λίμνη

Με την ουσιαστική συνδρομή του χορευτικού συγκροτήματος ΤΟ ΛΥΜΝΙ και
νεολαίων, πραγματοποιήθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Λίμνη.
Τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τους χορούς στη παραλία της
προσέφερε στο μπλογκ, ο Γιάννης Φαφούτης.

με επιτυχία ο βλάχικος γάμος και πρώτοι στο κέφι οι Κεχριώτες

Ο Βλάχικος Γάμος στις Κεχριές την Καθαρή Δευτέρα έγινε λόγος
ξεφαντώματος στην πλατεία του χωριού.
Μπράβο στους διοργανωτές και καλή συνέχεια!

περισσότερα:
http://kexries-evias.blogspot.com/2010/02/2010.html

17 Φεβρουαρίου 2010

Ιστοσελίδα του 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας


Ο ιστότοπος  του 2ου Γραφείου ΔΔΕ Ευβοίας αποτελείται από τους εξής τομείς:

Α) Υπηρεσίες

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τα διαγράμματα ροής για τις υπηρεσίες του Γραφείου μας και αναλυτικά οι υπεύθυνοι συνάδελφοι ανά εργασία. Τα μπλε γράμματα στα διαγράμματα είναι σύνδεσμοι προς τις αντίστοιχες σελίδες με αναλυτικές πληροφορίες ανά άτομο ή ανά τμήμα. Με τα διαγράμματα αυτά μπορεί ο επισκέπτης της σελίδας να εντοπίσει άμεσα και εύκολα, ποιος συνάδελφος είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία του Γραφείου μας αλλά και ποιες είναι οι υπηρεσίες του Γραφείου.

Β) Σχολεία

Εδώ υπάρχει  πίνακας με όλες τις Σχολικές μονάδες  που υπάγονται στις αρμοδιότητες του 2ου Γραφείου ΔΔΕ Ευβοίας. Τα σχολεία εμφανίζονται είτε σε προβολή πίνακα είτε σε προβολή χάρτη με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού. Ο χάρτης είναι διαδραστικός και μπορεί να γίνει αναζήτηση σχολείων βάση κριτηρίων όπως τα μόρια μετάθεσης, το είδος της σχολικής μονάδας, ο Δήμος κλπ. Επίσης ο χρήστης μπορεί να λάβει οδηγίες μετάβασης προς κάποια σχολική μονάδα από οποιδήποτε σημείο του κόσμου. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής όλων των στοιχείων των σχολικών μονάδων σε πίνακα excel ή σε άλλη μορφή. Ο τομέας αυτός μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε νεοπροσληφθέντες ή νεοδιορισθέντες συναδέλφους.

Γ) Εκπαιδευτικοί

Στον τομέα  αυτό εμφανίζονται κατηγοριοποιημένες ανακοινώσεις που αφορούν τους συνάδελφους  εκπαιδευτικούς, είτε πρόκειται για  μόνιμα διορισμένους είτε για αναπληρωτές και ωρομίσθιους. Συγκεκριμένα υπάρχουν ανακοινώσεις για μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, προσλήψεις, διορισμούς, προαγωγές,  σεμινάρια, επιμορφώσεις, εκδηλώσεις, αλλά και αιτήσεις αδειών κλπ.

Δ) Μαθητές

Σημαντική ενότητα που αφορά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας με ανακοινώσεις για τις εξετάσεις, προσκλήσεις συμμετοχής σε δράσεις και εκδηλώσεις, δημοσίευση μαθητικών διαγωνισμών κλπ.

Ε) Ιδιωτική Εκπαίδευση

Η κατηγορία  αυτή χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες: α) για τα φροντιστήρια, β) για τα ιδιωτικά σχολεία και γ) για την εκπαίδευση κατ' οίκον. Εδώ υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έντυπα, δηλώσεις, ανανεώσεις αδειών, κλπ.

ΣΤ) Τράπεζα θεμάτων

Στην τράπεζα  θεμάτων συγκεντρώνεται εκπαιδευτικό υλικό καθώς και θέματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων παρελθόντων ετών από τις Σχολικές μονάδες της περιοχής μας. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τα θέματα που έχουν βάλει στα παρελθόντα σχολικά έτη ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη χρήσιμη βάση δεδομένων κυρίως για μαθητές αλλά και για νέους εκπαιδευτικούς.

Ζ) Νομοθεσία

Στην ενότητα  αυτή υπάρχουν οι σημαντικότερες εγκύκλιοι, νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και  προεδρικά διατάγματα που αφορούν  στην Παιδεία και τη δημόσια και  ιδιωτική εκπαίδευση.

Η) Οικονομικά

Χρήσιμα αρχεία για τα οικονομικά και τη μισθοδοσία.

Θ) Forum

Δημόσιες  συζητήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όσους άλλους πολίτες ενδιαφέρονται για τα θέματα Παιδείας.

Ι) Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι προς ιστότοπους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παιδεία και τη δημόσια εκπαίδευση.

Θ) Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας με το 2ο Γραφείο ΔΔΕ Ευβοίας και αναφορά των στοιχείων επικοινωνίας.

15 Φεβρουαρίου 2010

έτοιμη η φασολάδα στο κιόσκι!-σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων

Από τα χαράματα , ο σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων ετοιμάζει τα νηστίσιμα
της καθαρής Δευτέρας.
Σας περιμένουν ωραία χυλωμένη φασολάδα, τόνοι ντόπιο κρασί Τυρνάβου,
και άλλοι μεζέδες, μαζί με τη θέα προς την ηλιόλουστη Λίμνη.

Το ο Δ.Σ. του «Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης, Ο Ποσειδών» ευχαριστεί τους χορηγούς της εκδήλωσής του, την Καθαρά Δευτέρα, στη θέση «Κιόσκι»: τον κ. Κεντρή Γεώργιο, τον κ. Μαϊμουτζή Ηλία, τον κ. Χατζηλέρη Κωνσταντίνο, τους Αφούς Βλαχούτσικου, τον κ. Λετώνη Αντώνιο και τον κ. Παρίσση Αχιλλέα. Η αναφορά των ονομάτων τους συνάδει και με την αρχαιοελληνική μας παράδοση, η οποία επέβαλε την τιμητική αναγραφή των ονομάτων τους σε δημόσιες στήλες. Ας λειτουργήσει παραδειγματικά η συμπεριφορά τους, όπως και των πολλών μελών του Ομίλου μας, τα οποία με την ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη έκβαση της εκδήλωσης. Χρόνια Πολλά και του χρόνου ακόμα καλύτερα…

Αλεξάνδρα Κατράμη: Για την ένταξη των νόμιμων μεταναστών

 ΄´Εθνική κοινωνική και οικονομική ανάγκη´΄ χαρακτήρισε την ένταξη των
μεταναστών ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης .

Σύμφωνα με τις τελικές ρυθμίσεις  για την απόκτηση ιθαγένειας από τους
αλλοδαπούς , παρέμεινε η προϋπόθεση της πενταετούς νόμιμης διαμονής ,
παρά το αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αυξηθεί
το χρονικό διάστημα σε περισσότερα από οχτώ χρόνια . Με τη συμπλήρωση
των πέντε ετών , οι αλλοδαποί θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση
πολιτογράφησης η οποία θα πρέπει να εξετασθεί εντός διετίας . Στο
τελικό νομοσχέδιο παράλληλα εξειδικεύεται και ο τρόπος εξακρίβωσης
προϋποθέσεων , όπως η ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία και η
συμμετοχή στην πολιτική ζωή . Όπως ορίζεται θα συνεκτιμώνται μεταξύ
άλλων στοιχεία όπως η γνώση της ελληνικής ιστορίας , η συμμετοχή σε
κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς , πολιτικές ενώσεις ή
σωματεία τα οποία διαθέτουν μέλη που είναι Έλληνες καθώς και η φοίτηση
σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς . Για τα παιδιά των μεταναστών που
έχουν γεννηθεί στη χώρα χορηγείται η ιθαγένεια με την προϋπόθεση
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο και χορήγηση πριν από την
ενηλικίωση με την δήλωση των γονέων .

  Οι αντιδράσεις  …

Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο  που αφορά την
παραχώρηση ιθαγένειας στους νόμιμους μετανάστες  υπήρξαν από ακροδεξιά
στοιχεία αλλά και από ορισμένους Μητροπολίτες !!

Όμως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έβγαλε ανακοίνωση που κινείται στη γραμμή
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και τονίζει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για
θέμα που αφορά και χειρίζεται η Πολιτεία . ´΄Η θέσπιση του νόμου που
αφορά την ιθαγένεια δεν προέβλεπε , ούτε και τώρα προβλέπει την
παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου . Είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής
Πολιτείας δια του Ελληνικού Κοινοβουλίου ´ ΄   Αυτή είναι η επίσημη
άποψη της Εκκλησίας .

   Στο Δήμο Αιδηψού

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που πήραμε από το ΚΕΠ Λ. Αιδηψού , οι
νόμιμοι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο Δήμο Αιδηψού είναι γύρω
στα χίλια (1.000) άτομα . Από τα οποία  το μεγαλύτερο ποσοστό είναι
αλβανικής καταγωγής , οικογενειάρχες μόνιμα εγκατεστημένοι που έχουν
ενταχθεί   αρμονικότατα  στην ελληνική κοινωνία . Επίσης υπάρχουν
κάποιοι Βούλγαροι και ελάχιστοι Ρουμάνοι  που είναι βέβαια και μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  , και κάποιοι Αιγύπτιοι και Πακιστανοί που
εργάζονται στα ψαράδικα . Όλοι οι νόμιμοι μετανάστες που ζουν και
εργάζονται εδώ δεν έχουν προκαλέσει κανένα πρόβλημα  .

 Κατά την άποψη μου οι μετανάστες της περιοχής μας , και κυρίως αυτοί
της Αλβανικής καταγωγής είναι τόσο καλά ενταγμένοι στην ελληνική
κοινωνία και συμμετέχουν τόσο ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι ώστε δεν
ξεχωρίζουν από τους ελληνικής καταγωγής κατοίκους . Μάλιστα τώρα
τελευταία  έχουμε και ιερέα άτομο αλβανικής καταγωγής  που μεγάλωσε
εδώ , μορφώθηκε εδώ και έστησε και την οικογένεια του εδώ .  Είναι
κρίμα να μην έχουν (αν το θέλουν βέβαια)  την ελληνική ιθαγένεια
άνθρωποι που ζούμε μαζί , μιλάνε ελληνικά , είναι  χριστιανοί και
γενικότερα η κουλτούρα τους δεν διαφέρει από τη δική μας .

  Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ´πας μη Έλλην βάρβαρος ´  αλλά το βάρβαρος
σήμαινε αυτόν που δεν μιλάει ελληνικά . Αντίθετα έλληνες λογίζονταν
αυτοί που οι δεσμοί που τους ένωναν ήταν το ομόγλωσσο  το ομόθρησκο
και το ομότεχνο.   Ήταν έλληνας δηλαδή όποιος μιλούσε ελληνικά ,
πίστευε σε έλληνες θεούς και η αισθητική του εκφράζονταν από την
ελληνική τέχνη και τα ελληνικά ιδεώδη . Να μην ξεχνάμε ότι η ανώτερη
θεότητα που λατρεύονταν στον ελληνικό χώρο , ο Δίας ο πατέρας των θεών
και των ανθρώπων ονομάζονταν Ξένιος Ζεύς , δηλαδή φιλόξενος Δίας ,
προστάτης βοηθός και σύμμαχων όλων των ξένων . Άλλα δεν είναι μόνο η
ελληνική ιστορία και η μυθολογία  που προσπαθούν να προστατέψουν και
να ενσωματώσουν κάθε καλό στοιχείο που έρχεται από αλλού , αλλά και η
χριστιανική θρησκεία και ηθική δεν ξεχωρίζει  κανέναν , αντίθετα
πιστεύει όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι
χριστιανισμός  είναι ένα προζύμι που μπορεί να αφομοιώσει όλους . Και
εδώ είναι η απορία μου με τη συμπεριφορά κάποιων  Μητροπολιτών που από
άμβωνος βγάζουν πύρινα κηρύγματα εναντίον του νομοσχεδίου της παροχής
ιθαγένειας στους μετανάστες ενώ δεν ασχολούνται καθόλου με την
εσωτερική ιεραποστολή . Τον Ιούλιο του 2009 το ορθόδοξο χριστιανικό
έντυπο ΕΠΑΛΞΕΙΣ (κυκλοφορεί και στη Αιδηψό και μοιράζεται δωρεάν το
καλοκαίρι στους Ιερούς Ναούς της περιοχής μας)  ,  σε συνέδριο
εσωτερικής ιεραποστολής που διοργάνωσε στην Αθήνα  και με τη συμμετοχή
σημαντικών στελεχών της Εκκλησίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
ορθόδοξη κατήχηση και ιεραποστολή στους μετανάστες είναι σχεδόν
ανύπαρκτη αφού η ορθόδοξη κατήχηση δεν έχει μεταφραστεί ούτε στις
επικρατέστερες γλώσσες σε αντίθεση με άλλα δόγματα που έχουν
μεταφράσει τα χριστιανικά τους κηρύγματα σε 130 γλώσσες και
προσεγγίζουν τους μετανάστες στα δικά τους πιστεύω . Και συντριπτική
πλειοψηφία των μεταναστών που γίνονται ορθόδοξοι χριστιανοί είναι
αλβανικής καταγωγής.

  Αν  σκεφτούμε ο καθένας ξεχωριστά τις δικές του ρίζες  κι αν
κοιτάξουμε προσεκτικά στα κλαριά των οικογενειακών μας δένδρων ,
σίγουρα θα ανακαλύψουμε όλοι μια γιαγιά που ήρθε από μακριά ή έναν
παππού που δεν γεννήθηκε έλληνας αλλά έλληνας έγινε . Αυτές οι απόψεις
μου , δεν είναι σημερινές , ούτε διαμορφώθηκαν τώρα ,  στο βιβλίο που
έχω γράψει  ΑΙΔΗΨΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ συγγραφέας Αλεξάνδρα
Κατράμη    Αιδηψός 1997 εκδόσεις ΚΑΤΡΑΜΗ   σελίδα 46 γίνεται  αναφορά
στο θέμα με τον εξής τρόπο . '' Λαογραφία  Ο χώρος της Αιδηψού
πρωτοκατοικήθηκε από Πρωτοέλληνες , αργότερα , μετά τον Τρωικό Πόλεμο
ήρθανε και οι Ίωνες , όπου θέσανε και τις πολιτισμικές βάσεις στον
τόπο , ενώ αργότερα κατοικήθηκε από Σλάβους Φράγκους , Βενετούς ,
Τούρκους , Αρβανίτες , Βλάχους . Όλοι αυτοί οι λαοί  πότισαν με το
αίμα και το σπέρμα τους το χώμα της Αιδηψού . Υπάρχουν τοπωνύμια όπως
η Γουργουβίτσα ή η Βιστρίτσα (έξω από την Ιστιαία ) που δείχνουν τις
σλαβικές επιρροές στο χώρο , υπάρχουν οικογενειακά ονόματα στην
περιοχή όπως

Φράγκος και Μέτσκαρης  που φανερώνουν πως η φραγκοκρατία πέρασε αλλά
κάποιοι Φράγκοι παρέμειναν στον τόπο , όπως και το οικογενειακό όνομα
Βενετής που δείχνει το σύντομο αλλά καθοριστικό πέρασμα των Βενετών .
Το οικογενειακό όνομα Γκίνης υπογραμμίζει την εγκατάσταση των
Αρβανιτών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας , ενώ η γυναικεία τοπική
ενδυμασία με το όνομα ´βλάχα´΄ είναι ενδεικτική των βλάχικων καταβολών
των κατοίκων .  Όμως όλοι αυτοί οι λαοί επηρεάστηκαν τόσο πολύ από το
ελληνικό πνεύμα και την ελληνική κουλτούρα που έγιναν ΄Ελληνες . Ο
ελληνικός πολιτισμός είναι ένα προζύμι γεμάτο δύναμη κι αυτό που θα
ζυμωθεί αφού ανακατευτεί με το προζύμι , μετατρέπεται και το ίδιο σε
προζύμι . Η Αιδηψός είναι Ελλάδα και ο Αιδηψιώτικος λαός ένας λαός με
διεθνή αντισώματα , που έχει την τρομερή ευχέρια να κολλάει και να
συμβιώνει με όλους τους λαούς χωρίς να αλλοιώνεται το δικό του πρόσωπο
αλλά αντιθέτως να μεταδίδει φως και λάμψη στα σημεία επαφής του . Έτσι
υπογραμμίζεται η παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού , που μπορεί
να γίνει μοχλός ειρήνης και δημιουργίας μιας κοινωνίας χωρίς σύνορα
.΄΄

   Οι οικονομικοί μετανάστες είναι αυτοί που  όταν ήρθαν έθιξαν τα
συμφέροντα των χαμηλών οικονομικών εισοδημάτων ,  ένοιωσαν να
απειλούνται κυρίως  οι ανειδίκευτοι εργάτες , οι οικοδόμοι κλπ από
εκεί ξεκίνησε η δυσαρέσκεια για τους μετανάστες βέβαια υπάρχει και το
θέμα της εγκληματικότητας που είναι πολύ σοβαρό αλλά η εγκληματικότητα
δεν προκαλείται από τους νόμιμους μετανάστες αλλά από τους παράνομους
που εισέρχονται χωρίς συνοδευτικά έγγραφα και γίνονται αντικείμενα
εκμετάλλευσης . Είμαστε Έλληνες , είμαστε Χριστιανοί , είμαστε
Άνθρωποι  κι αυτοί που έρχονται από ξένο τόπο ας τους δούμε όπως
θέλουμε να βλέπουν εμάς όταν βρισκόμαστε στα ξένα … η ελληνική ποίηση
και τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια κι όχι μόνο τα παραδοσιακά
μιλάνε για την ξενιτιά και την μετανάστευση  … η μετανάστευση είναι
ένα κομμάτι του λαού και του εαυτού μας  ας το αφουγκραστούμε με
προσοχή  κι ας δούμε στα πρόσωπα των ξένων σαν τους δικούς μας
ανθρώπους  που λείπουν στην ξενιτιά .

  Η Ελλάδα έχει άλλωστε μετανάστες και ξενιτεμένους παντού . Κι εμείς
οι Έλληνες ξενιτευόμαστε είτε για να εργαστούμε είτε για να
σπουδάσουμε  είτε για να αποκατασταθούμε σε μια άλλη γη , σε εποχές
μάλιστα κοντινές ξενιτευόμασταν και για πολιτικούς λόγους . Το
ξερίζωμα  είναι κάτι οδυνηρό και γίνεται πάντα από ανάγκη  γι αυτό ας
προσπαθούμε να κάνουμε και τους μετανάστες που είναι στη χώρα μας  να
μην νοιώθουν ακόμη πιο άσχημα .

Αλεξάνδρα Κατράμη Δημοσιογράφος εκδότης εφημερίδος ΑΙΔΗΨΟΣ Λ. Αιδηψού Εύβοια

14 Φεβρουαρίου 2010

Ολυμπιακός Λίμνης-Ακράτητος Κεχριών 1-3

Σημαντική εκτός έδρας νίκη επί των Λιμνιωτών πέτυχε ο Ακράτητος Κεχριών με 3-1.
(Το γεγονός προβληματίζει ιδιαίτερα ενόψει του Καλλικράτη , μιας και
υπάρχει σοβαρή πια υποψηφιότητα των Κεχριών για έδρα του Δήμου με
έμπειρο Δήμαρχο τον Νίκανδρο.)
(Έτσι με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε κι ο Μπερλουσκόνι!)

13 Φεβρουαρίου 2010

εντυπωσιακός τόνος στη Λίμνη.

Λίμνη με τόνο δηλαδή! Τον ψαρέψανε στις 9 του μήνα, ήδη πρέπει να έχει φαγωθεί , εσείς απλά φάτε μάτια ψάρια. Περισσότερες λεπτομέρειες (ποιός,τι,που) όταν μετά τη φωτογραφία τις στείλει ο φανατικός οπαδός του μπλογκ Γιάννης. Τον τόνο ψάρεψε ο Μιχάλης Ρούσος. Πάντα τέτοια! ( οι παραμυθάδες ψαράδες δεν έχουν φωτογραφίες!)

Βωμολοχικό Καρναβάλι Αγίας Άννας, Καθαρή Δευτέρα
Με το άνοιγμα του Τριωδίου όπως κάθε χρόνο από τα πολύ παλιά χρόνια στην Αγιάννα το καρναβάλι και οι Απόκριες γιορτάζονται με ένα ιδιαίτερο , προτότυπο, και ιδιόμορφο τρόπο, που στηρίζεται στις Διονυσιακές παραδόσεις, την εξύμνιση του φαλού και της γονιμότητας και στις συνήθειες των Αγιανιωτών από καταβολής της ιστορίας του τόπου.Το "σκωπτικό" Βωμολοχικό καρναβάλι της Αγιάννας είναι πλέον ιδιαίτερα γνωστό τόσο στην Εύβοια αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Κατά την διάρκεια του Τριωδίου ομάδες και παρέες βωμολόχων καρναβαλιστών, μαζεύονται στα καφενεία και στις ταβέρνες αλλά και σε σπίτια του χωριού και τραγουδούν τα παραδοσιακά βωμολοχικά τραγούδια της Αγιάννας (όπως τα έχει και κατεγραμμένα ο γνωστός ακαδημαϊκός λαογράφος Δημήτρης Σέττας) χορεύοντας και τρογωπίνοντας, μασκαρεμένοι η όχι. Η αποκορύφωση έχεται στο τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς όπου τεκτενόμενα άσεμνα διονυσιακά γλέντια κατακλύζουν όλο το χωριό και τους κατοίκους προσελκύοντας και κόσμο από τις γύρω περιοχές. Την Καθαρή Δευτέρα μετα τις 12 το μεσημέρι το καρναβάλι απογειώνεται με το γλέντι στην πλάτεία του χωριού συνοδεία ντόπιας δημοτικής ορχήστρας όπου τραγουδούν τα αποκριάτικα παραδοσιακά βωμολοχικά τραγούδια της Αγιάννας και άλλα βεβαίως παραδοσιακά, ενώ συγχρόνως παρελαύνουν οι ομάδες καρναβαλιστών περιφέροντας τεράστια "φαλικά" σύμβολα. Μέγα πλήθος συρέει καθε χρόνο για να παραστεί αλλά και να πάρει γεύση από το μυστηριώδες αυτό ξέφρενο καρναβάλι όπου τα όρια της σεμνότητας είναι ανύπαρκτα. Ο Δήμος Νηλέως, είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, και στην πλατεία υπάρχει ο πάγκος με δωρεάν κρασί, λαγάνες, φασολάδα και κάθε είδους νηστήσιμα για τους επισκέπτες και τους ντόπιους. Το βωμολοχικό αποκριάτικο γλέντι τελειώνει αργα το βράδυ της Καθαροδευτέρας μετά το πέρας της παρέλασης και των παραστάσεων των καρναβαλιστών αλλά και του ξέφρενου χορού που δεν σταματά, βεβαίως με την συμμετοχή όλου του κόσμου και των επισκεπτών.
Μετά από άκοπες προσπάθειες και με την υποστήριξη του Λαογραφικού μουσείου της Αγιάννας ντόπιοι καλλιτένες και ερασιτέχνες μουσικοί κατέγραψαν και ηχογράφισαν σε ψηφιακό δίσκο (CD) μεγαλο μέρος από τα αποκριάτικα βωμολοχικά τραγούδια της Αγιάννας.
Την Καθαρή Δυτέρα λοιπόν οι δρόμοι της αποκριά οδηγούν στην Αγία Άννα
Νίκος Τάγκας
Συνθέτης, Τραγουδοποιός 12 Φεβρουαρίου 2010

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΡΕΩΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Κηρέως την
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 για την παρουσίαση του ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
και την παροχή ΔΩΡΕΑΝ Ασύρματου internet στους δημότες μας.
H αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου γέμισε από δημότες
που ήθελαν να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που παρέχει και
προσφέρει το ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου Κηρέως.
Ο Δήμαρχος κ. Πρόδρομος Ενωτιάδης ενημέρωσε τους δημότες μας ότι ο
Δήμος Κηρέως πρωτοπορεί στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Έτσι, σημείωσε, εκμεταλλεύτηκε μια σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων
του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)
προκειμένου:
1. Να είναι ο πρώτος φορέας στην Εύβοια που το 2007 χρησιμοποίησε το
δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη τηλεφωνία και στο διαδίκτυο με σημαντικά
πλεονεκτήματα στη λειτουργία του Δήμου και σημαντική οικονομία στα
έξοδα τηλεφωνίας.
2. Να διαθέτει από το 2008 Δικτυακή Πύλη, όπου παρέχει μέσω του
διαδικτύου χρηστικές πληροφορίες στους δημότες του και δίνει τη
δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων
3. Να δημιουργήσει ασύρματη ζεύξη του Δημαρχείου με όλα τα Δημοτικά
Καταστήματα και με όλα τα Σχολεία, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα,
παρέχοντας σε αυτά τα πλεονεκτήματα του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και σύνδεση
με τις υπηρεσίες του Δημαρχείου
4. Να προσφέρει σήμερα ασύρματο δωρεάν internet όλους τους Δημότες σε
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Κηρέως
Ακολούθησε η παρουσίαση των παραπάνω δράσεων του Δήμου Κηρέως στις
νέες τεχνολογίες από τον κ. Νίκο Σκουμπρή, που είχε την ευθύνη
υλοποίησής τους και στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Σταματίου τεχνικός
σύμβουλος του Δήμου στο σχεδιασμό του τοπικού δικτύου και ο κ.
Δημήτρης Φλώκος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΖΕΛΙΤΡΟΝ ΑΕ
παρουσίασαν αναλυτικά το ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου Κηρέως και έδωσαν
χρηστικές πληροφορίες για τις δυνατότητες, τον τρόπο χρήσης και
πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο και στο δωρεάν internet.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ : ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ : dkireos ΚΩΔΙΚΟΣ
πρόσβασης : dkireos (από το πρώτο συνθετικό του e-mail του Δήμου
Κηρέως: dkireos @otenet.gr )
ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ
WWW.KIREAS.GOV.GR

9 Φεβρουαρίου 2010

Πρωτοβουλία πολιτών Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας για την αυτοδιοίκηση

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010, πολίτες από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας συναντηθήκαμε στην πόλη της Λιβαδειάς, για να συζητήσουμε
θέματα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και, ειδικότερα,
κρίσιμα ζητήματα που προωθούνται με το σχέδιο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως έχει
δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για δημόσια διαβούλευση.

Επειδή:

· εκτιμούμε ότι οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές, και στην
επόμενη περίοδο, θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα για τα
οποία συναντηθήκαμε σε διάφορες κινηματικές δράσεις

· είμαστε αντίθετοι σε μίζερες συμπεριφορές μιας απλής διαχείρισης της
αυτοδιοίκησης, αλλά και σε εκείνες τις πρακτικές του πολιτικού μας
συστήματος, που περιορίζουν και υποβαθμίζουν τις αυτοδιοικητικές
εκλογές σε κάποιες στενές διαδικασίες απονομής "χρίσματος" στους
αρεστούς και με τους πολίτες θεατές των εξελίξεων

· θέλουμε μια νέα αυτοδιοικητική λογική στην αντιμετώπιση των
περιφερειακών προβλημάτων

Καταλήξαμε, μετά από μια πλούσια συζήτηση, κατάθεση προτάσεων και
ανταλλαγή απόψεων, στα εξής:

1. Να συνεχίσουμε τη διαβούλευση με ένα ευρύτερο κύκλο πολιτών της
περιφέρειάς μας για τα θέματα της τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για το σχέδιο νόμου "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", με
στόχο να καταλήξουμε σε ένα κοινό πολιτικό κείμενο θέσεων και δημόσιας
παρέμβασης

2. να αξιοποιήσουμε, για τις ανάγκες αυτής της διαβούλευσης, το φόρουμ
που δημιουργήσαμε στο διαδίκτυο, σαν πρωτοβουλία πολιτών για την
αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας, όπου μπορεί να καταθέσει
προτάσεις, σκέψεις και παρατηρήσεις κάθε πολίτης.

Το email της πρωτοβουλίας είναι: protovoulia.stereas.evias@gmail.com

και η διεύθυνσή της: http://groups.google.com/group/protovoulia_stereas_evias

3. Να διοργανώσουμε μια νέα συνάντηση, την Κυριακή 14 Μαρτίου 2010,
στη Λιβαδειά, ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, και να εκτιμήσουμε
την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας περιφερειακής κίνησης πολιτών για
την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη Στερεά Ελλάδα και την
Εύβοια.


Για την πρωτοβουλία πολιτών

Αγραφιώτης Γεώργιος (Λιβαδειά-Βοιωτία )

Γεωργαντά Ελίζα (Λιβαδειά- Βοιωτία)

Δελβενακιώτης Δημήτρης (Θήβα-Βοιωτία )

Κεφαλάς Τάσος (Αγ.Άννα -Βοιωτία)

Κόλλιας Γιώργος (Καλοσκοπή- Φωκίδα)

Κουρκούτης Κώστας (Θήβα- Βοιωτία)

Μαρίνου Δέσποινα (Αλιβέρι -Εύβοια)

Ντάντος Αποστόλης (Θήβα-Βοιωτία)

Μιχάλης Δημήτρης (Θίσβη-Βοιωτία )

Παπαδημητρίου Ευθύμης (Τολοφώνας-Φωκίδα)

Πούλου Γιώτα (Λιβαδειά-Βοιωτία )

Σπανούδη Δέσποινα (Λιβαδειά- Βοιωτία)

Τσιγώνη Ειρήνη (Χαλκίδα- Εύβοια)

Τήνιος Γιάννης (Χαλκίδα- Εύβοια)

Χαϊνάς Κώστας (Χαλκίδα- Εύβοια)

Λιβαδειά 7/2/2010

8 Φεβρουαρίου 2010

7 ή 2 ίσον ΜηδένΜπροστά από μια (μάλλον ήδη παρμένη) απόφαση για την νέα διοικητική διαίρεση της Βόρειας Εύβοιας , μπαίνουν μια σειρά ζητήματα για το μέλλον της περιοχής μας.
Η ανεπάρκεια των σημερινών δημοτικών αρχών να δώσουν ουσιαστικές λύσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη  χρημάτων και του στοιχειώδους συντονισμού τους , έφερε το αρχικό πλάνο Καποδίστριας  σε ουσιαστική αδράνεια.
Μπορεί τα πρόσωπα να ήθελαν, αλλά τόσο ο κομματικός εγκλωβισμός όσο και η απουσία γενικού οράματος έφερε την Βόρεια Εύβοια σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.
Η εμμονή στον καταδικασμένο παραλιακό δρόμο Λίμνης Αιδηψού και το Νοσοκομείο της Ιστιαίας, υπήρξαν έργα –παντιέρες που η πολυδιάσπαση της αυτοδιοίκησης δεν μπόρεσε ούτε να επεξεργασθεί , ούτε φυσικά να πετύχει.
 Η τουριστική βιομηχανία, μονόδρομος για την ανάπτυξη της περιοχής, θα ήθελε σήμερα να έχει μια σειρά από υποδομές που απουσιάζουν.
Οι στόχοι σήμερα για την ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας, δηλαδή   αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του οδικού της δικτύου, αξιοποίηση των προσβάσεών της στη θάλασσα, προστασία του φυσικού πλούτου , ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, προστασία των υδάτινων πόρων , αναδιοργάνωση της διαχείρισης απορριμμάτων, αναδιοργάνωση και αξιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, τοπική συγκοινωνία, είναι στόχοι κοινής λογικής.
Η οργάνωση πλάνου για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους πρέπει να ξεφεύγει από τα  τοπικιστικά πλαίσια, από την κοντόφθαλμη λογική στο χωριό σου ή στο χωριό μου και να μη εξαρτάται από την αδιαφορία της Νομαρχιακής πρωτεύουσας, Χαλκίδας.
Μια ισχυρή πολιτική ηγεσία του Ενιαίου Δήμου Βόρειας Εύβοιας θα είχε περισσότερη πυγμή και κύρος στο να διεκδικεί υψηλούς αναπτυξιακούς στόχους , ενιαίους και κοινωφελείς για την περιοχή. Εξ άλλου οι σημερινές τοπικές δημαρχίες απλά θα μετονομασθούν σε υποκατάστατους αυτοδιοικητικούς συμβούλους  και θα διατηρήσουν μάλλον ένα παρόμοιο αλλά λιγότερο «φαντεζί» ρόλο με τον σημερινό.
Ήδη οι κινήσεις για τις προβλεπόμενες συμμαχίες για τους 2 δήμους , της Πάνω και της Κάτω Μεριάς ,εγγυώνται την δυσαρμονία , τον τοπικισμό, την συνέχιση της διοικητικής φτώχειας της Βόρειας Εύβοιας.
Ο Καλλικράτης θα μπορούσε να φέρει την άνοιξη της Βόρειας Εύβοιας μέσα από την μοναδική ευκαιρία για την διοικητική της ενοποίηση και μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση από τη Χαλκίδα. Θα μπορούσε να σημάνει την ομοθυμία των Βορειοευβοιωτών να λύσουν μεγάλα ,κοινά και καθοριστικά προβλήματα για την επιβίωσή τους. Θα μπορούσε να δώσει στην περιοχή την αίγλη που της λείπει.
Με τους δύο Δήμους δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε τίποτα από όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε την φτώχεια των επτά , από δύο χωριά, χωριάτες.
Η λύση είναι δίπλα μας και κάποιοι την κλωτσάνε. Το γιατί δεν την θέλουν, πιστεύω θα το δούμε σε λίγο…
Πάνος Βασιλόπουλος

Σκακιστικά νέα της Βόρειας Εύβοιας

Με νίκη ξεκίνησε & φέτος η ομάδα του Σ.Ο.Β.Ε. το χειμωνιάτικο ομαδικό
πρωτάθλημα 2010 . Στην έδρα μας φιλοξενήσαμε την ομάδα του Πήγασου
Αγ. Κωνσταντίνου , το παιχνίδι έληξε με σκορ 7 - 5 .

Την ομάδα του Σ.Ο.Β.Ε. αποτελούσαν οι : Νίκος Πήττας , Γιώργος
Σκουρτανιώτης , Χρήστος Σκοπελίτης , Γιάννης Ζαχαρίου , Νίκος Μπασιάς
, Μαρία-Λήδα Μοσχούτα , Στεφανία Δέδε , Μαρία Χατζή , Κώστας Μουρίδης
, Σπύρος Καπόλος , Κων/νος Θεοδώρου , Χρήστος Μουρίδης

Την ομάδα του Πήγασου αποτελούσαν οι : Σωτήριος Μηνάς , Νίκος Συκιώτης
, Χρήστος Χαραλαμπίδης , Βασίλειος Χαραλαμπίδης , Αχιλλέας Ριζανος ,
Κων/να Δογανου , Ελπίδα Ρέρρα , Αθανασία Τριανταφύλλου , Απόλλων
Συκιώτης , Νικος Δογανος , Δημήτρης Ριζανος , Νικηφόρος Ρέρρας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ομάδα του Αγ. Κων/νου έχει δημιουργηθεί
πρόσφατα , & αυτό χάρη σε μια ομάδα από πολύ λίγα άτομα με επικεφαλή
τον Δημήτρη Ρέρρα, όπου έχουν δήξει , με τις ενέργειες τους αυτές ,
την αγάπη τους για άθλημα του σκακιού , & ακόμα περισσότερο την αγάπη
τους για τα παιδιά & την καλή τους σταδιοδρομία όχι μόνο στο σκάκι
αλλά & στην υπόλοιπη ζωή τους.
Το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας τους αποτελείτε από παιδιά.
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια τους !

Θεωρώ ότι το σκάκι σαν άθλημα έχει να διδάξει πολλά στον καθένα μας &
ακόμα περισσότερο στα παιδιά, που σιγά σιγά δημιουργούν την
προσωπικότητα τους.
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος , απ' τα πρώτα που μαθαίνουμε σε
ένα παιδί (& σε όλους γενικά τους παίκτες) είναι ότι πρώτα σκεπτόμαστε
& μετά βάζουμε το χέρι μας στην σκακιέρα για να παίξουμε, όταν πλέον
θα ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε & τι θα επιφέρει η κίνηση μας αυτή.
Σκεφτείτε τώρα πόσο πιο σωστοί θα ήμασταν αν το κάναμε & στην ζωή μας
αυτό, να δαμάζαμε τον παρορμητισμό μας , να μελετάγαμε καλά κάθε μας
κίνηση, πριν την κάνουμε.
Σκεφτείτε πόσο πιο ώριμα θα αντιδρά ένα παιδί, σε οποιαδήποτε
κατάσταση, όταν έχει δουλέψει αρκετά πάνω σ' αυτό το αντικείμενο .
Ακόμα το σκάκι μας μαθαίνει ότι πρώτα πρέπει να κοπιάσουμε πολύ, να
επιμείνουμε , να μελετήσουμε, να δουλέψουμε & σιγά σιγά έρχεται το
αποτέλεσμα , όπως & στην ζωή μας.
Μας μαθαίνει την ομαδικότητα την κοινή δράση , το να δαμάσεις το μυαλό
σου όταν αυτό έχει πλέον κουραστεί , πιεστεί & ότι όσο πιο πολύ
αντέξεις την πίεση τόσο καλύτερος θα γίνεις. Βλέπουμε ότι από δυο
ισάξιους παίκτες θα κερδίσει αυτός που θα αντέξει περισσότερο, στο να
μην υποκύψει στο λάθος.
Μαθαίνουμε ότι , όταν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε δυο ,τρεις καλές
κινήσεις, το πιο δύσκολο είναι να βρεις την καλύτερη ! ( ανάμεσα σε
μια καλή & μια λάθος κίνηση έστω ότι μπορούμε να βρούμε την καλή ,
αλλά ανάμεσα σε δυο καλές κινήσεις ποια είναι η καλύτερη???) αυτό
ακριβώς θα μπορούσε να αναδείξει & τον καλύτερο παίκτη ανάμεσα σε δυο
περίπου ισάξιους.
Δεν θα μου έφταναν δυο τρεις σελίδες για να αναφέρω επιγραμματικά όλα
αυτά που πιστεύω ότι σου διδάσκει το σκάκι.
Όλα αυτά & πολύ περισσότερα με έκαναν , κι εμένα όπως & αρκετούς
άλλους, να αγαπήσω αυτό το άθλημα & με την ομάδα μας, Σ.Ο.Β.Ε., να
μεταδίδουμε το άθλημα & ότι αυτό έχει να μας διδάξει.

Γιώργος Σκουρτανιώτης

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Σας ενημερώνουμε ότι το 2ο Γραφείο ΔΔΕ Ιστιαίας θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) το αργότερο εως την Τετάρτη 10/02/2010

7 Φεβρουαρίου 2010

αν κουνηθήκατε...

4,2 με επίκεντρο την Καστέλα στις 12:18.
Συνεχίστε τη δουλειά σας , δεν έγινε και της Αιτής!

Αποκριές στις Κεχριές!

Τι: ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 2010

Πού: Κεντρική πλατεία Κεχριών

Πότε: Καθαρή Δευτέρα, 12 το μεσημέρι

Μετά: Φαγητό, χορός!

Εκπλήξεις/ανατροπές: πολλές!

Σύνθημα: Ή βελάζουμε... ή βουλιάζουμε!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ <<ΤΟ ΞΩΤΡΕΧΟ>>

ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ : Απόκριες 2010
ΔΗΜΟΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΤΟΥ 2010
 
Λίμνη : Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 6.00 μμ στο Κέντρο Νεότητας
          "Παιδικό πάρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους
 
Λίμνη : Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 10.00 πμ
          "Το Κυνήγι του Θησαυρού (γνωρίστε την πόλη μας) για μαθητές/τριες από ΣΤ  Δημοτικού έως και Γ΄Λυκείου (16ος διαγωνισμός με χρηματικά έπαθλα για τους νικητές)
 
Ροβιές : Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 3.00 μμ στην Κεντρική Πλατεία
            ¨Αποκριάτικο Καρναβάλι Ροβιών" με μουσική,φαγοπότι,χορό
            Συμμετοχή-διοργάνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροβιών
 
Λίμνη : Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 8.00 μμ στην παραλία -Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
          "Νυχτερινό μασκέ ξεφάντωμα" με τσιπουρόμελο,μουσική,χορό.
          Το τσίπουρο είναι προσφορά της Ένωσης Επιχειρηματιών του Δήμου Ελυμνίων.
 
Λίμνη : Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2.30 μμ στην παραλία-Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
          "Αποκριάτικο ξεφάντωμα - λαϊκό γλέντι" με παραδοσιακή ορχήστρα,τραγούδια από όλη την Ελλάδα και συμμετοχή του χορευτικού Ομίλου "Το Λύμνι".
 
Ροβιές: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 11.00 πμ στην παραλία "Ηράκλης"
           "Παραδοσιακά κούλουμα" με φασολάδα,κρασί και μουσική.
           
 
 

5 Φεβρουαρίου 2010

kireas.org: Συγχαρητήρια στο Δήμο Κηρέως για το δωρεάν Ιντερνετ

O kireas.org  πριν 2 χρόνια, στις 26 Μαΐου 2008, είχε καταθέσει
πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο Κηρέως  για Δωρεάν ασύρματο Ιντερνέτ
στο δήμο Κηρέως.  Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του δήμου η πρόταση
υλοποιήθηκε.   Για την ακρίβεια αυτή είναι η πρώτη από τις προτάσεις
του kireas.org    στο  Δ.Σ. Κηρέως που υλοποιείται  O kireas.org
θέλει να συγχαρεί τον δήμο για  αυτήν  την σημαντική πρωτοβουλία του
για όλη την περιοχή  και ελπίζει ότι θα  να υλοποιήσει και τις άλλες
προτάσεις που έχουν κατατεθεί τα τελευταία 2  χρόνια και είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του kireas.org

Σχετικά

Δίκτυο δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wi-Fi) στο Μαντούδι,.
26 Μάϊου 2008

http://voriaevia.blogspot.com/2008/05/wi-fi.html

____________________________________________________________

Σύλλογος  Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org

Ιφιγενείας 3

Μαντούδι 34004

ΕΥΒΟΙΑ

Τηλ: 6944621086

Φαξ:2227022751

email: pr@kireas.org

ΔΩΡΕΑΝ Ασύρματο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο ΔΗΜΟ ΚΗΡΕΩΣ.

ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ και συστημάτων WiFi (ΔΩΡΕΑΝ
Ασύρματο ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στο ΔΗΜΟ ΚΗΡΕΩΣ.

Ο Δήμος Κηρέως σας προσκαλεί την ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 στις 7:00
μμ στο Δημαρχείο Κηρέως σε ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης των ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
και συστημάτων WiFi (Δωρεάν Ασύρματο ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στο ΔΗΜΟ ΚΗΡΕΩΣ, έργα
που χρηματοδοτήθηκαν από τα Μέτρα 4.2 & 4.3 της Κοινωνίας της
Πληροφορίας.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι χρήσεις, τα πλεονεκτήματα και οι
δυνατότητες της ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ και ταυτόχρονα θα δοθούν ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ χρήσης του Ασύρματου INTERNET που παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ο Δήμος
Κηρέως.

Ο Δήμος Κηρέως πρωτοπορεί στη χρήση των νέων τεχνολογιών: λειτούργησε
πρώτος το 2007 το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην τηλεφωνία και στο διαδίκτυο,
λειτουργεί Δικτυακή Πύλη (ιστοσελίδα) και τώρα αξιοποιώντας τις
εφαρμογές των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων παρέχει δωρεάν internet
στους δημότες μας.

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

WWW.KIREAS.GOV.GR

4 Φεβρουαρίου 2010

KKE: Να στελεχωθεί με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό το ΙΚΑ Μαντουδίου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


Εδώ και χρόνια με δυσκολίες λειτουργεί το υποκατάστημα του ΙΚΑ στο
Μαντούδι της Β. Ευβοίας, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 6000
ασφαλισμένους, καλύπτοντας μια μεγάλη γεωγραφική ενότητα, το Δήμο
Κηρέως και τους Δήμους Νηλέως και Ελυμνίων στους οποίους λειτουργούν
παραρτήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Κηρέως, από το Οργανόγραμμα
προβλέπονται 11 θέσεις προσωπικού και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 4
μόνιμοι υπάλληλοι (1 Δ/ντης, 2 υπάλληλοι, 1 καθαρίστρια) από τους
οποίους ο ένας συνταξιοδοτείται εντός του έτους. Για να καλυφθούν οι
ανάγκες στο υποκατάστημα του Μαντουδίου εργάζονται 3 υπάλληλοι με
συμβάσεις έργου, οι οποίες λήγουν σύντομα και τρεις υπάλληλοι με stage
των οποίων οι συμβάσεις λήγουν σε ένα μήνα.

Επίσης τα παραρτήματα Λίμνης και Αγίας Άννας λειτουργούν με ένα
μόνιμο υπάλληλο και ένα υπάλληλο stage το καθένα. Να σημειωθεί ότι οι
συμβάσεις των stage λήγουν εντός του μηνός.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε να
στελεχωθούν με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό το υποκατάστημα του ΙΚΑ
Μαντουδίου και τα παραρτήματα Λίμνης και Αγίας Άννας;

Καθώς και για τη μονιμοποίηση όσων εργάζονται με συμβάσεις έργου και
stage διασφαλίζοντας το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με
πλήρη δικαιώματα, για όλους τους εργαζόμενους.


Οι βουλευτές
Γιώργος Μαρίνος

Κώστας Καζάκος

Γιώργος Μαυρίκος

3 Φεβρουαρίου 2010

ΑΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΣΚ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Τώρα που η διεθνής οικονομική-καπιταλιστική κρίση βρίσκεται στο
απόγειο της, τώρα που οι κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. κατάντησαν τη
χώρα μας έρμαιο των <<αγορών>>, τώρα που δεν υπάρχει, όπως οι ίδιοι
ισχυρίζονται, <<σάλιο>> για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές,
τώρα η Κυβέρνηση επιλέγει να προωθήσει με συνοπτικές διαδικασίες το
σχέδιο <<Καλλικράτης>>.
Ο στόχος της διοικητικής μεταρρύθμισης που προωθείται, αποβλέπει στην
εφαρμογή της κορυφαίας επιδίωξης του κεφαλαίου που είναι το <<λιγότερο
κράτος>>.
Είναι όπως ακριβώς στο κείμενο αναφέρεται ότι <<η εξοικονόμηση πόρων>> ή
με άλλα λόγια, η συμπίεση των κοινωνικών δαπανών με ταυτόχρονη μείωση
του εργατικού κόστους. Αυτή άλλωστε την πολιτική υπαγορεύουν οι
Βρυξέλλες και εφαρμόζουν χρόνια τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Η συνένωση των δήμων που από 1.034 περιορίζονται δραστικά και με βίαιο
τρόπο σε 370 πράγματι θα οδηγήσει σε <<ισχυρούς>> Δήμους. Σε συνθήκες
όμως ακραίου νεοφιλελευθερισμού, που οι κοινωνικές παροχές
ιδιωτικοποιούνται, που το κράτος <<πετά>> στους Ο.Τ.Α. τα κοινωνικά του
<<βαρίδια>>.οι πολίτες θα έχουν είτε άνισες υπηρεσίες μεταξύ τους είτε
ανταποδοτικές, μεταφέροντας το κόστος στις πλάτες τους.
Η μεταφορά ,όμως αρμοδιοτήτων δεν θα συνοδευτεί από ανάλογους
κρατικούς πόρους αφού το κράτος είναι υπερχρεωμένο. Έτσι θα κληθούν οι
πολίτες να πληρώσουν το κόστος και ένας <<ισχυρός συγκεντρωτικός>> Δήμος
θα μπορεί ευκολότερα να επιβάλει φόρους και τέλη και να γενικεύσει το
καθεστώς ανταποδοτικότητας στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς
τους δημότες.
Ο μεγάλος Δήμος θα μπορεί πιο εύκολα να εκχωρεί αρμοδιότητες στους
ιδιώτες, ιδιαίτερα στο φιλέτο των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, και
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αφού θα είναι πιο απρόσωπος και
πιο απόμακρος από τους πολίτες άρα δυσκολότερα θα ελέγχεται από τους
δημότες.
Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι με τον Καλλικράτη διευρύνεται η
δημοκρατία και η αποκέντρωση η αλήθεια είναι διαφορετική.
Στη πραγματικότητα έχουμε την αναπαραγωγή αυτού του ίδιου
συγκεντρωτικού κράτους και του αντιδημοκρατικού δημαρχοκεντρικού
μοντέλου σε μια ανώτερη και πιο εξελιγμένη μορφή. Για αυτό το λόγο η
κυβέρνηση βάζει πάνω απ' την αιρετή περιφέρεια τη γενική κρατική
διοίκηση, ως τοποτηρητή του κράτους.
Αντί της απλής αναλογικής, παραμένει η υπερενισχυμένη με τη παράταξη
της πλειοψηφίας να παίρνει στη χειρότερη περίπτωση τα 3/5 των εδρών
εξοβελίζοντας ουσιαστικά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Αντί λοιπόν
η εξουσία να πάει προς τα κάτω, πιο κοντά στον πολίτη, απομακρύνεται
όλο και περισσότερο. Δημιουργούνται έτσι εξουσίες, αντίστοιχες της
κεντρικής, χωρίς λαϊκό έλεγχο, για να μπορούν να ασκούν καλλίτερα
αντιλαϊκές και αντικοινωνικές πολιτικές.
Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές μέσα από τις γενικολογίες και τα μεγάλα λόγια
κρύβουν σκιές σχετικά με τους εργαζόμενους.
Τι θα γίνει λόγου χάρη με τις μετακινήσεις των εργαζομένων, ιδιαίτερα
σε περιοχές μακρινές με τη συγχώνευση υπηρεσιών;
Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους των Δημοτικών Επιχειρήσεων και γενικά
με την εξαγγελθείσα μείωση του αριθμού των Δημοτικών Νομικών Προσώπων;
Η αντίθεσή μας λοιπόν στο σχέδιο <<Καλλικράτης>> δεν σημαίνει ότι
υπερασπίζουμε τη σημερινή διοικητική δομή, η οποία είναι
γραφειοκρατική, υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και όπου σε επίπεδο
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης υπάρχουν αντιστάσεις, στραγγαλίζονται απ'
το θεσμικό-αντιδημοκρατικό πλαίσιο, τις περιορισμένες αρμοδιότητες και
τους ελάχιστους πόρους.
Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο αν είναι μικρός ή μεγάλος Δήμος.
Αν ήταν έτσι οι μεγάλοι Δήμοι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα.
Επομένως τα προβλήματα κυρίως είναι τι αρμοδιότητες και πόρους
διαθέτουν, ποιο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, ποια η δυνατότητα
παρέμβασης του λαϊκού παράγοντα και ποια η σχέση της και με ποια
κρατική εξουσία. Κοντολογίς είτε μικροί είτε μεγάλοι Ο.Τ.Α. το
πρόβλημα είναι ποια πολιτική καλούνται να υλοποιήσουν.
Το σχέδιο λοιπόν <<Καλλικράτης>> σε συνδυασμό και με το ετοιμαζόμενο
εκλογικό σύστημα στοχεύει στην παγίωση του δικομματισμού και στην
τοπική αυτοδιοίκηση, στον εξοβελισμό της Αριστεράς και όποιων
διαφορετικών φωνών μπορεί να υπάρχουν σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
Οι αναγκαίες συνενώσεις πρέπει να γίνονται με τη θέληση των πολιτών,
με τη θεσμοθέτηση κινήτρων και με την αναβάθμιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών, με την ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών και δημιουργία
υπηρεσιών που να μπορούν να ασκούν και οι μικροί Δήμοι και οι
Κοινότητες όλες τους τις αρμοδιότητες.
Η εκλογή όλων των οργάνων και όλων των βαθμίδων της τοπικής
αυτοδιοίκησης να γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και να
ενισχυθεί αποφασιστικά ο ρόλος των συλλογικών οργάνων αντί της
συγκέντρωσης υπερεξουσιών στα πρόσωπα των Δημάρχων - αντιδημάρχων που
μετατρέπονται πλέον σε τοπάρχες αφού θα διορίζονται από το δήμαρχο.
Όσον αφορά τις περιφέρειες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αιρετή ή όχι,
αλλά αρμοδιότητες, πόροι και σχέση με την κεντρική εξουσία, γιατί οι
νομαρχίες αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγήν.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντισταθούν μαζί με
τους πολίτες στη βίαιη συνένωση των Δήμων, στην ισοπέδωση κάθε τοπικής
ιδιομορφίας και παράδοσης και στην παράδοσή τους στα μεγάλα
συμφέροντα. Να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους από την κατάργηση ή τη
συγκόλληση των υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό η πλειοψηφία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντί να ταυτίζεται με
την κυβέρνηση σχετικά με την αναγκαιότητα του σχεδίου <<Καλλικράτης>>,
πρέπει να αποκαλύψει την ουσία που κρύβεται στις πίσω σελίδες και να
οργανώσει των αγώνα των εργαζομένων για να μην περάσουν.


Φλεβάρης 2010 Α.Σ.Κ.-.Ο.Τ.Α

Δήμαρχος Ελυμνίων :«Απάντηση σε σχόλια»


 
 

   Είναι πολύ εύκολο να κάνει κριτική κάποιος  από το σπίτι του ή με μια  φωτογραφική μηχανή στο χέρι και στο τέλος να μηδενίζει τα πάντα.

   Η πολύ μεγάλη εμπάθεια που έχουν κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, δεν τους επιτρέπει  να δουν το τεράστιο έργο που έχει συντελεσθεί στο Δήμο Ελυμνίων και δεν ακούνε και δεν διαβάζουν, γιατί δεν θέλουν, ότι ο Δήμος μας το 2007 ήταν διαλυμένος και έχει υποθηκευθεί το μέλλον του.  Ή μήπως δεν το γνωρίζετε αγαπητέ κ. Γενικέ Εισαγγελέα!!!

   Αγαπάμε τον τόπο μας περισσότερο από  τους επικριτές μας.

   Ασφαλώς θα υπηρετήσουμε τον τόπο μας και  στη Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση.

   Όσο για τους συνεργάτες μου είναι  άξιοι και είμαι υπερήφανος γι’ αυτούς και για το έργο που προσφέρουν στον ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ.

   Πάντως, λιγότερη εμπάθεια καλό είναι να έχετε. 
 
 
 
 

       Λίμνη,   03 – 02 - 2010

       Με  εκτίμηση,

       Ο

       Δήμαρχος Ελυμνίων

       Κωνσταντίνος  Μάρκου

Μια απάντηση στο γράμμα της «Ένωσης Λιμνίων»

Δηλαδή τώρα τι  περιμένετε να κάνουν οι άλλοι δήμοι της περιοχής να
υποκλιθούν   στο  ιστορικό «μεγαλείο»  της Λίμνης ή να βγάλουν  και
αυτοί  ανακοινώσεις με τα πάλαι  πότε μεγαλεία τους .

Η αλήθεια είναι  ότι  η ιστορία των άλλων γειτονικών  δεν είναι
υποδεέστερη από αυτή  της Λίμνης .  Και για να είμαστε ακριβείς
ιστορικά η Λίμνη δεν υπήρξε πότε κανενός είδους  «πυρήνας» της
περιοχής.  Πάντα ήταν μια κοινωνία με λίγη επιρροή και σχέσεις με την
υπόλοιπη περιοχή, παρά την επαναστατικότητα της και κάποια πρωτοπορία
σε μερικά θέματα. Γεωγραφικά, οι κανόνες της  γεωμετρίας εναντίον της
, πάρα την όμορφη τοποθεσία της δεν είναι ο φυσικός  «πυρήνας».
Πληθυσμιακά και όσο αφορά την έκταση της και την μορφολογία της  πάλι
μειονεκτεί.  Οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια ιστορική στιγμή
που η  Λίμνη ήταν  ή είχε τους  πόρους να γίνει οικονομικό κέντρο.  Η
Τουριστική της βιομηχανία με το ζόρι δίνει δουλειά στους ντόπιους.
Πολιτιστικά, το ίδιο,. Όσους αναφέρεται μεγαλούργησαν εκτός Λίμνης,
εκτός και αν υπονοείται κάτι για το Λιμνιώτικο DNA.

 Το κείμενο σας είναι λίγο προσβλητικό για εμάς που ζούμε στου όμορους
δήμους  και οι παππούδες μας ναι έγιναν χωρίς να έχουν και άλλες
επιλογές  κολλήγοι  μετά την επανάσταση του 21 χάρη στην συμφωνία του
Λονδίνου.  Και αυτοί  οι μετέπειτα κολλήγοι  ζούσαν σε «Καριέδες» (
όπως καλούσαν τα κεφαλοχώρια οι Τούρκοι τότε) και μάλιστα  πληθυσμιακά
κατά πολύ μεγαλύτερους της Λίμνης  αλλά και   γι αυτούς δυστυχώς
ευφορότερους και ελκυστικότερους στους τσιφλικάδες .

Καλό θα είναι ο «Καλλικράτης» να  γίνει λειτουργικός και δει το πολίτη
και τις πραγματικές ανάγκες του και να προωθήσει την πρόοδο όλης της
περιοχής και όχι να έρθει για να «επιβραβεύσει» ή να «αναγνωρίσει»
την λαμπρή ή λιγότερο λαμπρή ιστορία του ενός η του άλλου δήμου. Δεν
είναι ο σκοπός αυτός της μεταρρύθμισης. Η ιστορία και η παράδοση  της
Λίμνης είναι λαμπρή και παρέμεινε λαμπρή σε μαύρες περιόδους της
Ιστορίας, δεν νομίζω ότι θα  κινδυνεύει το μεγαλείο της  ή η ανάπτυξη
της τώρα με το Καλλικράτη.

Ελπίζω να μην πάρει φωτιά το λάδι που ρίξατε με το γράμμα σας και  να
μην ξεσπάσει μια διαμάχη  για τον  «υπερτερέστερο» δήμο της περιοχής
και για το ποιος έχει  τα καλύτερα  πατρογονικά δικαιώματα να γίνει
Καλλικρατικός  «πυρήνας» .

Δημήτρης Χατζηλάμπρου

Εγγονός κολλήγου

Εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δημοσθενους 121, Καλλιθέα 17672 Αθήνα

2 Φεβρουαρίου 2010

ΝΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΑΛΛ’ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

σωματειο  αναγ. αποφ 12403/68

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 –ΑΘΗΝΑ 104 33

ΑΦΜ 90300588 ΔΟΥ : ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

                                          ΑΘΗΝΑ : 18-1-2010

                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 195 

                        Προς

                        Το  Υπουργείο Εσωτερικών

                        Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής

                        Διακυβέρνησης.

                                          ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

                              ΚΟΙΝ  : Νομάρχη Εύβοιας

                                          κ. Θ. Μπουραντά

                                          Δήμαρχο Ελυμνίων

                                          κ. Κ. Μάρκου

             ΚΕΔΚΕ

                                          ΤΕΔΚΕ 
 

ΝΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 

ΑΛΛ’ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

      Η ΄Ενωση Λιμνίων Ευβοίας λαμβάνοντας υπ’όψη τα όσα ειπώθηκαν από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) το 2008 με στόχο τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ» αλλά και τα όσα ελέγχθησαν και λέγονται για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»  ζητά από τους αρμόδιους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως, η επιλογή του Δήμου «Πυρήνα» βασίζεται και στα κάτωθι κριτήρια :

 • την Γεωγραφική θέση,
 • την Ιστορική διαδρομή,
 • την Πολιτιστική και Λαογραφική παράδοση,
 • τον Τουρισμό,
 • τις Δυνατότητες εξυπηρέτησης των Πολιτών.
 

   Με  βάση τα ανωτέρω κριτήρια, σας  παρουσιάζουμε  αμέσως και πολύ σύντομα το Δήμο Ελυμνίων Ευβοίας. 

1.-Γεωγραφική θέση

      Το  Ελύμνιο (Λίμνη) βρίσκεται σε κλειστό  όρμο στη Νότια ακτή της Νήσου  Εύβοιας στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο  και σε μικρή απόσταση από το Κανδήλιο όρος (Μάκιστος).

      ΄Εχει δύο δυνατότητες επικοινωνίας. Η  μία με τους υπάρχοντες δρόμους, νέους  και παλαιούς που πολλές φορές κλείνουν από παγετό ή κατολισθήσεις και η δεύτερη με πλοίο όπως γινόταν παλαιότερα με τα πλοία της γραμμής.

      Οι  επισκέπτες θεωρούν την Λίμνη  ως την ωραιότερη κωμόπολη της  Βόρειας Εύβοιας όχι μόνο για  τα όσα βλέπουν κι’ακούν αλλά κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του φυσικού της κάλλους. 

2. Ιστορική Διαδρομή. 

      Το  Ελύμνιο (Λίμνη) έγινε κατά τον πρώτο οικισμό της Εύβοιας στους Ομηρικούς χρόνους μαζί με τις πόλεις ΑΙΓΑΙ  και ΟΡΟΒΙΑΙ που βρίσκονται εκατέρωθεν του Ελυμνίου σε μικρή απόσταση.

      Επειδή κατά την μυθολογία στον υπάρχοντα ναό του Διός και της ΄Ηρας έγιναν και οι γάμοι τους το Ελύμνιον ονομάστηκε Νυμφικόν.

      Τον 5ο -6ο μ.Χ το Ελύμνιον αρχίζει να ακμάζει διανύοντας μέχρι τον 9ο χ. αιώνα μια περίοδο ακμής, ευτυχίας, ησυχίας και προόδου.

      Επί φραγκοκρατίας και τουρκοκρατίας  το Ελύμνιον μετακινείται λίγο πιο  πάνω από την παραλία στη θέση Καστριά (΄Υπερθεν Ελύμνιον) για να αποφύγουν τους πειρατές.

      Σύμφωνα με το πρωτόκολλο των στατιστικών  πινάκων του Οθωμανικού Κράτους το Ελύμνιο απαγορευόταν από τα μέσα του 16ου μ.Χ. αιώνα να γίνει τσιφλίκι. Με άλλα λόγια ήταν ένα ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ  δηλαδή ιδιοκτησία των κατοίκων.

      ΄Ετσι το παραλιακό Ελύμνιο ανασυγκροτήθηκε  με την κάθοδο του «ύπερθεν Ελυμνίου», με την παρουσία της εικόνας της Θεομήτορος (πολυούχου), εμ την Επισκοπική ΄Εδρα, με την εδραίωση της Εμπορικής Ναυτιλίας, με την ίδρυση της μονής Οσίου Δαυίδ (Γέροντος) και με την ανίδρυση της πιο παλαιάς στην Εύβοια Μονής Γαλατάκη.

      Το 1736 το Ελύμνιο τέθηκε υπό την προστασία  του Μεγιστάνα Οθωμανού Ιμπραήμ Πασά αντί ετήσιας αντιμισθίας 600 γροσίων. Μετά τον θάνατο του συνέχισαν την προστασία οι γιοί του με την ίδια αντιμισθία. ΄Ετσι οι Ελύμνιοι ήταν ελεύθεροι και απαλλαγμένοι από τις τουρκικές πιέσεις και κατακτήσεις.

      Το 1821 πρώτοι οι Ελύμνιοι ύψωσαν την επαναστατική σημαία και ασπάστηκαν τον ιερό υπέρ πίστεως και πατρίδας αγώνα.

      Σε  μικρό διάστημα η Εύβοια γέμισε από  επαναστάτες με ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ. Κι αυτό γιατί οι Ελύμνιοι όχι μόνο στήριξαν συστηματικά τον αγώνα αλλά και γιατί τον τροφοδοτούσαν συνεχώς με τρόφιμα και πολεμικό υλικό. Παράλληλα εξοπλίζοντας τα πλοία τους έφτιαξαν έναν ισχυρό πολεμικό στόλο παρόμοιο με εκείνον του Γαλαξιδίου.

      Οι  Ελύμνιοι έχοντας ανάγκη εμπειροπόλεμου και γενναίου κατά ξηράν αρχηγού συνήλθαν σε συμβούλιο, παρόντων και μερικών οπλαρχηγών και αποφάσισαν να καλέσουν τον συμπολίτη τους Αγγελή Γοβιό τον «Αετό της Εύβοιας» όπως τον αποκαλούσε ο Κριεζώτης. ΄Ετσι ο Αγγελής Γοβιός χρόνια οπλαρχηγός φίλος και συναγωνιστής του Οδυσσέα Ανδρούτσου στο Χάνι της Γραβιάς ανέλαβε πανηγυρικά ως αρχηγός της επανάστασης στην Εύβοια τον Ιούνιο του 1821.

      Την άνοιξη του 1831 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους οι Ελύμνιοι παλινοστούν στον τόπο τους ονομάζοντας την ημέρα αυτή «Ημέρα Σωτηρίας». Η ημέρα αυτή γιορτάζεται επισήμως κάθε χρόνο την 5η Κυριακή των νηστειών.

      Μέχρι το 1836 όπου το Ελύμνιον έγινε Δήμος Αιγέων (Ελυμνίων)  οι Ελύμνιοι όχι μόνο είχαν εκλέξει Δημογεροντία αλλά και για την ασφάλεια των κατοίκων ορίζονταν πολιτοφύλακες από τις επιτροπές των ιδίων των κατοίκων.

      Το 1838 διορίζεται στο Ελύμνιο από  την τότε κυβέρνηση και ειρηνοδίκης  που εκπλήρωνε και το έργο του  συμβολαιογράφου. Παράλληλα αρχίζει  εντατικά η ναυπήγηση πλοίων τόσο στο Ελύμνιο όσο και στην Σκιάθο και Σύρο δημιουργώντας τον συμμετοχικό εφοπλισμό. Μεταξύ των ετών 1860-1865 το Ελύμνιο είχε 2800 κατοίκους, ενώ το 1867 το Δημόσιο απέσπασε τα ιδιόκτητα δάση του Ελυμνίου χαρακτηρίζονται τα εθνικά. Κάτι που δεν έγινε ευτυχώς για τα κοιτάσματα λευκολίθου. Το 1870 οι Ελύμνιοι διέθεταν τα εξής σκάφη L15)  σκούνες,  (21) βρίκια, (11) γολέτες, (1) μπομπάρδα, (1) λόβερ.

      Το 1888 λόγω της οικονομικής κρίσης καταποντίστηκε η ιστιοφόρος ναυτιλία του Ελυμνίου. Αυτό ήταν και η αιτία όχι μόνο να γίνει έντονη η εκμετάλλευση των δημοτικών κοιτασμάτων λευκολίθου αλλά και να στραφεί ο κόσμος στην καλλιέργεια της ελιάς για την αύξηση της παραγωγής του λαδιού. ΄Ετσι το 1903 ιδρύεται η Εταιρία Αγγλογκρίκ με έδρα το Ελύμνιο και 2000 περίπου εργατοϋπαλλήλους, Το 1913 η Ολλανδική εταιρεία Χόϊζερ με 500 περίπου εργατοϋπαλλήλους και τέλος η δημοτική εταιρία της ψιλής Ράχης με 300 περίπου εργατοϋπαλλήλους.

      Στις  εταιρίες αυτές λευκολίθου προστέθηκαν  άλλες δύο διαφορετικές

α) η εταιρία  Ριτσώνη για την παραγωγή νεφτιού  και κολοφωνίου με «1000 περίπου εργατοϋπαλλήλους και  β) η εταιρία χαρτοποιϊας ΕΡΜΗΣ» στις Ροβιές με 150 περίπου εργατοϋπαλλήλους. Πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο ο λευκόλιθος όσο και τα άλλα προϊόντα μεταφέρονταν με πλοία στους περισσότερους λιμένες της Ευρώπης σχεδόν κάθε εβδομάδα.

      Το 1910 ηλεκτροφωτίστηκε το Ελύμνιο η δεύτερη πόλη της Εύβοιας μετά τη Χαλκίδα.

      Το  Ελύμνιο (Λίμνη) από ναυτική κυρίως πόλη έγινε την περίοδο αυτή μια  εργατούπολη με δυναμισμό στους  οικονομικούς και κοινωνικούς αγώνες.

      Οι  αντιστασιακές οργανώσεις κατά την  Μεταξική περίοδο διογκώθηκαν μετά το Αλβανικό ΄Επος βοηθούσης και της μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.

      Μετά  την κατάρρευση του μετώπου έφθασε στην Εύβοια το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών  το οποίο με την βοήθεια της  αντίστασης μεταφέρθηκε στον κόλπο  Λιμνιώνα απ όπου τους παρέλαβε πλοίο για την Αίγυπτο.

      Το  περιστατικό αυτό ενεργοποίησε αφάνταστα  το σύνολο του πληθυσμού του Ελυμνίου. ΄Ανδρες, Γυναίκες, Νεολαίοι, ξεκίνησαν  έναν δυναμικό αγώνα κατά των Γερμανοιταλών  με μεγάλες επιτυχίες.

      Σαράντα νεολαίοι μάλιστα βγήκαν στο βουνό μαχόμενοι για την πατρίδα χωρίς καμία απολαβή των θυσιών τους.

      Τρεις δε ελύμνιοι νεολαίοι είχαν παράνομο τυπογραφείο. Σκοπός του όλου αγώνα  η σωτηρία της πατρίδας και  του κόσμου από την πείνα. Οι απώλειες για το Ελύμνιο ήταν το 12% του πληθυσμού του.

      Μετά  τον πόλεμο η Νεοζηλανδική Κυβέρνηση  έστειλε στο Δήμο Ελυμνίων Ειδικό Μετάλλιο αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς του για την σωτηρία του εκστρατευτικού της σώματος.

      Στο Ελύμνιο (Λίμνη) υπάρχουν ένα Ηρώον για τους πεσόντες κατά τους διάφορους πολέμους, ενα Ηρώον της Αντίστασης και τέσσερις προτομές ηρώων Ελυμνίων.

      α) του «Αετού της Εύβοιας» Αγγελή Γοβιού

      β) της εκτελεσθείσης από τους Γερμανούς  αντιστασιακής Λέλας Καραγιάννη

      γ) του αντιστασιακού φοιτητή Ιατρικής Κώστας Καραγιώργη και

      δ) του αντιστασιακού φοιτητή Κώστα Γαμβέτα. 

3.-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Το  Ελύμνιο (Λίμνη) είναι γνωστό για τα διάφορα και θαυμάσια παραδοσιακά φαγητά του (όπως το «κισκέκ»)

 • Για τα τραγούδια στους γάμους (Γαμπρό –Νύφη)
 • Για το επιτραπέζιο τραγούδι και το του χορού (το Βντάνα)
 • Για την Καμάρα (τρία τραγούδια και ένας μεγαλοπρεπής χορός)
 • Για το θεσμό της αδελφοποίησης
 • Για το νανούρισμα της μητέρας
 • Για τα διάφορα πρωτότυπα παιχνίδια που συνοδεύονται από ανάλογους στίχους.
 • Για τις περίφημες ναυτικές φορεσιές των Ελυμνίων ανδρών και γυναικών
 • Για τους προλόγους των παραμυθιών
 • Για την γιορτή της Παναγιάς της Λιμνιάς στις 7 και 8 Σ/βρίου
 • Για την χειροτεχνία των δεσποινίδων και γυναικών.
 • Για την βάση του δωδεκάνδηλου του V ή των αρχών VI μ.Χ της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής της σημερινής «Παναγίτσας»για την οποία έγινε μελέτη ανάδειξης του χώρου από το τμήμα της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών.
 • Για την διάλεκτο με τα εξής χαρακτηριστικά :

Την υπέρμετρη  κατάχρηση συγκοπών των λέξεων, των κράσεων και των συνιζήσεων.

Την πλήρη αποκοπή και κατάργηση των καταλήξεων.

Την χρήση  πολλών ναυτικών λέξεων.

Την αναστάτωση στη γραμματική της .

      Για τις πέντε (5) σφραγίδες του Δήμου  από την Δημογεροντία (πολύ πριν το 1833) μέχρι το 1912.’

 • Για τα παραδοσιακά νεοκλασικά κτίρια όπως

  το κτίριο του ιδρύματος Μελά, το κτίριο του λαογραφικού Μουσείου, το κτίριο του Δημαρχείου, οι ναοί της Γέννησης της Θεοτόκου, του Αγ. Αθανασίου και της «Παναγίτσας» αλλά και πάρα πολλά ιδιόκτητα στην πόλη.

 • Για τα βιβλία που έχουν γραφεί για την ιστορία του.
 
 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΥΜΝΙΟΥ  (ΛΙΜΝΗΣ) 

      ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ:

 • Για τις πάσης φύσεως καρναβαλικές εκδηλώσεις.
 • Για τις ομιλίες και εκθέσεις.
 • Για τα ΕΛΥΜΝΙΑ έναν εκ των κορυφαίων θεσμών της Εύβοιας που οργανώνεται από το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ελυμνίων συγκεντρώνοντας το εξαιρετικό ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων επισκεπτών.

  Καλύπτει  τους τομείς της Ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης, της τέχνης, της  μουσικής, του αθλητισμού κ.ά.

        Λήγουν  στις 15 Αυγούστου  στις 10 το βράδυ με την καθιερωμένη  Ναυτική βραδιά από  τον Ναυτικό Όμιλο του Ελυμνίου.

        Το  Φέστιβαλ αυτό έχει ζωντάνια, κύρος  και κυρίως ποιότητα.

 • Για το  Λαογραφικό Μουσείο.
 • Για το Ναυτικό Μουσείο.
 • Για το Μουσείο παραδοσιακών φορεσιών (250 ακέραιες Ελληνικές φορεσιές με τα κοσμήματά τους).
 • Για τον περίφημο Ναό της πολυούχου «Η Γέννησις της Θεοτόκου».
 • Για την εικόνα της Θεομήτορος που κρατάει τον Χριστό στην αριστερή της αγκάλη και κατά την παράδοση είναι μία από τις 72 εικόνες του Αποστόλου Λουκά.
 • Για την Μονή Γαλατάκη όπου ο Ναός του Αγ. Νικολάου. Είναι η παλαιότερη μονή της Εύβοιας και κατά την παράδοση ο Ναός κείται επί των θεμελίων του αρχαίου Ναού του Ποσειδώνα.
 • Για την Μονή του Οσίου Δαυϊδ (Γέροντας) που οικοδομήθηκε το  1550 μ.Χ.
 • Για το ασκητήριο του Οσίου Χριστοδούλου. Ήλθε από την Νήσο Πάτμο το 1096  και πέθανε στην Λίμνη το 1111 μ.Χ. Πάνω από την σκήτη υπάρχει στο όνομά του εξοχικός Ναός μεσ’τα πεύκα με ευρύτατο ορίζοντα και θέα το βουνό Παρνασσός.
 • Για τους καταρράκτες του Δρυμώνα. Σ»ένα χώρο με πεύκα και έλατα όπου η όλη διαμόρφωση έγινε λεπτομερειακά από το Δασαρχείο Λίμνης,. Προσφέρει τα πάντα.
 • Για τον οικολογικό εναλλακτικό τουρισμό. Επτά διαδρομές στα περιαστικά δάση της Λίμνης των (2,5-26 km) για συλλόγους πεζών, μηχανών και αυτοκινήτων.
 • Για το Concert Theatre στο ΚΟΧΥΛΙ.΄Οπου κάθε καλοκαίρι γίνεται το διεθνές φεστιβάλ «ΚΟΧΥΛΙΑ» από τον υπεύθυνο του χώρου και διάσημο πιανίστα Γιώργο Κων/νου.
 • Για τα δύο campings που διαθέτει. ΄Ένα στην Σπιάδα του Δήμου κι’ένα ιδιωτικό στις Ροβιές.
 • Για τα γήπεδα Μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
 • Για την οργανωμένη, χωρίς εισιτήριο, πλάζ «ΚΟΧΥΛΙ».
 • Για την τεράστια παραλία από το Κανδήλιο όρος μέχρι τα όρια της Αιδηψού. Μια παραλία θαυμάσια όπου ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει το μπάνιο του και να αναπαύεται για λίγο στα πεύκα που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής.
 • Για τον τάφο του μεγάλου γνωστού έλληνα θεατρικού συγγραφέα Νίκου Τσιφόρου.
 

5.-Οι  Δυνατότητες του  Δήμου για την  εξυπηρέτηση των  Δημοτών του και  όχι μόνο. 

      Ο Δήμος Ελυμνίων (Λίμνης) διαθέτει.

 1. Κινηματοθέατρο για χειμώνα και καλοκαίρι
 2. Πνευματικό Κέντρο
 3. Βιβλιοθήκη
 4. ΚΑΠΗ
 5. Αλιευτικό καταφύγιο για τα επαγγελματικά και τουριστικά σκάφη.
 6. Ναυτικό ΄Ομιλο αναγνωρισμένο. Τα παιδιά και οι νεολαίοι εκπαιδεύονται στα κανόε καγιάκ και στα ιστιοπλοϊκά σκάφη Laser και Optimist με μεγάλη επιτυχία.
 7. Γηροκομείο «Ο Προφήτης Ηλίας»
 8. Μικτή χορωδία
 9. Χορευτικό το «ΛΥΜΝΙ» για μεγάλους και μικρά παιδιά
 10. Πλήρες δίκτυο, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού
 11. Χειροτεχνικό συνεταιρισμό
 12. Τμήμα Γενικών Αρχείων του κράτους (ΓΑΚ)
 13. Δύο τράπεζες (ΑΓΕΤ –ΕΤΕ), ΔΟΥ, ΙΚΑ, Δασαρχείο, πυροσβεστική, λιμεναρχείο, λιμενικό ταμείο, ΚΕΠΕ, βοήθεια στο σπίτι, τέσσερα φαρμακεία, οδοντιατρεία, εργαστήριο μικροβιολογικών εξετάσεων και διάφορους γιατρούς.
 14. Τράπεζα αίματος του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών.
 15. Ράδιο Λίμνη
 16. Τουριστικό γραφείο.
 
 

      Πρέπει  να υπογραμμιστεί επίσης ότι επί είκοσι χρόνια από το 1930 μέχρι το 1950) όσοι τέλειωσαν το Δημοτικό Σχολείο στις περιφέρειες των σημερινών Δήμων (Ελυμνίων,Νηλέως και Κηρέως)  έρχονταν στο Ελύμνιο (Λίμνη) για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Στο Αστικό Σχολείο, στο Ημιγυνάσιο και στο εξατάξιο Γυμνάσιο. 

      Μετά  απ’όσα αναφέρθηκαν ο Δήμος Ελυμνίων Ευβοίας, όχι μόνο είναι ένας ξεχωριστός Ιστορικός Δήμος αλλά μπορεί να αποτελέσει και ένα Δήμο «Πυρήνα» του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προκειμένου να παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην περιοχή του όσο και σ’ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια μπορεί να δώσει τη μάχη για μια ενιαία ορθολογική και ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου που να σέβεται την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

      Τελειώνοντας  πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός  ότι οι θεσμικοί φορείς του Δήμου  Ελυμνίων συμφωνούν απόλυτα μαζί μας για τα συμφέροντα του Δήμου μας. Κάτι που θα εκφράσουν κι’οι ίδιοι δυναμικά και έγκαιρα.