4 Απριλίου 2014

Στέφου: Δεν έγιναν προτάσεις από το Φιλοζωϊκό σωματείο.

       Ύστερα από την ανάγνωση της καταγγελτικής επιστολής του Φιλοζωικού Σωματείου Β. Ευβοίας  «ΗΡΑ» στην εφημερίδα «Ο ΠΑΛΜΟΣ της Βόρειας Εύβοιας» στο Φύλλο της 29ης Μαρτίου 2014, θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η αίτηση που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε σε τακτική συνεδρίαση στις 18-2-2014 (Απόφαση αρίθμ. 29/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩΛ5-Υ7Υ)
      Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο αποφασιστικό της μέρος συγκρότησε  επιτροπή με σκοπό την διερεύνηση της περιοχής και την εξεύρεση χώρων που θα καλύπτουν τις
προδιαγραφές για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, που απαρτίζεται από τους : 
1.    Ευθυμιοπούλου  Λίλα ,πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου «ΗΡΑ»
2.    Barrett     Anthony       ,Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας
 3.   Κουτσουρά Σταύρο     ,Δημοτικό Σύμβουλο μειοψηφίας
     Οι προτάσεις της επιτροπής στη συνέχεια θα έπρεπε να υποβληθούν στο συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.
      Η προαναφερθείσα απόφαση κοινοποιήθηκε με το αρίθμ πρωτ.2422/21-2-2014 έγγραφο μας στο Φιλοζωικό Σωματείο με την ένδειξη υπόψη κας Λίλας Ευθυμιοπούλου
και στα μέλη της ορισθείσας επιτροπής.
       Ως Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ουδέποτε έως αυτή τη στιγμή έλαβα έγγραφο με τις προτάσεις της επιτροπής προκειμένου να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
      Κατανοητή και σεβαστή η ανησυχία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου αλλά ο καταγγελτικός  λόγος και η επίκληση μηνύσεων, χωρίς την υποβολή προτάσεων από την μεριά της επιτροπής, δεν οδηγεί στην επίλυση του ζητήματος.     
                                                                Η Πρόεδρος
                                                       Δημοτικού Συμβουλίου


                                                          Στέφου Κυριακή 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.