22 Ιουνίου 2012

Χρήση Ανοιχτού Λογισμικού από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ευρώπη


Η χρήση ανοιχτού λογισμικού σημαίνει λιγότερα λεφτά για όσους οργανώνουν ένα ανεξάρτητο κράτος-δημόσια διοίκηση και λιγότερα έσοδα για τα υπερεθνικά μονοπώλια του λογισμικού.Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ας ρίξουν μια ματιά στην παρακάτω ανακοίνωση :Το έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration), το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2011, υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο
2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια συστηματική επικοινωνία, μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών, αναλύοντας και ανταλλάζοντας εμπειρίες σε θέματα ελεύθερου ή/και ανοικτού λογισμικού (FOSS, Free and Open Source Software). Ως εκ τούτου έχει μεγάλη σπουδαιότητα να εξεταστεί κατά πόσο η εφαρμογή του θα ανακουφίσει υφιστάμενα εμπόδια, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το Έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων οι οποίοι είναι κυρίως ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, πανεπιστήμια, δήμοι και κοινότητες. Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Έργου την έχει ο συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΕ (www.kedke.gr). Από την Ελλάδα συμμετέχει επίσης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr).Οι υπόλοιποι 10 εταίροι είναι φορείς χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το OSEPA καθώς και τα παραδοτέα του μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του έργου (www.osepa.eu).

Στο πλαίσιο του έργου συντάχθηκε ένα σύντομο κείμενο πολιτικής για τη χρήση του ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς (Open-Source Policy Statement) το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στα αγγλικά
εδώ. Μεταξύ άλλων, στο Open-Source Policy Statement περιγράφονται τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης ΕΛΛΑΚ ενώ προτείνονται δράσεις και συστάσεις πολιτικής προκειμένου να υιοθετήσει το ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς. Το ίδιο κείμενο υπάρχει διαθέσιμο στα ελληνικά και στη σχετική σελίδα στο www.ellak.gr.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν το Open-Source Policy Statement και  σε περίπτωση που επιθυμούν: α) να στηρίξουν την υιοθέτηση ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας του αγγλικού κειμένου β) να επεξεργαστούν ένα σχέδιο μετάβασης του φορέα τους σε λύσεις ανοιχτού λογισμικού.

Στην περίοδο κρίσης που ζούμε σήμερα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Ανοιχτών Τεχνολογιών προωθούν τη διαφάνεια, δημιουργούν συνθήκες αντιμετώπισης της διαφθοράς, ενισχύουν την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και ενισχύουν την τοπική οικονομία υπηρεσιών με νέες θέσεις εργασίας θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο των καιρών μας. Ειδικότερα,  αποφεύγονται επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται στην απλή διανομή αδειών λογισμικού, του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν ανήκουν καν σε εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων και αναπτύσσονται μοντέλα τα οποία βασίζονται στην τεχνογνωσία των ανθρώπων και στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.