18 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. Κ. ΠΕΡΓΑΝΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


.....ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Σε συνέχεια δημοσιεύσεων στα ΜΜΕ σχετικά με την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας αναφέρουμε τα εξής:
Το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» δημοπρατήθηκε την 5/5/2008 με φορέα


υλοποίησης την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και η σύμβαση για την εκτέλεσή του υπογράφτηκε

την 27/3/2009 χωρίς επαρκή χρηματοδότηση (μόνο 47 εκατ. ευρώ από 70 εκατ.

ευρώ). Δεν είχε όμως εξασφαλιστεί η απόκτηση ολόκληρου του οικοπέδου που

απαιτούνταν για την ανέγερσή του διότι η παραχώρηση γης 152,62 στρ. είχε λήξει

την 14/7/2008 και είχε ανακληθεί αυτοδίκαια με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η

έκδοση οικοδομικής άδειας.

Το έργο υποβλήθηκε πρώτη φορά την 11/6/2010 για χρηματοδότηση από το

ΕΣΠΑ και απορρίφθηκε (και δεν απεντάχθηκε εφόσον δεν είχε ποτέ ενταχθεί) την 17-

11-2010 λόγω των παραπάνω ελλείψεων. Σημειωτέον ότι κατά την διαβουλευση του

Υπουργείου Υγείας με την Περιφέρεια το 2008 είχε συμφωνηθεί η δυνατότητα

χρηματοδότησης του έργου μέσω του ΕΣΠΑ μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ. Ο

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κος Περγαντάς με συντονισμένες προσπάθειες

εξοικονόμησε για το έργο ακόμη 2 εκατ. ευρώ μέσα από το Πρόγραμμα ανεβάζοντας

την δυνατότητα επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας στα 22 εκατ. Ευρώ.

Το έργο υποβάλλεται εκ νέου την 9/6/2011, αφού ανανεώθηκαν οι

περιβαλλοντικοί όροι και αποκτήθηκε το σύνολο του απαραίτητου οικοπέδου,

αξιολογήθηκε θετικά και τελικά εντάσσεται στο ΕΣΠΑ την 23/12/2011. Την 28/12/

2011 με παρέμβαση του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη της

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την ανέγερση του νοσοκομείου

που ανέρχεται στα 70.495.213,35 € εκ των οποίων τα 22 εκατ. ευρώ προέρχονται από

το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από Εθνικούς πόρους. Ήδη άμεσα έχουν εξασφαλισθεί 3

εκατ. ευρώ και ξεκινούν οι εργασίες.

Σε σχέση με το από 23-12-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με
τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης για την ένταξη του έργου υπό την προϋπόθεση
της σύνταξης του φακέλου Μεγάλου Έργου εντός τριών μηνών, διευκρινίζουμε ότι η
σύνταξη του φακέλου Μεγάλου Έργου, σκοπό έχει να προσδιορίσει το ποσοστό
συμμετοχής της Ε.Ε στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ που διατίθενται από το ΕΣΠΑ και
σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τροχοπέδη για την εκτέλεση του έργου καθώς
αποτελεί ένα τυπικό έγγραφο σύμφωνης γνώμης με το ΥΠΟΙΑΝ κατά την διαδικασία
συντονισμού πράξεων υπό ένταξη σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και πέραν αυτών ουδέν.
Εξάλλου εμείς συστηματικά δουλεύουμε και παράγουμε έργο, ενώ άλλοι
προσπαθούν να δηλώσουν την παρουσία τους με ανυπόστατες και ανακριβείς θέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.