2 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 50 θέσεις στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Οι αιτήσεις κατατίθενται στα δημοτικά καταστήματα Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας  από την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 έως και το Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριακοσίων Δέκα Τέσσερων (314) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ευβοίας, εκ των οποίων τα
50 στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.