23 Ιουλίου 2013

5 Θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο Λίμνης Εύβοιας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε
(5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Λίμνης, που
εδρεύει στην Λίμνη Ευβοίας ΤΚ 34005 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν) προσόντα
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Λίμνης, που εδρεύει στην
Λίμνη Ευβοίας ΤΚ 34005 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν)
προσόντα

περισσότερα:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%91%CE%9F%CE%A110-%CE%A3%CE%A32

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.