5 Σεπτεμβρίου 2011

Ζημιές από περονόσπορο σε αμπελοκαλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011.

Απάντηση έστειλε ο ΕΛΓΑ, σε σχετικό αίτημα που απεύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Καπελέρης προς το Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αποζημίωση των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές από τον περονόσπορο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στο σχετικό έγγραφο του ΕΛΓΑ αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής αμπελώνων που επλήγησαν από την ασθένεια του περονόσπορου, σε πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω των Π.Σ.Ε.Α καθώς η σύσταση της ειδικής
 επιστημονικής επιτροπής η οποία θα συντάξει σχετική έκθεση – γνωμάτευση. Επιπλέον από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει πρόγραμμα επισκέψεων της επιτροπής στις περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τον περονόσπορο.

Η σχετική επιστολή του ΕΛΓΑ έχει ως εξής:

ΕΛΓΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Τμήμα Εκτιμήσεων και Αποζημιώσεων Φυτικού Τομέα
Μεσογείων 45 – 11510 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι.Χασιώτης
Τηλ : 2107490541
fax : 2107488283
e-mail: j.hasiotis@elga.gr


ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Υψηλάντη 1 Τ.Κ. 35100 Λαμία

ΚΟΙΝ. Υπουργείο  Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
Αχαρνών 2  Τ.Κ. 10176 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Ζημιές από περονόσπορο σε αμπελοκαλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011.
Σχετ:   Διαβιβαστικό έγγραφο Γραφείου Υπουργού ΥΠΑΑΤ αριθ. πρωτ.  8425/24.6.2011

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 419/24.6.2011 εγγράφου σας, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το ως άνω σχετικό έγγραφο του γραφείου Υπουργού ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τις παρατηρούμενες ζημιές από περονόσπορο σε αμπελοκαλλιέργειες της Περιφέρειάς σας , σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ζημιές από περονόσπορο δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΦΕΚ 1668/Β/27.7.2011.

Όπως είναι γνωστό για την αντιμετώπιση του περονόσπορου υπάρχουν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα. Στις περιπτώσεις, όμως, που παρατηρείται έξαρση του φαινομένου, η οποία οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, οι ζημιές μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα Ν414/2007 –(Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ΦΕΚ 628/Β΄/ 9.4.2008)- προκειμένου οι εν λόγω ζημιές να ενταχθούν σε πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων, θα πρέπει:
-Να τεκμηριώνεται επιστημονικά – γνωμάτευση ειδικευμένου φορέα- ότι οι προσβολές οφείλονται σε συγκεκριμένη φυτική ασθένεια, η οποία προήλθε από δεδομένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
-Τα μετεωρολογικά δεδομένα να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών, γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη την αντιμετώπιση της ασθένειας.
-Το επίπεδο ζημιών από την ασθένεια αυτή, να φθάνει ένα κατώτατο όριο 30% της κανονικής παραγωγής του Νομού (σύγκριση με τη μέση παραγωγή της τριετίας, πριν το έτος ζημιάς).

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει συσταθεί Ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα εξετάσει το πρόβλημα και θα συντάξει σχετική έκθεση – γνωμάτευση αρχές Φθινοπώρου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειακών Επιτροπών που συστήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 11004/05.08.2011 Απόφαση Προέδρου του ΕΛΓΑ, διενεργούνται επισημάνσεις στις αμπελοκαλλιέργειες, ώστε να καταγραφούν τα ποσοστά ζημιάς από την προσβολή και να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ποικιλία.
Μετά τη συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού και εφόσον:
ι) τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ)
ιι) εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το αίτημα θα αποσταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης

Κ. Σούλιου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.