22 Ιουνίου 2012

Πρόσληψη 30 ατόμων για υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Ν. Ευβοίας
 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦ)ΚΟ ΠΑΡ)ΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59 – 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 22310-51777, FAX:22310-51778

Α.Π.  2774                                                                                        Λαμία 18/06/2012
Προς: ΔHMO ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Θέμα: «Γνωστοποίηση - Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης πρόσληψης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου»
Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η ανακοίνωση υπ’ αριθμόν  ΚΟΧ 5.802/1/2012 η οποία αναφέρεται στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφορίας στους δυνητικά ωφελούμενους δημότες σας παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανάρτηση της επισυναπτόμενης ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνετε σκόπιμη για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος. Στην ίδια κατεύθυνση παρακαλώ να μας κοινοποιήσετε αντίγραφο  (fax: 22310 51778, e-mail: inester@otenet.gr) του σχετικού πρακτικού ανάρτησης.
Με εκτίμηση,
Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Παραρτήματος, Στερεάς Ελλάδας
Σπύρος Βογιατζής
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦ)ΚΟ ΠΑΡ)ΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59 – 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.: 22310-51777, FAX:22310-51778
19/06/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ ανακοίνωση πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 30 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) πρόκειται να προσλάβει άμεσα 30 ανέργους συνολικά, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας, σε έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Εύβοια.
Κάθε ωφελούμενος θα προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 5 μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται σε 625 ευρώ καθαρά.
Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση  που θα αφορά τις εξής κατηγορίες κριτηρίων:
1. Κατάσταση ανεργίας (π.χ. Μακροχρόνια ανεργία, Νέοι άνεργοι, κτλ)
2. Οικογενειακή Κατάσταση (π.χ. Μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργοι και οι 2 σύζυγοι, αριθμός προστατευόμενων μελών)
3. Οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος)
4. Κατάσταση υγείας (πριμοδότηση ΑμΕΑ)
5. Εντοπιότητα (για τους κατοίκους της Εύβοιας)
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά από 9:00 έως 15:00) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ EYBOIΑΣ»
 υπόψη κου Βογιατζή Σπύρου
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59 ΛΑΜΙΑ - 35100
Η υποβολή αιτήσεων στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (22310 51777) καθημερινά (9:00 έως 15:00).
Επισημαίνεται τέλος ότι προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.