12 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:Πού πήγαν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ

Πού πήγαν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας που πρόκειται να
χρηματοδοτήσουν το νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας;
Σε συνέχεια των Επίκαιρων Ερωτήσεων μου με αρ.πρωτ. 366/10-01-2011 και
687/18-3-2011 σχετικά με την πορεία του έργου του νέου Νοσοκομείου
Χαλκίδας, επανέρχομαι εκ νέου, εκφράζοντας την έντονη αγωνία των
κατοίκων της Εύβοιας για τις φημολογούμενες εξελίξεις του εξαιρετικά
αναγκαίου, αλλά και πολυταλαιπωρημένου έργου της μελέτης, ανέγερσης

και εξοπλισμού του νέου Νοσοκομείου της Χαλκίδας.
Μετά από ασφυκτικές πιέσεις και λήψη σχετικών δεσμεύσεων από τα
αρμόδια Υπουργεία, στις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, παραδόθηκε
τελικά το οικόπεδο όπου έχει προγραμματιστεί να ανεγερθεί το νέο
Νοσοκομείο Χαλκίδας στην ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρεία, που ήταν και
βασική προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών.
Σήμερα όμως, που ξεπεράστηκε επιτέλους και αυτό το εμπόδιο και ήδη η
ανάδοχος κατασκευάστρια εταιρεία έχει μεταφέρει εργοταξιακό εξοπλισμό
στο χώρο όπου θα κατασκευαστεί το Νοσοκομείο, το έργο δεν ξεκινά. Με
βάση δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» της 8/9/2011, αλλά
και άλλες σχετικές πληροφορίες, η νέα αυτή καθυστέρηση οφείλεται στο
γεγονός ότι προϋπόθεση για να καθοριστεί ο χρόνος ενάρξεως των
εργασιών είναι να έχει πριν εξασφαλιστεί το συνολικό ποσό των € 68
εκατ. του έργου από το ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, ενώ το σχετικό
πρόγραμμα έχει μόνο. € 22 εκατ.
Επανειλημμένα δε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, έχει δηλώσει ότι η χρηματοδότηση του συνολικού έργου που
περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, αλλά και τον απαραίτητο
ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του Νοσοκομείου είναι
εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ότι το απαιτούμενο ποσό για
την ολοκλήρωση του έργου είναι δεσμευμένο.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Πόσα χρήματα υπάρχουν στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας και ποιό ακριβώς
είναι το ποσό των δεσμεύσεων για το νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας από το
επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα;
2. Αληθεύει ότι τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ δεν
επαρκούν για την αποπεράτωση του έργου;
3. Που πήγαν τα υπόλοιπα χρήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το
νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας;
4. Έγιναν μεταφορές δεσμεύσεων προς άλλα έργα της Περιφέρειας, όπως
για τη νέα μονάδα Τεχνητού Νεφρού («Πέτρινο») της Λαμίας;
5. Πως εξασφαλίζεται στον ανάδοχο ότι υπάρχουν τα χρήματα για την
εκτέλεση του έργου προκειμένου να αρχίσει τις εργασίες και ότι τα ποσά
θα καλυφθούν από τις πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται από το
ΕΣΠΑ; Πως επηρεάζουν οι τελευταίες αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς τα ποσοστά της Κοινοτικής και Εθνικής
συμμετοχής, την δυνατότητα κάλυψης του έργου από τα
συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια του ΕΣΠΑ;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.