30 Ιουνίου 2011

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ-142- Η έντυπη μορφή


1o ΕΠΑΛ Ιστιαίας-ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Το 1o ΕΠΑΛ Ιστιαίας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κατάρτισης Leonardo Da Vinci II σε συνεργασία με την MASTER -
BARCELONA με τίτλο <<ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ>>. Το πρόγραμμα
Leonardo συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για
την επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι
να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τομέα της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα αποβλέπει:
- στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
- στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
και το επιχειρησιακό πνεύμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης.
Το πρόγραμμα του σχολείου μας περιελάμβανε εντατική παρακολούθηση σε
άρτια οργανωμένους χώρους διδασκαλίας και εργασίας. Οι μαθητές
αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες καθόσον ενημερωθήκαν για
ένα σύγχρονο θέμα που αφορά τις σύγχρονες τεχνικές προώθησης προϊόντων
με χρήση νέων τεχνολογιών και ήρθαν σε επαφή με ποικίλα πολιτισμικά
περιβάλλοντα γνωρίζοντας εναλλακτικές δομές εργασίας. Η εξασφάλιση και
επικύρωση της πιστοποίησης της περιόδου κατάρτισης και της περιόδου
εργασίας έγινε μέσω βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από τον φορέα υποδοχής
MASTER και μέσω EUROPASS από τον ΟΕΕΚ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τον τομέα τους.
Επιπλέον οι γνώσεις που απέκτησαν πάνω στην ειδικότητά τους θα τους
καταστήσει ικανούς να προσφέρουν την εργασία τους στην ευρύτερη αγορά
εργασίας. Απέκτησαν δε την απαιτούμενη σήμερα ευελιξία προσαρμογής σε
χώρους και χώρες διαφορετικών ποιοτικών και πολιτιστικών δεδομένων.
Βελτίωσαν ακόμα τις δεξιότητες της ξένης γλώσσας, όχι μόνο με την
γενική έννοια αλλά και από την πλευρά της επαγγελματικής ορολογίας.
Στο πρόγραμμα που ήταν 14 ημερών συμμετείχαν 20 μαθητές, η
συντονίστρια Διευθύντρια κ. Βασιλικιώτου και δυο συνοδοί καθηγητές
Σδράλια Ευαγγελία και Κατσάνος Ιωάννης περιλαμβανόταν εκτός από την
εκπαίδευση και ποικίλες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και σημεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην πόλη της Βαρκελώνης (Sagrada
Familia, Πάρκο Guel Gaudi, Λόφος Μοnt-Juic, Poble Espanyol, Caixa
Forum, Camp Nou, L'aquarium) όσο και εκτός αυτής (Terrasa Μουσείο
Τεχνολογίας, Μοναστήρι Santa Maria Montserrat, Figueres μουσείο Νταλί,
Girona, Calella- Costa Brava κ.α.). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα
επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν δωρεάν για τους
συμμετέχοντες.
Το σχολείο μας αιτήθηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo και για την
νέα σχολική χρονιά με θέμα που αφορά το περιβάλλον και τις ήπιες
μορφές ενέργειας.
Στα πλαίσια του νέου Τεχνολογικού Λυκείου που ξεκινά τον Σεπτέμβριο
είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τις νέες
τεχνολογίες και το περιβάλλον και θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν
τα ποιοτικότερα εφόδια στους μαθητές μας για να ανταποκριθούν στο
πολυποίκιλο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Ως
εκ τούτου καλούμε όλους τους μαθητές που τελείωσαν φέτος τα γυμνάσια
της περιοχής μας να επιλέξουν το σχολείο μας για την συνέχεια των
σπουδών τους.
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι.
Βασιλικιώτου - Τσάμαρη Δήμητρα
Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Αρχηγός Αποστολής - Συντονίστρια Δράσης
Συνοδοί Καθηγητές
Κατσάνος Ιωάννης
Σδράλια Ευαγγελία


Το 1Ο ΕΠΑΛ Ιστιαίας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κατάρτισης Leonardo Da Vinci II σε συνεργασία με την MASTER -
BARCELONA με τίτλο <<ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ>>. Το πρόγραμμα
Leonardo συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για
την επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι
να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τομέα της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα αποβλέπει:
- στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
- στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
και το επιχειρησιακό πνεύμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες
απασχόλησης.
Το πρόγραμμα του σχολείου μας περιελάμβανε εντατική παρακολούθηση σε
άρτια οργανωμένους χώρους διδασκαλίας και εργασίας. Οι μαθητές
αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες καθόσον ενημερωθήκαν για
ένα σύγχρονο θέμα που αφορά τις σύγχρονες τεχνικές προώθησης προϊόντων
με χρήση νέων τεχνολογιών και ήρθαν σε επαφή με ποικίλα πολιτισμικά
περιβάλλοντα γνωρίζοντας εναλλακτικές δομές εργασίας. Η εξασφάλιση και
επικύρωση της πιστοποίησης της περιόδου κατάρτισης και της περιόδου
εργασίας έγινε μέσω βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από τον φορέα υποδοχής
MASTER και μέσω EUROPASS από τον ΟΕΕΚ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τον τομέα τους.
Επιπλέον οι γνώσεις που απέκτησαν πάνω στην ειδικότητά τους θα τους
καταστήσει ικανούς να προσφέρουν την εργασία τους στην ευρύτερη αγορά
εργασίας. Απέκτησαν δε την απαιτούμενη σήμερα ευελιξία προσαρμογής σε
χώρους και χώρες διαφορετικών ποιοτικών και πολιτιστικών δεδομένων.
Βελτίωσαν ακόμα τις δεξιότητες της ξένης γλώσσας, όχι μόνο με την
γενική έννοια αλλά και από την πλευρά της επαγγελματικής ορολογίας.
Στο πρόγραμμα που ήταν 14 ημερών συμμετείχαν 20 μαθητές, η
συντονίστρια Διευθύντρια κ. Βασιλικιώτου και δυο συνοδοί καθηγητές
Σδράλια Ευαγγελία και Κατσάνος Ιωάννης περιλαμβανόταν εκτός από την
εκπαίδευση και ποικίλες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και σημεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην πόλη της Βαρκελώνης (Sagrada
Familia, Πάρκο Guel Gaudi, Λόφος Μοnt-Juic, Poble Espanyol, Caixa
Forum, Camp Nou, L'aquarium) όσο και εκτός αυτής (Terrasa Μουσείο
Τεχνολογίας, Μοναστήρι Santa Maria Montserrat, Figueres μουσείο Νταλί,
Girona, Calella- Costa Brava κ.α.). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα
επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν δωρεάν για τους
συμμετέχοντες.
Το σχολείο μας αιτήθηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo και για την
νέα σχολική χρονιά με θέμα που αφορά το περιβάλλον και τις ήπιες
μορφές ενέργειας.
Στα πλαίσια του νέου Τεχνολογικού Λυκείου που ξεκινά τον Σεπτέμβριο
είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τις νέες
τεχνολογίες και το περιβάλλον και θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν
τα ποιοτικότερα εφόδια στους μαθητές μας για να ανταποκριθούν στο
πολυποίκιλο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Ως
εκ τούτου καλούμε όλους τους μαθητές που τελείωσαν φέτος τα γυμνάσια
της περιοχής μας να επιλέξουν το σχολείο μας για την συνέχεια των
σπουδών τους.
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι.
Βασιλικιώτου - Τσάμαρη Δήμητρα
Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Αρχηγός Αποστολής - Συντονίστρια Δράσης
Συνοδοί Καθηγητές
Κατσάνος Ιωάννης
Σδράλια Ευαγγελία

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: επίθεση των ΜΑΤ κατά των διαδηλωτών εναντίον του μεσοπροθέσμου

    « Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εδώ  και 38 ημέρες βρέθηκαν στους δρόμους και στις πλατείες για να διαδηλώσουν κατά του μνημονίου και του μεσοπροθέσμου χωρίς να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα .
        Όμως τις τελευταίες ημέρες η Κυβέρνηση ως υποτελής της Τρόϊκας και του Δ.Ν.Τ.  έστειλε και μάλιστα πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ψήφισης του μεσοπροθέσμου και του εφαρμοστικού νόμου   το δικό της μήνυμα τρομοκρατίας στην  Ελληνική  κοινωνία : Ως εδώ οι

Οργή και αγανάκτηση για την κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Προκόπι, στην Ιστιαία πότε;

Την έντονη οργή και αγανάκτηση των κατοίκων του Προκοπίου έχει προκαλέσει, η εδώ και 20 χρόνια, εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού 15 άτομα, των οποίων τα σπίτια βρίσκονται κοντά στην κεραία, έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια από καρκίνο,
ενώ έντονα προβλήματα όπως ζαλάδες και πονοκέφαλοι παρατηρούνται σε όσους διαμένουν στη γύρω περιοχή.
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης και Αγίας Άννας στη συνεδρίαση που έγινε την περασμένη Πέμπτη 9 Ιουνίου, κατόπιν αναφοράς που έκαναν και την οποία υπογράφουν 300 κάτοικοι, με σκοπό να φύγει η κεραία μέσα από το χωριό.
(Απόσπασμα άρθρου της εφημερίδας "Παλμός της Βόρειας Εύβοιας")
Αξίζουν συγχαρητήρια στους κατοίκους αυτούς του Προκοπίου, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους πολίτες της Ιστιαίας και των γύρω δήμων. Στο κέντρο της Ιστιαίας λειτουργούν τρεις κεραίες, μεγαλύτερης ισχύος και με περισσότερα πάνελ, σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους. Οι δύο των ιδιωτικών εταιριών είναι καμουφλαρησμένες σε ηλιακό θερμοσίφωνα και δεξαμενή νερού αντίστοιχα.
http://istiaianews.blogspot.com/2011/02/blog-post_7925.html
http://istiaianews.blogspot.com/2011/02/blog-post_2109.html
http://istiaianews.blogspot.com/2011/02/blog-post_570.html
Στο μπλοκ της Β.Ε. αναλυτικά στείλαμε και δημοσιεύθηκαν οι παραπάνω αναρτήσεις σχετικά με της κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Ιστιαία. Λίγες μέρες πριν δημοσιεύθηκε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα "Βόρεια Ευβοια¨. Δυστυχώς κανένα ενδιαφέρον, καμία ενέργεια, κανένα αποτέλεσμα, από πολίτες και δήμο...
poliths.dhmou.istiaias

Η γέννηση της κοινοβουλευτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.


155 ψήφοι, προϊόν κομματικών πιέσεων, πολιτικών μασέρ, πολιτικών μεταλλάξεων και πολιτικής αναλγησίας, με τη βοήθεια των εκπαιδευμένων στην Κερατέα ΜΑΤατζήδων, ανοίγουν διάπλατα το δρόμο της οικονομικής υποδούλωσης της Ελλάδας, της παραχώρησης της εθνικής ιδιοκτησίας στους ξένους και ντόπιους τραπεζίτες.
Οι ελάχιστοι κρυμμένοι "Πασοκτζηδες" που δεν ντρέπονται να το λένε ακόμα ανοιχτά, ψελλίζουν για το πόσους "Τσίπρες" δείρανε σήμερα, για να γλυτώσουν τη χώρα από τη "καταστροφή" ,
εθελοτυφλώντας μπροστά στην αναπτυσσόμενη ειρηνική λαϊκή εξέγερση.
Το χειραγωγημένο από ντόπιους και ξένους λακέδες του κεφαλαίου κοινοβούλιο, δίνει το άλλοθι του μεγαλύτερου μεταπολεμικού εγκλήματος κατά της Ελλάδας, και δημιουργεί τους πιο ατιμασμένους πολιτικούς στην ιστορία.
Το έλλειμμα δημοκρατίας του ανήθικου κράτους , με απειλές-εκβιασμούς ή εμείς ή  τα τάνκς δεν έχει πια προηγούμενο.Διαλυμένες υπηρεσίες, διαλυμένη κοινωνική πρόνοια , διαλυμένη παιδεία, διαλυμένη υγεία σε ένα ανύπαρκτο κράτος, βρίσκουν ένα λαό να βράζει και απέναντί του αφιονισμένους Ματατζήδες να μη ξέρουν κι αυτοί πια κατά που να βαρέσουν:Τους κουκουλοφόρους, τους γέρους, τα γυναικόπαιδα, τους νεαρούς ή οτιδήποτε κινείται και φοράει παπούτσια.
Η σωτηρία των σουάπς σιντις ή όπως λέγεται το συμφέρον του παγκόσμιου κεφαλαίου, χρειάζεται την στήριξη της ομάδας που με ψεύτικα συνθήματα κατέλαβε σαν εκλογική μειοψηφία την εξουσία, ανέτρεψε τα πάντα και παρέδωσε αμαχητί τα πάντα, κοροϊδεύοντας τον κόσμο με τη βοήθεια των καλοταϊσμένων ΜΜΕ.
Στον εξευτελισμό του γιαουρτώματος και της μούντζας , η απάντηση είναι η λυσσαλέα βία των δακρυγόνων, των γκλόμπ από την σιδερένια ανάποδη, οι δεκάδες τραυματίες και σε λίγο , γιατί όχι ,οι σφαίρες.
Η κατάλυση της δημοκρατίας από την κοινοβουλευτική αγέλη του ΠΑ-ΣΟΚ και των συνοδοιπόρων του, δημιουργεί την πρώτη κοινοβουλευτική δικτατορία στην Ελλάδα.
Όλοι μας ενωμένοι , με όπλα τις ανοιχτές παλάμες και το "ψωμί -παιδεία -ελευθερία" , θα σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα και αν χρειαστεί και πάνω από ολόκληρο τον κόσμο.
Η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, είναι πια υπόθεση ολόκληρου του λαού που πρέπει να φτύσει, να απομονώσει, να αποκαλύψει, αυτούς που σήμερα παραδίδουν την Ελλάδα στους βαρβάρους.
Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά είναι ένας...
ΠΒ


29 Ιουνίου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΛ Ιστιαίας

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Ιστιαίας Κούβαρης Αθανάσιος και ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Λυκείου πού απαρτίζεται από τους :

Ξάνθη Χρήστο
Ψαθά Μαρία
Κουτσοστάθη Βασίλειο
Ζωγλοπίτου Ελένη
Καλέμη Άννα
Βαλμά Τασούλα
Ξυδερού Λίτσα
καθώς και τον πολιτικό μηχανικό κ. Αναγνώστου Ιωάννη για την εθελοντική του προσφορά,
στην ανάληψη ενεργετικών  πρωτοβουλιών πού αποτελούσαν χρόνια αιτήματα του Σχολείου μας.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου, ανέλαβε την κατασκευή τριών σημαντικών έργων:
 • Στεγάστρου για την προστασία της Σχολικής Βιβλιοθήκης
 • Στεγάστρου – Στάσης σχολικών λεωφορείων
 • Ασφαλτόστρωσης μεγάλου μέρους του προαυλίου του σχολικού χώρουΟφείλουμε να επισημάνουμε ότι το θετικό κλίμα επικοινωνίας και η καλή θέληση του Συλλόγου Γονέων οδήγησε σε αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών του Σχολείου επιφέροντας τα ανωτέρω αποτελέσματα.
Ευχόμαστε λοιπόν μαζί με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας, η ενέργεια αυτή να αποτελέσει την απαρχή άλλων παρόμοιων ενεργειών των Σχολικών Συλλόγων στο μέλλον προς όφελος των μαθητών και του Σχολείου γενικότερα.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ

Δεν είχε άδεια λειτουργίας

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ Evia Top


Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Δημήτρης Γιαννάκος, απέστειλε έγγραφο με την ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ στο Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, για τη λειτουργία μονάδας παρασκευής ασφαλτομείγματος στο Νεοχώρι Ιστιαίας. Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα: Σε απάντηση στο σχετικό έγγραφό σας μετά από
έλεγχο που έγινε στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Διενεργήθηκε αυτοψία 9/6/2011 από υπάλληλο της υπηρεσίας μας στη θέση Νεοχώρι Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, όπου διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας μονάδα παρασκευής ασφαλτομείγματος ιδιοκτησίας Δ. Ντριστέλα για έργα που εκτελεί στην περιοχή ο κ. Ι. Αναγνώστου

2. Με τα σχετικά έγγραφά μας, φωτοαντίγραφα τα οποία σας επισυνάπτουμε, ενημερώθηκαν οι φορείς της δραστηριότητας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας της στην ευρύτερη περιοχή. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι φορείς της ως άνω δραστηριότητας δεν προέβησαν σε ενέργειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν3325/05 για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας η Υπηρεσία μας θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Μετά από τα παραπάνω:

1. Καλούνται οι φορείς της δραστηριότητας να διακόψουν άμεσα τη λειτουργία της δραστηριότητας και

2. Παρακαλούμε την Υπηρεσία σας για τη συνδρομή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του Ν3325/05 ώστε να μην επιτραπεί στο εξής η λειτουργία της δραστηριότητας.

Ανοιχτή πληγή και για την Εύβοια το παραεμπόριο !

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Να παταχθεί το παραεμπόριο , δηλαδή το παράνομο εμπόριο ,  στην Εύβοια. Οι έμποροι και γενικότερα ο κόσμος έχουν αγανακτήσει. Σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Εύβοιας  κάθε καρυδιάς καρύδια , με έναν τορβά ο καθένας , πουλάνε σχεδόν τα πάντα. Έτσι , το παραεμπόριο αποτελεί ανοιχτή πληγή για την αγορά ,  την απασχόληση και τα ταμεία του Δημοσίου.
Ο αριθμός των παράνομων προϊόντων που κυκλοφορούν σε ελληνικό έδαφος έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία και ήδη ο τζίρος του το χρόνο  κυμαίνεται σε  20 - 25 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών εξαιτίας του παραεμπορίου χάνονται ετησίως περίπου 6 με 8 δισ. ευρώ από φορολογικά έσοδα και σημαντικές ασφαλιστικές εισφορές , καθώς είναι μία από τις αιτίες που αυξάνεται η ανεργία. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το παραεμπόριο αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως αιτία της επιδημίας λουκέτων στα μαγαζιά , γεγονός που προκαλεί δίκαια την οργή των εμπόρων. Πολλοί επαγγελματίες , αγανακτισμένοι από την απαράδεκτη αυτή κατάσταση , προαναγγέλλουν ότι , αν δεν παρθούν σύντομα αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του υγιούς νόμιμου εμπορίου και δίωξη του παραεμπορίου , θα επιζητήσουν τις δυναμικές  κινητοποιήσεις. Ξεκαθαρίζουν μάλιστα ότι είναι διατεθειμένοι να βγουν οι ίδιοι στους δρόμους με τα προϊόντα τους. Οι αρμόδιες αρχές , χωρίς άλλη καθυστέρηση , είναι απαραίτητο να δώσουν μια ανάσα στους μικρομεσαίους εμπόρους. Ας μην ξεχνούν ότι οι επαγγελματίες  αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά”  της οικονομίας.

28 Ιουνίου 2011

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΜΑ ΑΥΤΟΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. ΟΜΩΣ
Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ


ΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΜΑΤΗ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ

...θα με προφτάσει το μεσοπρόθεσμο;

...ή θα προφτάσω να μεταναστεύσω στην Αφρική;

Πόλεμος έχει ανοίξει μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝ


Πόλεμος έχει ανοίξει μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝ, με αφορμή την διακοπή του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γινόταν χτες 27/7 στη Χαλκίδα.
Η συνεδρίαση διεκόπη λίγα λεπτά μετά την έναρξη της, καθώς στην συνεδρίαση έκαναν παρέμβαση συμβασιούχοι από τα Ψαχνά και καθηγητές ξένων γλωσσών (σύμφωνα με ρεπορτάζ ΜΜΕ της Χαλκίδας). Ο περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, εμφανώς ενοχλημένος απευθυνόμενος στον Θ. Μπουραντά είπε «Μα καλά δεν υπάρχει αστυνομία εδώ;» Οι πολίτες

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:Αγροφύλακες

Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία των προβλεπόμενων από τον Ν.3938/2011 μετατάξεων των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων της Ελληνικής Αγροφυλακής;
Στις 21/6/2011 εστάλη μία επιστολή – διαμαρτυρία προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Όθωνα, με κοινοποίηση προς εσάς, με Θέμα «Διαμαρτυρία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ελληνικής Αγροφυλακής (ΠΟΜΥΕΑ)». Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή την επιστολή, αλλά και με την προσωπική μου ενημέρωση από τους επίσημους εκπροσώπους της Ελληνικής Αγροφυλακής και μεμονωμένα άτομα που θίγονται από τις διαδικασίες μετατάξεων, είναι εμφανές ότι δεν υπήρξε ούτε η στοιχειώδης διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου σας και των εκπροσώπων των εμπλεκομένων στις προαναφερόμενες διαδικασίες ατόμων, με αποτέλεσμα στο

Η λέξη της εβδομάδας : Τσίπα

γράφει ο Γιώργος Δαμιανός
Ο πρωθυπουργός φεύγει από του Μαξίμου (μήπως κάποιος να του εξηγήσει τι σημαίνει η λ. “τσίπα”;)
Τσίπα > πιθανόν σλαβικής προέλευσης, που σημαίνει πέτσα. Μεταφορικά δηλώνει το φιλότιμο, τη σεμνότητα. Ο ξετσίπωτος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει δέρμα (μεταφ. δίχως κανένα ηθικό φραγμό)
Ενώ ο κόσμος χάνεται, βρέθηκε η λύση της κακοδιοίκησης: “Το Μέγαρο Μαξίμου είναι αντιλειτουργικό”
Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να εγκαταλείψει το “ενεργοβόρο” Μέγαρο Μαξίμου. Έφτιαξε, ήδη, νέα γραφεία με σύγχρονες προδιαγραφές (στο ρετιρέ του υπ. Εσωτερικών)
Μέσα στο καλοκαίρι η μεταφορά
Ομολογώ ότι δεν έχω εμπειρία πολιτικής υψηλού επιπέδου. Αντιλαμβάνομαι τον
κόσμο με τα μάτια ενός επαγγελματία, που επί είκοσι χρόνια προσπαθεί να θρέψει την οικογένεια του παλεύοντας με τα έσοδα και τα έξοδα της μικρής του επιχείρησης. Τα δύο τελευταία χρόνια λέω και ξαναλέω ότι σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα να ήμουν στη θέση του Γ. Παπανδρέου τούτη την εποχή (έτσι πίστευα, ο αφελής) Με τα δικά μου τα μάτια είναι εφιαλτικό να είσαι πνιγμένος στα χρέη, να παρακαλάς τις τράπεζες, να χάνεις τον ύπνο σου, την οικογενειακή σου (και τη σεξουαλική) γαλήνη, να μην έχεις κανένα ενδιαφέρον για την υπόλοιπη κοινωνική ζωή, παρά μόνο για την τακτοποίηση του χρέους. Αφού εγώ, καθώς και οι περισσότεροι συνέλληνες, έχουμε ψυχολογική κατάθλιψη λόγω του εθνικού χρέους και μαυρίζει η ψυχή μας για το αν θα μαραζώσει το μέλλον μας, σκέψου (σκεφτόμουνα) ο πρωθυπουργός, που πρέπει να αντιμετωπίσει την χλεύη και την ειρωνεία των υπολοίπων Ευρωπαίων, για το σπάταλο ελληνικό κράτος και για τους αδιάφορους Έλληνες, που συμπεριφέρονται, ακόμα και σήμερα, λες και έχουν το “κέρας της Αμάλθειας”. Και συγχρόνως να διακυβεύεται η υστεροφημία του, αλλά και το φυσικό μέλλον του (σε περίπτωση δικαστικών παραπομπών).
Και ξαφνικά αντί για μια οποιαδήποτε αισιόδοξη είδηση, διαβάζω στον Τύπο (κάτι που ήξερα από καιρό, αλλά ήθελα να τα πιστεύω ότι, τελικά, δε θα το υλοποιήσει) ότι: “ο Γιώργος τα μαζεύει από του Μαξίμου, το οποίο θεωρεί αντιλειτουργικό χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό. Εξ αρχής το Μαξίμου δεν ταίριαζε στην κοσμοθεωρία και την πολιτική κουλτούρα του Γεωργίου Παπανδρέου και σαν μην έφτανε αυτή η τρομερή δυστυχία, που τον βρήκε, οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ήταν εξαιρετικά ενεργοβόρο και αντι-οικολογικό. Και όσο ο πρωθυπουργός έδινε μάχες στο εξωτερικό (δίχως ίχνος ειρωνείας) οι συνεργάτες του άλλαξαν δύο φορές, σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, τις ταπετσαρίες των καναπέδων του πρωθυπουρικού γραφείου μέχρι να υιοθετηθεί τελικά ο μινιμαλιστικός αέρας που αποπνέουν το λευκό χρώμα και οι “γήινες” αποχρώσεις” (εφ. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 26/6/2011]
Φεύγει, λοιπόν, αλλά που πάει; Όλα είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν το σύγχρονο πρωθυπουργικό γραφείο στον έκτο όροφο του υπουργείου εσωτερικών (Βασ. Σοφίας). Στο ρετιρέ του υπουργείου εσωτερικών έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, ανακατασκεύη, βάψιμο, σύγχρονος εξοπλισμός/ επίπλωση για να μεταφερθούν όλοι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού μέσα στο καλοκαίρι, αντιμετωπίζοντας έτσι με δραστικό και άμεσο τρόπο ένα από τα φλέγοντα θέματα της ελληνική κοινωνίας Το θέμα προσφέρεται για εύκολο λαϊκισμό και για να τον αποφύγω θα ήθελα να ρωτήσω άμεσα τον σύντροφο Παπανδρέου όχι ως μόνο ως πολίτης αλλά και ως ψηφοφόρος του (αναφέρω με υπερηφάνεια, παρά την κουτοπονηριά της εποχής, την πολιτική μου ταυτότητα, για να μη θεωρηθεί ότι του κάνω φτηνή και λαϊκιστική αντιπολίτευση)
 1. Τι σημαίνει για ένα δημόσιο λειτουργό το “δε με εμπνέει ο χώρος εργασίας μου;” Θα μπορούσε, άραγε να το ισχυριστεί και ένας Δικαστικός, ένας Γιατρός, ένας Πανεπιστημιακός; Και αν το ισχυριστεί, είναι εύκολο να βρει τα κονδύλια για να το πραγματοποιήσει;
 2. Με ποια λογική προβήκατε σε τέτοια έξοδα, από τη στιγμή που ξέρετε ότι μπορείτε να μείνετε σε αυτή τη θέση από κάποιες μέρες μέχρι κάποιους μήνες;
 3. Ο περιορισμός του σπάταλου κράτους ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους σας;
 4. Γιατί κάνατε ανακαίνιση στου Μαξίμου, από τη στιγμή που δε σας ενέπνεε ο χώρος;
 5. Θα σκεφτόταν ποτέ κάτι τέτοιο ο Αμερικανός, ο Άγγλος, ο Γάλλος ομόλογο Σας; Ή μήπως αυτοί οι “φουκαράδες” δεν έχουν χρήματα για πέταμα.
 6. Τι θα γίνει το ανακαινισμένο ρετιρέ του υπουργείου Εσωτερικών, αν ο διάδοχος σας θέλει να επιστρέψει στου Μαξίμου (γιατί δε θα θέλει να έχει στα πόδια του τον εκάστοτε υπουργό των Εσωτερικών και γιατί το επιβάλλει το εθιμοτυπικό); Δε θα είναι πεταμένα έξοδα και κόπος τα όσα κάνατε;
 7. Νομίζετε ότι θα Σας ειρωνεύονται ή θα Σας θαυμάζουν οι ομόλογοι σας στη Δυτική Ευρώπη;
 8. Θεωρείται ότι αυτό είναι το πρότυπο του ηγέτη με οικολογικές ανησυχίες και υψηλή αισθητική ή συμπεριφορά ενός ανθρώπου που “ζει στον κόσμο του”
κ. Παπανδρέου: τι πάτε να κάνετε; Είναι δυνατόν να μη Σας μίλησε κανένας από τους τόσους συμβούλους Σας; Για άλλη μια φορά εμείς οι ψηφοφόροι σας καλούμαστε να απαντήσουμε στις ειρωνείες του τύπου “το παιδί τα έχει χαμένα” κλπ. Μήπως σας βρίσκετε καμία δικαιολογία πρόχειρη;
(Δεν μπήκα στον κόπο να μιλήσω για το κόστος σε χρηματικές μονάδες, γιατί θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι καθαρά επικοινωνιακό και όχι οικονομικό. Μπροστά στα δισεκατομμύρια που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, είναι ασήμαντο ποσό τα έξοδα της μεταφοράς του πρωθυπουργικού γραφείου. Πάντως, αν θεωρείται ότι πρόκειται ένα ασήμαντο ποσό μια κάποια λύση θα ήταν να αναλάβετε εσείς, προσωπικά, τα έξοδα αυτής της άσκοπης μεταφοράς;)
Γνωρίζοντας την ευαισθησία Σας στην ηλεκτρονική επικοινωνία, αναμένω την απάντηση Σας
Γιώργος Δαμιανός

Δημήτρης Αποστόλου:ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣΛίγα Ιστορικά:
Κατ' εξοχήν <<ναυτούπολη>> η Λίμνη της Εύβοιας - το Ελύμνιον των αρχαίων
και οι (σχεδόν) ταυτόσημες Αιγές - έχει μια ιστορία δεμένη άρρηκτα με
τη θάλασσα.
Με άποικους - αειναύτες στην αρχαιότητα, με ναυτική ενασχόληση στα
βυζαντινά, μεσαιωνικά και τουρκοκρατούμενα χρόνια και με δυναμική
συμμετοχή στα κατά θάλασσαν γεγονότα της Επανάστασης του '21,
δημιούργησε το υπόβαθρο μιας μεγάλης ναυτεμπορικής <<έκρηξης>> στα μετ'
επαναστατικά χρόνια της απελευθέρωσης και της <<αποκατάστασης των
πραγμάτων>> στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος. Στο όλο <<θαύμα>> της
μετέπειτα - κι' ως σήμερα - ανάπτυξης της παγκόσμιας Ελληνικής
Εμπορικής Ναυτιλίας, η συμβολή της ναυτικής πολιτείας της Λίμνης,
υπήρξε διακριτικά σημαντική.
Έτσι, είναι φυσικό στη διαχρονική ναυτοσύνη της, να συνέβησαν
γεγονότα, να έγιναν <<πράγματα και θαύματα>>, να έγιναν πότε ηρωικά και
πότε υπέροχα κατορθώματα, να αναδείχθηκαν μορφές και προσωπικότητες,

που άλλες καταξιώθηκαν και που - άλλες- για λόγους διάφορους
παραμένουν αφανείς, περιμένοντας ακόμη καρτερικά κι' αυτή την
υστεροφημία τους...
Το σκεπτικό
Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπ' όψιν του ο Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων
Λίμνης << ο Ποσειδών>> και παραλληλίζοντας τη δράση αλλού της Ελλάδας -
αδελφών- Συλλόγων κι' Ομίλων με πλούσια πολιτιστική προσφορά και
δραστηριότητα, αποφάσισε τη διοργάνωση του Κολυμβητικού Διάπλου του Β.
Ευβοϊκού, ενισχύοντας τον ναυταθλητισμό και τις ικανότητες των
κολυμβητών, αναδεικνύοντας τον γεωγραφικό - πανέμορφο Κόλπο με την
έντονη παρουσία σ' όλες τις φάσεις της ιστορίας μας, αναδεικνύοντας
και τιμώντας - κάθε φορά - επιφανείς και αφανείς, <<γενναίες>>
προσωπικότητες που επιτέλεσαν κάποιο σπουδαίο <<έργο της θάλασσας>>.
Τορπιλισμοί και ηρωισμοί, αυτοθυσίες και διασώσεις εν θαλάσσει ζωής -
δίχως ανταμοιβή - διάσωση ναυαγών, συμβάντα απερίγραπτης τόλμης εν ώρα
κινδύνου κι' αποκοτιές, τολμήματα και παλικαριές, πράξεις όλες ετούτες
της ψημένης στ' αλάτι <<ναυτικής - του Λιμνιώτη - ψυχής>> κι' άλλες
πολλές...βρίσκουν έκφραση με ιδιαίτερο τρόπο σ' ένα
ειρηνικό-πολιτιστικό-θαλασσινό Μαραθώνιο, που πρωτοποριακά (εν έτει
2011) διοργανώνεται αυτό το καλοκαίρι. Και που η επιτυχία του δεν
εξαρτάται, ούτε από τις επιδόσεις και τα βραβεία των αθλητών, ούτε από
τις - όσες - συμμετοχές. Όχι!
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ !...

Καλή επιτυχία
Δημήτρης Αποστόλου
<<Ελύμνιος>>
Μέλος συμπαράστασης του Αγώνα


 Σκυλλίας: Ένας δεινός αρχαίος κολυμβητής
                                                      (480 π.Χ.)

Από την πολιτεία Σκιώνη, Ευβοέων εποίκων της Παλλήνης Χαλκίδικής, ήταν ο Σκυλλίας ή Σκύλλις ή ακόμη Σκύλαξ και Σκύλλος – ονομαστός κολυμβητής, (στο μακροβούτι και στο κολύμβι … σωστό «σκυλόψαρο !...»)
Αιχμάλωτος του στόλου του Ξέρξη, στα Μηδικά (μαζί με την κόρη του Ύδνα,
που και σ’ αυτήν είχε διδάξει την τέχνη του), επιχείρησαν με επιτυχία στους Αφέτες της Μαγνησίας – απέναντι του Αρτεμισίου της Εύβοιας – δολιοφθορά κατά των πλοίων του Ξέρξη.
Με συνεχείς αθώρητες καταδύσεις στην τρικυμισμένη θάλασσα, έκοψαν τα σχοινιά που συγκρατούσαν στις άγκυρές τους τα Περσικά πλοία, με αποτέλεσμα πολλά απ’ αυτά να εξωκείλουν και να καταστραφούν στα βράχια της Μαγνησίας (σήμερα «Ξυλοφάγος»).
Στη συνέχεια, οι δυο «κομάντος» - δολιοφθορείς, πότε με μακροβούτια και πότε με κολυμβοδρομία, κατέφυγαν στους συμπατριώτες τους Έλληνες του Αρτεμισίου, διανύοντας την απίστευτη απόσταση των 80 σταδίων (περίπου 13 χιλιόμετρων), ενημερώνοντάς τους για τις προθέσεις και τις κυκλωτικές κινήσεις του εχθρικού στόλου. Οι Έλληνες τους τίμησαν ως ήρωες και οι Αμφικτίονες αναθηματικά στους Δελφούς.
Στα Ρωμαϊκά Χρόνια, επισκέπτης ο Νέρωνας απέσπασε του εντυπωσιακού αναθήματος την εικόνα της Ύδνας (και με άλλα …500 γλυπτά!...) τη μετέφερε στη Ρώμη.

                                            Κείμενο: Δημήτρης Αποστόλου – «Ελύμνιος»

                                                                Πηγές
-          ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ (Μ. Εγκυκλοπαίδεια)
-          Χ. ΓΙΟΒΑΝΗ               (--------//-------------)
-          «ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ» (Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
-          «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΒΟΙΑ» Αλέξ. Καλέμη.

εορτασμός επετείου Αγγελή Γοβιού

εορτασμός επαιτείου Αγγελή Γοβιού

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ:Ο Πάγκαλος της Εύβοιας.

Η ανακοίνωση του κ. Μπουραντά σχετικά με την παρέμβαση πολιτών στο περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί μνημείο δημοκρατικής συμπεριφοράς και πολιτικού ήθους.
Είναι στο πνεύμα της ρητορικής “Παγκάλου” και στοχοποιεί τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα δεινά του τόπου.
Εσείς λέει ήσαστε οι καθοδηγητές και οι οργανωτές της κινητοποίησης των αγανακτισμένων πολιτών που ματαιώσατε την συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου
Κατανοητό διότι στην λογική του όλα καθοδηγούνται και ελέγχονται

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:Ακόμη και οι φανατικότεροι πολέμιοι του θεσμού δεν περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη!!!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

                                                

Με αφορμή την έναρξη στις 1/7/2011 της τυπικής λειτουργίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  στα πλαίσια των θεσμικών του αρμοδιοτήτων :

    « Λήγει τη Πέμπτη 30/6/2011 η μεταβατική περίοδος των 6 μηνών για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεσμικής λειτουργίας των νέων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και τα ερωτήματα  που μπαίνουν  πολλά :
- έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες που προβλέπει ο σχετικός νόμος ; Απολύτως καμία , αφού όχι μόνον δεν έχουν εκδοθεί όλα οι απαραίτητες θεσμικές πράξεις αλλά και  αρκετοί ΟΤΑ αγνοούν ακόμη και ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες .

Υπερβάσεις πυρός...Στις 23 Ιουνίου 2011 το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λίμνης, όπως κάθε
χρόνο, διοργάνωσε την αναβίωση του εθίμου των φωτιών του Αγιαννιού του
Αγιοτροπιού! Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, είδαμε η πρόσκλησή μας να
έχει απήχηση και με χαρά διαπιστώσαμε πως άνθρωποι όλων των ηλικιών,
ντόπιοι αλλά και ξένοι, συμμετείχαν μαζί μας σε αυτό το τόσο ξεχωριστό
έθιμο. Στη παρέα μας είχαμε την χαρά να έχουμε έναν αδερφό πρόσκοπο

τον κ. Δημήτρη Αποστόλου, "Ελύμνιο", που για ακόμα μια φορά μας
συνεπήρε με τον όμορφο λόγο του και τις αστείρευτες γνώσεις του! Η
βραδιά συνεχίστηκε με μικρούς και μεγάλους να πηδούν πάνω από τις
φωτιές και να συναγωνίζονται ποιος μπορεί να πηδήξει πάνω από τη
μεγαλύτερη.
Είναι σημαντικό να τηρούμε τέτοια "πανάρχαια" έθιμα στην περιοχή μας,
καθώς είναι κομμάτι της ιστορίας μας και της ταυτότητάς μας. Το
συγκεκριμένο έθιμο, που σχετίζεται με το ηλιοτρόπιο αλλά και με τόσες
άλλες δοξασίες, πρέπει να παραμείνει ζωντανό και με χαρά διαπιστώσαμε
όλοι πως όσο υπάρχει η μαγεία του εθίμου αλλά και άνθρωποι που
ενδιαφέρονται για τη διατήρησή του, η φωτιά του Αγιαννιού του
Αγιοτροπιού θα συνεχίσει να καίει...

1ο  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΛΙΜΝΗΣ


27 Ιουνίου 2011

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού δελτίου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ανακοινώνεται ότι, λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας από τη ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ, για τις 28 και 29 Ιουνίου 2011, η προθεσμία οριστικοποίησης του
μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα
λήξης της οριστικοποίησης είναι μέχρι 24:00 της ίδιας ημέρας.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται
δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας.

Κώστας Μαρκόπουλος:η συναίνεση που μας ζητούν είναι συνενοχή

ΠΡΟΣ   Εργατικό Κέντρο Ευβοίας  
Με ιδιαίτερη προσοχή μελέτησα την εξώδικο διαμαρτυρία – πρόσκληση να μην ψηφίσω το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δράσης και τον Εφαρμοστικό νόμο.
Θέλω να διασαφηνίσω πως αυτά είναι συνεπακόλουθα του Μνημονίου που ψηφίστηκε το Μάιο του 2010 στην Ελληνική Βουλή από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και την κα Μπακογιάννη. Η απόλυτη αποτυχία του μνημονίου γέννησε αυτά τα δύο Σχέδια Νόμου της Κυβέρνησης που περιγράφουν θυσίες υπεράνω της αντοχής των πολιτών.
Εκτιμώ, πως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση των αξιότιμων συναδέλφων κ.κ. Αικατερίνης Περλεπέ, Συμεών Κεδίκολγου και Ουρανίας Παπανδρέου που ψήφισαν το

25 Ιουνίου 2011

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


Αθήνα, Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.gscp.gr) για αύριο Κυριακή 26 Ιουνίου 2011, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις Περιφερειακές Ενότητας:

1.      Αθηνών,

2.      Ανατολικής Αττικής,

3.      Πειραιώς (Νήσος Κύθηρα),

4.      Εύβοιας,

5.      Κυκλάδων,

6.      Σάμου,

7.      Χίου,

8.      Δωδεκανήσων και

9.      Λασηθίου.

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους Οργανισμούς Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.α.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

 

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


Πρόταση για τέλη και βοηθήματα

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η  φτώχεια  έχει  χτυπήσει  αρκετές  οικογένειες  σ΄ ολόκληρη  τη  βόρεια  Εύβοια. Ιδιαίτερα  έχει  πλήξει  πολύτεκνες και μονογονεϊκές  οικογένειες , οικογένειες  ανέργων , υποαπασχολούμενων , αναπήρων  και  συνταξιούχων. Μπορούμε  να  καλυτερεύσουμε  τα  πράγματα  εάν  επιδείξουμε  κοινωνική  ευαισθησία  και  αλληλεγγύη  και  αφήσουμε  στην  άκρη  τον  ωχαδερφισμό  και  την  αδιαφορία.
Πρώτος  απ΄ όλους , ο  δήμος  Ιστιαίας-Αιδηψού , ο  δήμος  μας , έχει  την  υποχρέωση – εφαρμόζοντας  τη  σχετική  πρόβλεψη  του νόμου  Καλλικράτη ( άρ.84 , παρ.3 ) – να  εγκρίνει  τώρα , ύστερα  από  εισηγήσεις  των  τοπικών  συμβουλίων  των  χωριών , χορηγήσεις  χρηματικών  βοηθημάτων  και  ειδών  διαβίωσης  ή  περίθαλψης  σε  οικονομικά  αδύνατους  κατοίκους  και  πολύτεκνους , καθώς  και  τη  μείωση  δημοτικών  φόρων  ή  τελών ή  απαλλαγή  από  αυτούς  για  προβλεπόμενα  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  πρόσωπα , καθώς  και  τα  πρόσωπα  που  χρήζουν  βοήθειας  στο  σπίτι  και  διοικητικής  βοήθειας. Άλλωστε , σε  ανάλογες  ενέργειες  έχουν  προβεί  πολλοί  δήμοι  σε  όλη  τη χώρα  και  δε  μπορεί  ο  δήμος  μας  να  υστερεί  και  να  αδιαφορεί  για  τη  διατήρηση  της  κοινωνικής  συνοχής  στα  χωριά  της  βόρειας  Εύβοιας. Καλούμε  τη  δημοτική  αρχή  να  δείξει ,  επιτέλους ,  ευαισθησία  και  να  στηρίξει  τις  φτωχές  οικογένειες  που  υποφέρουν.

Αδέσποτα και κατοικίδια σκυλιά, τι γίνετε όταν ενοχλούν;

Έντονο το πρόβλημα στην Ιστιαία, ακόμα και στην κεντρική πλατεία, με τα τόσα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν σε κοπάδια. Σκορπούν τον φόβο σε μικρά παιδιά και γυναίκες και ενοχλούν με τα γαβγίσματα τους, ιδίως τώρα που είναι εποχή αναπαραγωγής τους. Δήμος και αρμόδιες αρχές πρέπει να επιληφθούν για την λύση του μείζονος αυτού προβλήματος.
Έντονο είναι και το πρόβλημα με τα κατοικίδια σκυλιά που ενοχλούν τους περίοικους με τα γαβγίσματα τους, ιδίως της ώρες κοινής ησυχίας. Πολλοί είναι αυτοί που, με αφορμή την έξαρση κλοπών, έχουν σκυλιά στης αυλές τους, άλλα λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν της ανάγκες ενός κατοικίδιου και πως πραγματικά να τα φροντίσουν.
Ο νόμος αναφέρει στην αστυνομική διάταξη 3 του 1996, άρθρο 2, παράγραφος 3: "Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις - Απαγορεύεται καθ όλες της ώρες του 24ώρου" - "Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων"
Στο άρθρο 5 της ίδιας αστυνομικής διάταξης αναφέρονται και οι κυρώσεις: "Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του νόμου 1481/1984, εφ όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα"
Ο νόμος 1481 του 1984, άρθρο 12 παράγραφος 6, αναφέρει: "Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο"
Καλό είναι πρώτα ο ιδιόκτητης να αναλαμβάνει της ευθύνες του, μετά ο γείτονας που ενοχλείται να κάνει παρατήρηση στον ιδιόκτητη να συμμορφωθεί, αλλιώς νόμος και δικαιοσύνη έχουν τον λόγο.

24 Ιουνίου 2011

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:Ενορχηστρωμένη κατεύθυνση οριζόντιας απαξίωσης των κρατικών παροχών προς τον πολίτη της Εύβοιας.Με σειρά Ερωτήσεων μου τους τελευταίους 18 μήνες θίγω έντονους προβληματισμούς για συγκεκριμένους τομείς όπου περιορίζεται συστηματικά η δυνατότητα του κράτους να συνεχίσει να εξυπηρετεί τον πολίτη της Εύβοιας σε βασικές του υποχρεώσεις που αφορούν υγειονομικά θέματα και περίθαλψη, πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες του κράτους, παροχή παιδείας και εκπαίδευσης, συγκοινωνιακές υποδομές που να επιτρέπουν την ασφαλή διακίνηση των πολιτών, κ.α. σχετικά. Έτσι, εξέφραζα την αγωνία μου για τη συνεχή απαξίωση και υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Συμεών Κεδίκογλου με ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για παράταση της αναστολής πλειστηριασµών

Κοντά στην πρόταση του Συμεών Κεδίκογλου με ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για παράταση της αναστολής πλειστηριασµών για α' κατοικία

Μετά την ερώτηση 15 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο Συμεών Κεδίκογλου, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής πλειστηριασµών για χρέη από δάνεια α' κατοικίας για ένα ακόµη εξάµηνο, δηλαδή µέχρι το τέλος του 2011.

Οικολόγοι Πράσινοι:Προκλητική ρύθμιση για τη Μηχανότρατα...

Προκλητική ρύθμιση για τη Μηχανότρατα,
η τελευταία πράξη του Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Θλιβερή απογοήτευση προκάλεσε η πολύ-αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β΄776/6-5-2011) για την ελάχιστη απόσταση από την ακτή για το
αλιευτικό εργαλείο της Τράτας Βυθού (Μηχανότρατας), καθώς η λίστα των
περιοχών που εξαιρούνται καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.
Η απόφαση, που αποτέλεσε μια από τις τελευταίες πράξεις του υπουργείου

Σίμος Κεδίκογλου:παράνομη , αιφνίδια και μαζική διακοπή μισθοδοσίας του προσωπικού της Αγροφυλακής.

«Τα δάση είναι εθνικός μας πλούτος και πρέπει να τα προστατέψουμε,
όπως προστατεύουμε τα σύνορά μας.
Τα κενά στη Δασική Υπηρεσία είναι μεγάλα και δεν υπάρχει δυνατότητα
πλήρωσής τους μέσω νέων προσλήψεων. Γιατί η κυβέρνηση δεν μετατάσσει
άμεσα όλους τους αγροφύλακες στη Δασική Υπηρεσία, αντί να τους διώκει
παράνομα με αμιγώς κομματικά κριτήρια»;
Αυτό επεσήμανε ο Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Ευβοίας, υπεύθυνος τομέα
ΜΜΕ της ΝΔ, φέρνοντας στη Βουλή το ζήτημα της παράνομης, μαζικής και

αιφνίδιας διακοπής μισθοδοσίας όλου του προσωπικού της Αγροφυλακής.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικής Αγροφυλακής εκφράζει την
έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός, ότι δεν είχε προηγηθεί
διαβούλευση και δεν υπήρξε ενημέρωση σχετικά με το «Φύλλο Διακοπής
Μισθοδοσίας» , διαμηνύοντας, ότι δεν θα δεχθούν καμία απολύτως
βλαπτική μεταβολή ως προς την ειδικότητά τους και τον κλάδο εργασίας
μετά τη μετάταξη στη νέα Δασική Υπηρεσία.
Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι  είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, κάτι που
έχει αναγνωρισθεί από το Νόμο 3938/2011 και ως τέτοιοι δεν μπορούν να
μεταταχθούν  σε κατηγορία κατώτερη από Δ.Ε.
Η Ομοσπονδία ζητά να τους κοινοποιηθεί αντίγραφο της Διαταγής ή
Εγκυκλίου προς τον αρμόδιο υπάλληλο που εξέδωσε το «Φύλλο Διακοπής»
και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζητάνε την πειθαρχική δίωξη του εν
λόγω υπαλλήλου, που παρενέβη στα Φύλλα Μισθοδοσίας προξενώντας εύλογη
ανησυχία απώλειας της εργασίας και διακοπής της μισθοδοσίας τους.
Μεταξύ των ερωτημάτων που θέτουν είναι , εάν αληθεύει η αναφορά
«Μισθοδοτήθηκα από την Ελληνική Αγροφυλακή μέχρι 31/7/2011 και εάν
έχουν εκδοθεί οι Νόμοι, οι Εκτελεστικές Πράξεις και Υπουργικές
Αποφάσεις που αφορούν τη μετάταξή τους.

ΔΕΗ: διακοπή ρεύματος - διακοπή ευθύνης...

Πόσο ανεύθυνοι είναι αυτοί οι κύριοι στην ΔΕΗ που τόσο εύκολα αποφασίζουν να "κατεβάσουν" τους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος; Γνωρίζουν που καταλήγει αυτό το ηλ. ρεύμα και τι προκαλείτε με την διακοπή του;
Υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας και υποστήριξη μηχανημάτων (που χρειάζονται ηλ. ρεύμα για να λειτουργήσουν), με άμεση ανάγκη τα κλιματιστικά για την υγεία τους... Υπάρχουν άνθρωποι ΑΜΕΑ που χρειάζονται ηλ. ρεύμα οι ράμπες και οι ανελκυστήρες για να
μπουν και να βγουν από το σπίτι τους...
Τι γίνετε με τα ψυγεία στα φαρμακεία που πρέπει να έχουν σταθερή θερμοκρασία αλλιώς αλλοιώνονται φάρμακα, εμβόλια και οροί; Τι γίνετε με τα ψυγεία παγωτών που λιώνουν και ξανά-παγώνουν τα παγωτά; (ότι χειρότερο για δηλητηρίαση). Τι γίνετε με τα ψυγεία τροφίμων, κρεάτων, ψαριών, σε καταστήματα και σπίτια; Καλοκαίρι και υψηλές θερμοκρασίες έχουμε. Ελάχιστοι έως μηδαμινοί είναι αυτοί που διαθέτουν γεννήτριες.
Καταστήματα, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε τι φταίνε αυτοί να μην μπορούν να δουλέψουν; Ποιος θα αποζημιώσει την χασούρα τους; Το υδραγωγείο ξεμένει από νερό καλοκαιριάτικα... Οι ελάχιστοι τουρίστες, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι με προβλήματα υγείας που ήρθαν για τα ιαματικά νερά, σκάνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων χωρίς να μπορεί να δουλέψει ο κλιματισμός...
Είμαι υπέρ του αγώνα και των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΔΕΗ, αλλά με λάθος τρόπους προσπαθούν να διεκδικήσουν... Το μόνο που καταφέρνουν, στην καταχρεωμένη Ελλάδα του ΔΝΤ, είναι να στρέψουν και τους απλούς πολίτες εναντίον τους... Ίσως η ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων να είναι η καλύτερη λύση για τον απλό πολίτη, μόνο έτσι θα χαίρετε σωστές υπηρεσίες χωρίς διακοπές, υπηρεσίες που της πληρώνει αδρά...
Jimmys

ΔΑΣΙΚOI ΑΓΡΟΤΙΚΟI ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟI: « Άμεσα μέτρα Αντιπυρικής Προστασίας»


Κ. Υπουργέ
Κα. Γενική Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
Κ.Υπηρεσιακοί παράγοντες.

Τα δάση της Β.Ευβοίας είναι ο μεγαλύτερος πράσινος πνεύμονας που έχει ακόμη απομείνει κοντά στην Αττική και παράλληλα αποτελούν το κύριο εισόδημα για την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε μερικά από τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν το σπουδαίο και ζωτικό κομμάτι της περιοχής μας και σαν οι κύριοι υπεύθυνοι να λάβετε  άμεσα όλα
εκείνα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του, γιατί αύριο θα είναι αργά και οι αρνητικές επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο για την περιοχή αλλά και για όλη την Ελλάδα.
1.      Το δασικό οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση και σε κάποια σημεία κυριολεκτικά απροσπέλαστο.
2.      Τα πυροφυλάκια δεν είναι όλα επανδρωμένα σε εικοσιτετράωρη βάση, ώστε να εντοπίζεται άμεσα κάθε πιθανή εστία πυρκαγιάς.
3.      Τα δάση ιδιαίτερα τα ιδιωτικά και διακατεχόμενα δεν καθαρίζονται  με αποτέλεσμα να υπάρχει συσσώρευση καύσιμης ύλης η οποία αποτελεί εστία πυρκαγιάς.
Για την λύση των παραπάνω προβλημάτων ζητάμε :
·         Άμεσα να γίνει συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου ώστε να υπάρχει γρήγορη και ταχεία πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσων και του προσωπικού για την αντιμετώπιση τυχόν εστίας πυρκαγιάς. Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου θα διευκολύνει κατά πολύ  και τις εργασίες των μελών μας (ρηνινεργάτες-δασεργάτες κλπ).Η συντήρηση να γίνει τώρα και όχι στο πέρας της αντιπυρικής περιόδου.
·         Τα πυροφυλάκια να επανδρωθούν σε εικοσιτετράωρη βάση.
·         Να χορηγηθούν επιπλέον πιστώσεις για τους καθαρισμούς των δασών στους συνεταιρισμούς, ώστε και τα δάση να καθαρίζονται και δουλειά να βρίσκουν τα μέλη μας για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αφενός ένσημα για την ασφάλειά τους και αφετέρου να καλύψουν μέρος των βιοποριστικών αναγκών. Αρκεί μόνο να σας αναφέρουμε ότι την φετινή χρονιά έχουμε επιστροφή των μεταναστών της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων στα χωριά τους και τα μέλη μας έχουν αυξηθεί κατά 20%.
Οι δασεργάτες –ρητινεργάτες  βρίσκονται όλη την μέρα στο δάσος είναι οι μόνοι που το προστατεύουν από κάθε κίνδυνο ιδιαίτερα  το κίνδυνο της φωτιάς. Τα δάση της περιοχής μας , δάση Χαλεπίου Πεύκης με υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα  κινδυνεύουν κύρια από τις πυρκαγιές και αν ακόμη υπάρχουν οφείλεται κατά την άποψη μας στο ότι υπάρχει κόσμος και δουλεύει σε αυτά και τα προστατεύει.
Πιστεύουμε την ευαισθησία σας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, και θα μας βρείτε συμπαραστάτες στο έργο της προστασίας των δασών.


ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΑ.Σ.
ΔΑΣΙΚOI ΑΓΡΟΤΙΚΟI ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟI
ΡΟΒΙΩΝ-ΛΙΜΝΗΣ-ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ-ΠΗΛΙΟΥ

ΤΗΛ 6937579046 Παρίσης Χ

69749970025 Σαχίνης Θ.

6972010747 Χατζής Θ.

2227091147 Μπατσακούτσας Κ

ΠΑΜΕ:Να «νεκρώσουμε» τα πάντα δυναμώνοντας τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση!
Εργαζόμενες - Εργαζόμενοι - Νέοι και Νέες
ΔΕ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ - ΔΕ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!
Όλοι και όλες στη 48ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία τις ημέρες συζήτησης στη Βουλή του νέου αντιλαϊκού μνημονίου.
Όλοι και όλες στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ:
Την Τρίτη 28 Ιούνη στις 11:00πμ στην Πλατεία Αγοράς
Την Τετάρτη 29 Ιούνη στις 9:00μμ στο Στρογγυλό της Παραλίας Χαλκίδας
Να "νεκρώσουμε" εργοστάσια, εργοτάξια, γραφεία, μαγαζιά, λιμάνια, καράβια, τα πάντα!
-- Για να είναι μαζική, καθολική η καταδίκη των αντιλαϊκών μέτρων και ισχυρό το μήνυμά μας σε

Ο τουρισμός στην περιοχή μας.

Με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λίμνης έγιναν δύο συνεχείς συσκέψεις στις 22 & 29 Μαΐου με συλλόγους
και κινήσεις της Λίμνης και των Ροβιών. Τα θέματα που συζητήθηκαν
είναι:
* Καθαριότητα
* Πολιτική τουρισμού
* Υποδομές τουρισμού
* Φιλοξενία
* Αφισορύπανση-ηχορύπανση
* Εναλλακτικός τουρισμός
* Αξιοποίηση πολιτιστικού-ιστορικού & φυσικού μας πλούτου
Πολλά τα θέματα, όμως ακούστηκαν πολλές θετικές ιδέες και

προτάσεις. Πολύ περιληπτικά θα αναφερθώ σε μερικά θέματα για να
καταδείξω το πόσο ωφέλιμο είναι για μια κοινωνία να γίνονται τέτοιες
συζητήσεις μεταξύ τοπικών συλλόγων και φορέων.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- Πρέπει να ξέρουμε τι τουρισμό επιδιώκουμε. Αυτό βέβαια
βγαίνει από την δική μας φιλοσοφία σε σχέση πάντα με τα χαρακτηριστικά
της περιοχής μας.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ- Οι υποδομές που έχουμε πρέπει να έχουν αντιστοιχία με τον
τουρισμό που θέλουμε. Η ποιότητα και η ποσότητα του τουρισμού
εξαρτάται κυρίως από τις από τις υπάρχουσες υποδομές.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- Τονίσαμε την αξία του εναλλακτικού
τουρισμού για την περιοχή μας και ιδιαίτερα τους τομείς του
θρησκευτικού, ιαματικού, οικολογικού και πολιτιστικού τουρισμού.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ- Ο τομέας της φιλοξενίας είναι ένας σοβαρός παράγοντας
στην προσέλκυση και στην διατήρηση του τουρισμού στην περιοχή μας. Στο
τομέα αυτό περιλαμβάνονται η σωστή ενημέρωση, η διαμονή-σίτιση, τα
προϊόντα και οι τιμές. Η σωστή ενημέρωση γίνεται από ένα καλά
οργανωμένο τουριστικό γραφείο ή από ένα οικο-τουριστικό οδηγό, που θα
ενημερώνει τον επισκέπτη για ότι αναγκαίο και χρήσιμο πρέπει να
γνωρίζει κατά την διαμονή του.
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΣΙΤΙΣΗ- Η διαμονή και η σίτιση είναι πράγματα αλληλένδετα.
Δεν μπορούμε να έχουμε ή να αυξήσουμε τον τουρισμό μας όταν οι
επισκέπτες δεν βρίσκουν τους κατάλληλους χώρους διαμονής και σίτισης.
Ακόμη περισσότερο όταν οι τιμές μας δεν είναι ανταγωνιστικές και
προσιτές στον κόσμο που απευθυνόμαστε.
Οι επαγγελματικοί φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό πρέπει να
γνωρίζουν τι συμβαίνει στην ευρύτερη μας ή ακόμα και σε ολόκληρη τη
χώρα μας. Τουριστική πολιτική δεν γίνεται όπως θέλει ο κάθε
επαγγελματίας και κάθε ιδιοκτήτης με δύο δωμάτια.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ- Για τα τοπικά μας προϊόντα (όπως λάδι, ελιές,
κρασί, κηπευτικά, ψάρια, κτηνοτροφικά, χειροτεχνικά κ.α.), ακούστηκαν
κατά τη συζήτηση πολλές ιδέες. Προσθέτοντας κι εγώ τα δικά μου, θέλω
να τονίσω περισσότερο κάτι στον τομέα αυτό.
* Δεν μπορεί μια τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί οικονομικά και
κοινωνικά εάν δεν ανακυκλώνει μέσα της, την δική της οικονομική και
παραγωγική δυναμική.
* Εάν δεν αξιοποιούνται στην δική μας εσωτερική αγορά τα παραγόμενα
αγαθά, οι συνέπειες και ο μαρασμός θα έρχονται από παντού. Έτσι λοιπόν
πρώτα απ' όλα θα πρέπει να λέμε ΝΑΙ στα τοπικά μας προϊόντα.
* Μην ξεχνάμε καθόλου, ότι εάν περιφρονούμε τα δικά μας τοπικά
προϊόντα, περιφρονούμε τους δικούς μας παραγωγούς. Από την άλλη πλευρά
όμως, εμείς οι ίδιοι φωνασκούμε και γκρινιάζουμε για την ερήμωση της
περιοχής μας και την φυγή του εργατικού δυναμικού μας.
* Να ξέρουν όμως και οι παραγωγοί μας, όλων των κλάδων ότι το ¨πέσε
πίτα να σε φάω¨, δεν ισχύει πια. Ο κάθε κλάδος πρέπει να είναι
οργανωμένος, να συνεργάζεται με την δημοτική αρχή και τις αρμόδιες
υπηρεσίες και να παρακολουθεί ότι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο
του.
Γιάννης Ψαρρός
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης.

23 Ιουνίου 2011

Δραστηριότητες Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σκεπαστής-φωτογραφίες


Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Σκεπαστής γιόρτασαν τη λήξη του
σχολικού έτους στις 15 Ιουνίου σε μια εκδήλωση που έλαβε χώρα στο
προαύλιο του ναού του Αγίου Νικολάου. Τα παιδιά με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών παρουσίασαν μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του χορού

από την "Παλιά Αθήνα" και την καντάδα ως το σύχρονο χορό. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ιερέας του χωριού, πατέρας Γεώργιος
Κοντογιάννης, η Εκπρόσωπος του Δήμου, κυρία Κική Στέφου, ο Πρόεδρος
της Σκεπαστής, κύριος Δημήτρης Κουτζής, γονείς, συγγενείς και φίλοι.
Όλοι εντυπωσιάστηκαν από τα κοστούμια των παιδιών, διασκέδασαν και
ανανέωσαν το ραντεβού για τη νέα σχολική χρονιά.
Η συγγραφέας, κα Αργυρώ Αγγελοπούλου παρουσίασε το βιβλίο της "Ροκ Α
Μπίλυ ο Ζουμερός" στις 5 Ιουνίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο Λίμνης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Σκεπαστής μαζί με τις δασκάλες τους παρουσιάζοντας
αποσπάσματα του βιβλίου, όπως είχαν κάνει και τον προηγούμενο μήνα στο
Ραδιοφωνικό Σταθμό Μητρόπολης Χαλκίδας με μεγάλη επιτυχία. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκε η κυρία Πένυ Ξενάκη, τραγουδίστρια που ερμηνεύει
το ρόλο της πυγολαμπίδας στο CD με τα τραγούδια του βιβλίου, ο κύριος
Τόλης Κετσελίδης, μουσικοσυνθέτης, που έγραψε τη μουσική για τα
τραγούδια του CD καθώς και ο κύριος Κώστας Κωτουλας, στιχουργός. Ακόμη
έδωσαν το παρόν ο ιερέας της Σκεπαστής, Πατέρας Γεώργιος Κοντογιάννης,
ο ιερέας του Μουρτιά, ο δήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.
Άννας, κ. Ψαρός, ο αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, κ. Στεργίου, η Δημοτική
Σύμβουλος, κα. Στέφου και ο Πρόεδρος της Σκεπαστής κ. Κουτζής. Τα
παιδιά και οι καλεσμένοι διασκέδασαν με το κουκλοθέατρο, έπαιξαν,
τραγούδησαν και χόρεψαν!

22 Ιουνίου 2011

Βόρεια Εύβοια-142-την Πέμπτη 23 Ιούνη

Αφού σπάσατε τηλέφωνα, μέιλ, τουίτερ,εσεμες, τηλεγραφήματα.φαξ,ταμ ταμ
κλπ,,αποφασίίσαμε να τη κυκλοφορήσουμε αύριο Πέμπτη.(Θέλαμε να δούμε
πόσοι θα παρακαλάνε σήμερα για τη Βόρεια Εύβοια και επίτηδες την
καθυστερήσαμε μια μέρα.)
Με εντυπωσιακό και ουσιαστικό περιεχόμενο!
Προφτάστε τη, πριν εξαφανιστεί!