17 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ :Αδικία στις μεταγραφές και εισαγωγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αδικία στις μεταγραφές και εισαγωγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
υποψήφιων φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών της Εύβοιας.
Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ποσοστό 10% του συνόλου των
εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως καθορίζονται ανά έτος,
καταλαμβάνεται από υποψήφιους προηγούμενων ετών, με βάση τη βαθμολογία
που συγκέντρωσαν όταν έδωσαν εξετάσεις. Για το 2011, στην κατηγορία
αυτή προστέθηκαν και οι υποψήφιοι με αναπηρία και αυτοί που είναι μέλη

τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας. Οι δε υποψήφιοι πολύτεκνων
οικογενειών είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στις δύο
κατηγορίες, δηλαδή και στη γενική κατηγορία, αλλά και στην ειδική
κατηγορία που αφορά τους πολύτεκνους. Όταν όμως επέλεγαν να
συμμετάσχουν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, τότε είχαν δικαίωμα
να ληφθούν μόνο υπόψη για τις σχολές που γεωγραφικά βρίσκονται στην
περιφέρεια τους.
Με δεδομένο ότι η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, όπου υπάγεται η
Εύβοια, έχει ελάχιστες τριτοβάθμιες σχολές (σχολές ΑΕΙ στη Λαμία και
στη Λειβαδιά και ελάχιστες σχολές ΤΕΙ), το αποτέλεσμα ήταν οι
υποψήφιοι πολύτεκνων οικογενειών της Εύβοιας να αδικούνται σε σχέση με
άλλους υποψήφιους της ιδίας κατηγορίας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Αυτό συμβαίνει επειδή η Στερεά Ελλάδα έχει πολύ λιγότερα τμήματα από
τις περισσότερες άλλες περιφέρειες της χώρας και ως εκ τούτου οι
υποψήφιοι άλλων περιοχών είχαν περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν,
αλλά και περισσότερες επιλογές. Έτσι, με αυτό το σύστημα, υποψήφιοι
αυτής της κατηγορίας της Εύβοιας, έστω και αν είχαν καλύτερη
βαθμολογία από άλλους συνυποψήφιους άλλων περιοχών με πληθώρα σχολών
(π.χ. υποψήφιοι της Αττικής, της Πελοποννήσου κ.λπ.), δεν κατάφεραν να
εισαχθούν σε τριτοβάθμιες σχολές. Είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή
προκάλεσε κακόβουλα σχόλια για τους υποψήφιους με τα ειδικά αυτά
κοινωνικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα με το αν το νέο αυτό σύστημα τους
αδικεί σε σχέση υποψήφιους άλλων περιοχών με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Τέλος, με δεδομένη την εντεινόμενη οικονομική δυσπραγία και το γεγονός
ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης,
επιβάλλεται ακόμα περισσότερο σήμερα η πολιτεία να λαμβάνει μέριμνα
για αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,
Ερωτάται η κα. Υπουργός
1. Θα ισχύσει το ειδικό αυτό καθεστώς και τα επόμενα χρόνια για
τους υποψήφιους σπουδαστές των πολύτεκνων οικογενειών;
2. Προκειμένου να αντισταθμιστεί η αδικία που προκαλείται για την
ειδική αυτή κατηγορία, γιατί δεν τροποποιείται η σχετική διάταξη ώστε
να επιτρέπεται οι υποψήφιοι της Εύβοιας να επιλέγουν σχολές που
βρίσκονται και στην Αττική; Τϊ σκοπεύετε να κάνετε για αυτούς που
αδικήθηκαν φέτος; Υπάρχει κάποια σχετική μέριμνα;
3. Γιατί δεν επεκτείνεται το μέτρο, έτσι ώστε να ισχύει και για
τους υποψήφιους τρίτεκνων, άνεργων, καθώς και για υποψήφιους
οικογενειών με δίδυμα και τρίδυμα;
Οι ερωτών Βουλευτής
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.