5 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ: Η ΒΙΠΕ της Βόρειας Εύβοιας και κάποια...παραλειπόμενα


Η δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής στο  Μαντούδι της Βόρειας Εύβοιας είναι επιλογή που θα σημαδέψει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής για τα επόμενα 50 χρόνια.
Ο διάλογος άνοιξε καθυστερημένα και εκβιαστικά μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος της εταιρείας ΤΕΡΝΑ για ίδρυση ιδιωτικής ΒΙομηχανικής ΠΕριοχής (Επιχειρηματικό Πάρκο) στις ιδιόκτητες εκτάσεις της, (πρώην μεταλλεία Σκαλιστήρη–ΒΙΟΜΑΓΝ).  Δυστυχώς τα συντεταγμένα όργανα της ευνομούμενης πολιτείας μας, δεν εξασφάλισαν συνθήκες ήρεμου και οργανωμένου διαλόγου όπως όφειλαν.
Το θέμα  αφορά την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας που στο πρόσφατο παρελθόν γνώρισε την
παραγωγική κατάρρευση με ολέθριες συνέπειες στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και την πληθυσμιακή συρρίκνωση. 
Η δημιουργία της ΒΙΠΕ εξετάζεται σε μια  περίοδο που σημαδεύεται από την εφαρμογή των μνημονίων με τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν στην  τσέπη και την απασχόληση του λαού, μέσα σε ένα κλίμα όπου τους όρους θέτει ο ιδιωτικός τομέας, ενώ το κράτος με διαλυμένο τον Δημόσιο τομέα, καλείται απλώς να ελέγξει και να διασφαλίσει την νομιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία με φασ-τρακ διαδικασίες. 
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ υποστηρίζουμε την ισόρροπη και αποκεντρωμένη ανάπτυξη με κοινωνικό περιεχόμενο και με αιχμές :
·   Την διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα των Στρατηγικών Τομέων της Οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια και ο ορυκτός πλούτος.
·   Την κοινωνική διάχυση των αποτελεσμάτων της  τοπικά και εθνικά. 
·   Την συνύπαρξη και ισόρροπη ανάπτυξη και των τριών τομέων της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), με αιχμή εκείνον το τομέα που ιεραρχείται με τα χωρογεωγραφικά και αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μακροχρόνια η αναπτυξιακή σταθερότητα
·   Την  αντιμετώπιση των χωροταξικών ανισοτήτων ανάμεσα σε περιοχές
·   Την εξασφάλιση των αειφορικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης
·   Την ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης των παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες  παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.


Μια τέτοια ανάπτυξη, με κύρια χαρακτηριστικά την  «οικονομία των αναγκών» απαιτεί χωροταξικό σχεδιασμό, στηριγμένο στις τοπικές πραγματικότητες και προτεραιότητες, που αποτελεί και το βασικό εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος κάτι  που  δεν  έχει  γίνει  στη συγκεκριμένη  περιοχή.
Σε ανάλογες-με το Μαντούδι-περιπτώσεις η θεσμική εκπροσώπηση της κοινωνίας (αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ βαθμού) οφείλει σε  συνεχή διάλογο με τους πολίτες να ορίζει στον χώρο τις χρήσεις γης για τις παραγωγικές δραστηριότητες.
Σε αυτά τα πλαίσια είναι σαφές ότι με την συνύπαρξη όλων των φορέων της οικονομίας (δημόσιος,  ιδιωτικός, συλλογικός/κοινωνικός)  η ιδιωτική πρωτοβουλία δικαιούται να σχεδιάζει την επένδυσή της, αλλά δεν είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να σχεδιάζει επενδυτικές πρωτοβουλίες ερήμην της κοινωνίας και δεσμεύοντας τους μελλοντικούς χωροταξικούς σχεδιασμούς. 
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ,  χωρίς  εκ των προτέρων να αποκλείει οτιδήποτε αναπτυξιακό,  προτείνει να προηγηθεί-μέσα από ουσιαστική διαβούλευση-ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, και μέχρι την οριστικοποίησή του να ενημερωθεί σε βάθος  η τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας, ώστε να υπάρξει η τεκμηριωμένη και συνειδητή τοποθέτησή της.
Η ανάπτυξη της περιοχής για να έχει προοπτική, απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας (αφού αυτή πρωτίστως αφορά),  διαφορετικά η όποια επενδυτική πρωτοβουλία δεν θα έχει καμία τύχη, ιδίως  με την τοπική κοινωνία απέναντί της.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ μπροστά σε τέτοιες στρατηγικού χαρακτήρα αναπτυξιακές επιλογές για την Βόρεια Εύβοια, προτείνει την συγκροτημένη  έκφραση της τοπικής κοινωνίας μέσω δημοψηφίσματος, ώστε η ίδια η κοινωνία με ευθύνη να επιλέξει το αναπτυξιακό της μέλλον.
Η λειτουργία της Βιομηχανίας – όταν αυτή επιλέγεται ως αναπτυξιακός τομέας – δεν μπορεί να πραγματοποιείται ασύδοτα, αλλά πρέπει να γίνεται σε οργανωμένες χωροταξικά περιοχές, κατά κύριο λόγο υπό Δημόσιο Έλεγχο,  σε περιοχές όπου θα υπάρχουν  οι βασικές υποδομές και  ο έλεγχος θα καθίσταται ευκολότερος. Με την προϋπόθεση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού,  είναι λογικό να χωροθετούνται ως Βιομηχανικές Περιοχές, εκεί όπου υπάρχει ή υπήρχε βιομηχανική δραστηριότητα, ή υποβαθμισμένες περιοχές, που δεν θα επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ των γειτονικών περιοχών και εφόσον πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις :
Πρώτον : Να αποκλειστεί σαφώς η υποδοχή εκείνων των δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης που εν δυνάμει μπορούν να υπονομεύσουν την ανάπτυξη των υπολοίπων εταίρων τομέων της οικονομίας,  και η όποια διαδικασία μελλοντικής αδειοδότησης κάθε μεμονωμένης δραστηριότητας να υπόκειται εξ αρχής στην τοπική διαβούλευση και αξιολόγηση.
Δεύτερον : Να εφαρμόζονται αυστηροί και διαρκώς επαναξιολογούμενοι -σύμφωνα με τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που η γνώση και η επιστήμη μας τροφοδοτεί, -όροι λειτουργίας της βιομηχα-νίας από ανεξάρτητες (πέραν των οργάνων του κράτους) αρχές με την παρουσία του λαϊκού ελέγχου.
Τρίτον : Η διαχείριση των βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων να γίνεται με απόλυτη ευθύνη του φορέα λειτουργίας του χώρου και εντός των ορίων του πριν το τελικό τους προϊόν, υπό καθεστώς on line μέτρησης προσδιορισμένων κατά περίπτωση  παραμέτρων του, διατεθεί  για περαιτέρω επεξεργασία.
Τέταρτον : Η παρακολούθηση των αέριων εκπομπών ρύπων να γίνεται μέσω ενιαίου συστήματος συνεχούς, σταθερής και διαρκούς παρακολούθησης τους τόσο για μια-μια βιομηχανική δραστηριό-τητα, όσο και εν συνόλω για την συνεργιστική τους δράση στον χώρο.
Για τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, η επιλογή των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, η  υγεία και η ζωή των κατοίκων ανήκει σε αυτούς...Είναι πάνω από κάθε οικονομική και πολιτική επιλογή. Οι κάτοικοι της περιοχής θα αποφασίσουν για τα «του οίκου» τους.
Ο   Συνασπισμός συμμερίζεται   την  αγωνία  των  κατοίκων  σχετικά  με  τα  ερωτηματικά  που  θέτουν  όσον  αφορά  το  περιβάλλον και  την  υγεία . Η ενωτική μαζική οργάνωση και κινηματική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής, θα  έχουν την απόλυτη πολιτική υποστήριξη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Οι δυνάμεις του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ σε τοπικό–νομαρχιακό–περιφερειακό επίπεδο εκφράζονται με ενιαία πολιτική θέση, την οποία και προωθούν με κάθε μέσο και κυρίως την συζητούν με την τοπική κοινωνία  
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πολιτική πρωτοβουλία – αυτό που δεν έκανε η πολιτεία και οι θεσμοθετημένοι φορείς της, αλλά ούτε και οι πολιτικές δυνάμεις του δικομματισμού - να   προχωρήσει  οργανωμένα σε επαφές με τους φορείς της Περιοχής και στην διοργάνωση αναπτυξιακής ημερίδας διαλόγου για το μέλλον της περιοχής.
Χαλκίδα - 03-09-2011

ΝΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περιφερειακό Συμβούλιο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Στερεάς Eλλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.