23 Σεπτεμβρίου 2011

Ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ και ΕΤΕΑΝ σε επιχειρήσεις

Τον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει η δεύτερη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα της Περιφερειακής Συνοχής, της Γενικής Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ τον ίδιο μήνα θα βγουν στην αγορά οκτώ νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και συγκεκριμένα :
Εναλλακτικός τουρισμός με προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τη χρηματοδότηση με ποσά ύψους από 6.000 έως 180.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ, με προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ για τη δανειοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων.
Ταμείο Ενάλιο στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ, με προϋπολογισμό 105 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τη δανειοδότηση επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ταμείο Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ. Προβλέπεται η ευνοϊκή δανειοδότηση των ΜμΕ που εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο και σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των εξαγωγών, ενέργειας κ. ά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.
ICT4Growth με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Σχέδιο επιμερισμού ρίσκου και συγχρηματοδότησης για ICT. Πρόκειται για πρόγραμμα προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνιών.
Digi-mobile με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τη χρηματοδότηση με ποσά από 1.750 έως 3.500 ευρώ σε μικρές και μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη, απόκτηση και αξιοποίηση εφαρμογών σε smartphones (έξυπνα κινητά) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).
Μικροδάνεια στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Jeremie, με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τη δανειοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων με προσωπικό έως 10 άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.