19 Σεπτεμβρίου 2014

τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/9


Με μια σειρά  τυπικών θεμάτων λειτουργίας του Δήμου, ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ. Ανάμεσα στα θέματα ενδιαφέρον πρέπει να παρουσιάζει η ανάκληση στήριξης της κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου,χωρίς να αναφέρονται άλλες λεπτομέρειες. Επίσης η εγκατάσταση του σχολείου 2ης ευκαιρίας στη Στροφυλιά αντί της φημολογούμενης έδρας του στη Λίμνη.
Αναλυτικά η πρόσκληση και όσοι πιστοί ας προσέλθουν να ακούσουν.:


              ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ     

                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου Μελά  Λίμνης , την Τετάρτη 24η Σεπτεμβρίου  2014  και ώρα  19.00 ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:


1. Ορισμός ειδικού γραμματέα δημοτικού συμβουλίου

2. Γνωμοδότηση προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Ροβιών σχετικά με την πρόταση
 της Συντονιστικής Ομάδας Ανακαίνισης και Αναβάθμισης Αγροτικού Ιατρείου Ροβιών

3. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και    
 παραλίας  ως πολυσυχνάστων

4. Σχέδιο ενεργειών αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης

5. Ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,
   απομάκρυνσης ή εξουδετερώσεως ναυαγίων ή πλοίων

6. Ορισμός μελών επιτροπής η οποία εξετάζει τα είδη και τον αριθμό εκμισθουμένων θαλασσίων
 μέσων αναψυχής, την οριοθέτηση διαύλου  για μηχανοκίνητα εκμισθούμενα θαλάσσια
 μέσα αναψυχής και άλλα συναφή θέματα

7. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 41 Ν. 1249/82 ,περί προσδιορισμού αξίας ακινήτων

8. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών Διαφορών του Δήμου για το
  έτος 2014

9. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010)  

10. Εγγραφή – Διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

 11. Ορισμός  εκπροσώπου για την συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης
 Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε Εύβοιας για το έτος 2014

12. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου

13. Συγκρότηση οργάνου επιβολής διοικητικών ποινών για παραβάσεις λειτουργίας
 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

14. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στα πλαίσια υλοποίηση Πράξης «ΔΙΟΔΟΣ-Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Εύβοια, μέσω ανάπτυξης θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού, της προώθησης τοπικών προϊόντων και της πράσινης οικονομίας».

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο ΧΥΤΑ Β. Ευβοίας

16. Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

17. Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας (ΔΕΥΑΜΛΑ)

18. Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών  για την «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ

19. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας(άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)

20. Συγκρότηση σχολικών Επιτροπών  α)Πρωτοβάθμιας και β)Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

21. Ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου «Κέντρου Δια Βίου ΜάθησηςΔήμων Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου»

22. Αίτηση κ.Μαντέ Κων/νου (Δ/ντη ΣΔΕ) περί παραχώρησης κτιρίου Δημοτικού σχολείου Στροφυλιάς για την στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου

23. Ανάκληση της απόφασης αρ.21/2014 του δημοτικού συμβουλίου    
που αφορά στήριξη της ΚΥΑ Φ/Α.5.33/150898/945/21-12- 2012(ΦΕΚ Β΄3540/31-12-2012) «Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ
 Μαντουδίου)στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας»

24. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπών του Δήμου :
  α)Παραλαβής μεταφορών κι εργασιών (υπηρεσιών ) για ποσά άνω
       των -2.934,70-€
  β)Παραλαβής μεταφορών και εργασιών(υπηρεσιών) μέχρι –2.934,70€
  γ) Παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των -5.869,41-€
  δ) Παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των -5.869,41-€

25. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών  (Προσκοπείο –Ταμπακαριά –Προφήτης Ηλίας-Αγία Παρασκευή)» -Παράταση προθεσμίας
 εκτέλεσης του έργου.

26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής
 πλατείας(πλατεία Ηρώου) και των γύρω κοινοχρήστων χώρων (πλατεία Ηρώων
 Πολυτεχνείου, αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της  κεντρικής πλατείας )-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία –Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου
 & Ελένης και 9ης Μαΐου)-Αναδιαμόρφωση του εμπορικού δρόμου (οδός Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου)»

                                                                               Ο Πρόεδρος
                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                 
                                                                                   
                                                                      Κουκουρίκος Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.