20 Ιουλίου 2013

Τουριστική ανάπτυξη που χωροθετείται για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας


  kireas.org  


Αυτές τις ημέρες  έχει  μπει σε διαβούλευση  το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.  Η διαβούλευση του νέου πλαισίου  συμπίπτει με την κατάρτιση  του Περιφερειακού χωροταξικού και τα  δυο  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για τις Δημοτικές Ενότητες  Ελυμνίων και Κηρέως και το ΣΧΟΑΠ για την Δ.Ε. Νηλέως.  Οι επιπτώσεις  του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού είναι σημαντικές για την μελλοντική ανάπτυξη του
Δήμου , προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,  βελτίωση της ελκυστικότητας  του Δήμου,  την απασχόληση, την ποιότητα ζωής , τη  χρήση και την  αξία της γης τους όρους δόμησης, την ανάπτυξη υποδομών και  κίνητρα/χρηματοδότηση  επενδύσεων. Ο kireas.org  θεωρεί σημαντικό η τοπική κοινωνία να είναι ενήμερη  για αυτές τις εξελίξεις  στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής  τόσο για να συμμετέχει στην διαβούλευση όσο και για να μπορέσει καλύτερα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.


Οι αλλαγές

Στο νέο  χωροταξικό πλαίσιο  για το τουρισμό  γίνονται δυο σημαντικές αλλαγές:

(1)          Η τουριστική ανάπτυξη  του Δήμου εστιάζεται στην ανατολική πλευρά του Δήμου  σε  μια ζώνη πλάτους 3-4 χιλιομέτρων  (από την Βλαχιά μέχρι τον Κοτσικιά)  κατά μήκος της ακτογραμμής στο Αιγαίο. Κατά προτεραιότητα στη περιοχή αυτή προβλέπονται ολοκληρωμένες και οργανωμένες τουριστικές παρεμβάσεις  και ανάπτυξη τουριστικών μονάδων 3*,4* και 5* .  Αυτό είναι μια αναβάθμιση γιατί το  προηγούμενο χωροταξικό για το τουρισμό  προέβλεπε την  ανάπτυξη  ηπίων μορφών και εναλλακτικού τουρισμού στην ίδια ζώνη.(2)          Στο  παλαιό χωροταξικό ο Δήμος μας  εντασσόταν στο πλαίσιο  ανάπτυξης  θαλασσίου τουρισμού με  κέντρο την Σκιάθο. Στο νέο πλαίσιο ο Δήμος μας  δεν εντάσσεται σε μια από τις  9   «Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής»  για τουρισμό με σκάφη αναψυχής , Επίσης  δεν συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια για ανάπτυξη τουριστικών λιμένων/καταφυγίων/αγκυροβολίων   (με εξαίρεση του καταφυγίου στις Ροβιές). Δεν προβλέπεται η δημιουργία Μαρίνων  για όλόκληρη την Βόρεια Εύβοια.


Εναρμονισμός και αναθεώρηση του Περιφερειακού χωροταξικού, και των ΓΠΣ και  του Σ.Χ.Ο.Ο.Α. Π. 

Παρατηρείται μια βελτίωση από τα προσχέδια του υπό σύνταξη νέου Περιφερειακού  Χωροταξικού  Σχεδίου της Στερεάς Ελλάδας   που αναιτιολόγητα  υποβίβαζε (σε σχέση με το παρελθόν)  την τουριστική ανάπτυξη  του Δήμου μας   και συμπεριλάμβανε μόνο  μια περιοχή θαλασσίου τουρισμού περιφερειακής σημασίας  στην Αγία Άννα. Τόσο το Περιφερειακό χωροταξικό Στερεάς Ελλάδας όσο και   τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και  το  Σ.Χ.Ο.Ο.Α. Π.  που ετοιμάζει ο Δήμος μας   υποχρεωτικά πρέπει  να   αναθεωρηθούν  και να εναρμονιστούν στις νέες αναπτυξιακές κατευθύνσεις του  υπό διαβούλευση πλαισίου για το τουρισμό.   Ο Kireas.org  με ευκαιρία την εκδήλωση ενδιαφέροντος ρώσων επενδυτών στο τουρισμό  έχει ζητήσει από την δημοτική αρχή να εξετάσει  το ενδεχόμενο χωροθέτεσης  Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.)   στα υπό κατάρτιση  Γ.Π.Σ.  καθώς και  αξιοποίηση του  μηχανισμού των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακίνητων ( Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) για την δημοτική  περιουσία.Πού και με ποιο τρόπο προβλέπεται στο νέο πλαίσιο η τουριστική ανάπτυξη  στο Δήμο μας;

Ανατολική ακτογραμμή περιοχή προώθησης  ολοκληρωμένων  τουριστικών παρεμβάσεων

 1. Η  τουριστική ανάπτυξη  του Δήμου θα επικεντρωθεί    στην  ζώνη πλάτους 3 μέχρι 4 χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου (πορτοκαλί στο Χάρτη)  που  χαρακτηρίζεται  αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή (Α2). Στην ζώνη αυτή σύμφωνα με το νέο  πλαίσιο τουρισμού  προωθούνται ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων (Π.Ο.Τ.Α.), σύνθετα τουριστικά καταλύματα (mixed use resorts) , ειδικά προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξη βασικών υποδομών (όπως λιμένες, αεροδρόμια κ.λπ.).  Σε αυτές τις περιοχές προβλέπεται  αναβάθμιση του δομημένου χώρου (π.χ. αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων, κλπ. Αναβάθμιση και κατασκευή νέων υποδομών  (περίθαλψης και αθλητισμού, μουσεία, κλπ.), κίνητρα  για εκσυγχρονισμό τουριστικών μονάδων, βελτίωση της προσβασιμότητας,  και κατασκευή νέων καταλυμάτων 3, 4 και 5 αστέρων.


Παράκτιος χώρος και θρησκευτικός τουρισμός

2. Ανάπτυξη προβλέπεται σε  ζώνη 350 μ. από τη γραμμή αιγιαλού σε  όλες τις ακτές του δήμου μας («Παράκτιος χώρος») .  Στον παράκτιο χώρο κατά προτεραιότητα θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.   Στις περιοχές του δικτύου Νατούρα του δήμου μας (Κανδήλι και Πυξαριάς) προβλέπεται η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.ά.)  και η δημιουργία δικτύων μονοπατιών.  Επίσης προβλέπεται η ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων του Δήμου μας  με τη συγκρότησή τους σε πολυθεματικά δίκτυα.  Για το θρησκευτικό τουρισμό προβλέπεται η προώθηση μέτρων εξωραϊσμού, αναβάθμισης και ανάδειξης των λατρευτικών χώρων,  των συνοδών τους εγκαταστάσεων διημέρευσης και διαμονής, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.


Εκτός πλαισίου ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού –Καμιά Μαρίνα στην Βόρεια Ευβοία

3. Θαλάσσιος τουρισμός.  Η θαλάσσια περιοχή του Δήμου μας δεν εντάσσεται σε μια από τις  9   «Ζώνες Ναυσιπλοΐας  Αναψυχής» για τουρισμό με σκάφη αναψυχής και δεν προβλέπεται η δημιουργία τουριστικών λιμένων/μαρίνων ή αγκυροβολιών  στις ακτές του Αιγαίου.   Προβλέπεται η αξιοποίηση τουριστικών λιμένων που παραμένουν ημιτελείς ή τμήματα λιμένων που παραμένουν ημιτελή, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών τους και ένταξη τους στο δίκτυο τουριστικών λιμένων . Στο χάρτη του παραρτήματος σε ολόκληρο το δήμο μας προβλέπεται μόνο ένα τουριστικό λιμένα (καταφύγιο τουριστικών σκαφών στις Ροβιές) και  3 τουριστικοί λιμένες  (καταφύγιο τουρ. σκαφών  και αγκυροβόλια) στο δήμο Αιδηψού Ιστιαίας . Δεν προβλέπεται η δημιουργία μαρίνων σε ολόκληρη την Βόρεια Εύβοια.

Παρά ταύτα το νέο χωροταξικό  προβλέπει δύο μορφές θαλάσσιου τουρισμού: τον αλιευτικό και τον καταδυτικό τουρισμό. Όσον αφορά τον αλιευτικό τουρισμό, επιτρέπει την ανάπτυξή του σε όποια περιοχή επιτρέπεται η αλιεία (Ευβοϊκός και το Αιγαίο) και  σε μισθωμένα τμήματα θαλάσσιου χώρου με χρήση εκτροφής ψαριών. Για τον καταδυτικό τουρισμό και την δημιουργία καταδυτικών πάρκων προτείνει ως ιδανικές τις περιοχές όπου υπάρχουν υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηματισμοί, πλούσια οικοσυστήματα, ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες κ.λπ. σε συνδυασμό με λιμενική υποδομή σε απόσταση έως 10 ναυτικών μιλίων.  Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δημιουργία τουριστικών λιμενικών υποδομών, η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού  είναι δυσεφάρμοστη στις ακτές του Αιγαίου.Συγκρούσεις γης

Η επίλυση συγκρούσεων χρήσης γης  (π.χ. τουρισμός με την βιομηχανία) παραμένει θολή αν  και τίθεται σαν προϋπόθεση  για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών μονάδων να μην θίγονται και προσβάλλονται το περιβάλλον και το τοπίο της περιοχής και ενθαρύνεται η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Η επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις τουριστικές περιοχές είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίμηση σειράς περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών  παραμέτρων . 

Προτάσεις


Η διαβούλευση του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό ολοκληρώνεται την Δευτέρα 22/7/13.  Ο Kireas.org  έχει προτείνει την  ένταξη του δήμου στο πλαίσιο ανάπτυξης  του θαλασσίου τουρισμού καθώς και  την δημιουργία μαρίνας στην Βόρεια Εύβοια  και   τουριστικών αγκυροβολίων   στις ακτές του δήμου στο Αιγαίο.  Η παρούσα ανακοίνωση ίσως  αποβεί χρήσιμη σε φορείς  που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού στο δήμο μας  για  πιο εξειδικευμένες προτάσεις στην διαδικασία διαβούλευσης.Σύλλογος Kireas.orgΣχετικά

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

http://kireas.org/smf/index.php?topic=1275.0Το νέο περιφερειακό χωροταξικό για την Στερεά Ελλάδα

http://kireas.org/smf/index.php?topic=1272.0
Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης στο δήμο Μαντουδίου, Λίμνης  και Αγίας  Αννας (παλαιο χωροταξικό τουρισμού).

http://kireas.org/smf/index.php?topic=1157.0

Αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την επένδυση των 5.000 διαμερισμάτων. Τι μπορεί να γίνει;

http://kireas.org/smf/index.php?topic=1197.0


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.