5 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α. ΣΤΟΧΟΙ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, κατάρτισε το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (ΔΓΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι». Απευθύνεται στους βαμβακοκαλλιεργητές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Αφορά την περίοδο της πλήρους καρποφορίας και της έναρξης του ανοίγματος των καρυδιών
Η συστηματική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών και γενικότερα των επεμβάσεων στο σωστό χρόνο, έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1.      Η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφυτειών θεωρείται ικανοποιητική.
2.      Οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρποφορίας και της έναρξης του ανοίγματος των καρυδιών σε ποσοστό 10-15%.
3.      Μέχρι σήμερα οι πληθυσμοί των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων είναι χαμηλοί ως μηδενικοί. Επίσης, κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις που διενεργεί η υπηρεσία δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πρασίνου σκουληκιού σε καρποφόρα όργανα, αλλά ούτε και η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένες περιοχές και θέσεις στις περιοχές Στροφυλιάς─Φαράκλας, στις οποίες οι προσβολή βρέθηκε στο όριο της επέμβασης.
4.      Οι συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων μέχρι τώρα δεν είναι σημαντικές.
5.      Δεν παρατηρούνται άλλοι εντομολογικοί εχθροί καθώς και ακάρεα, σε πληθυσμούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στην καλλιέργεια.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1.      Να συνεχισθεί η παρακολούθηση των παγίδων και οι δειγματοληψίες τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
2.      Δεν συνιστώνται επεμβάσεις φυτοπροστασίας παρά μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων προσβολής.
3.      Συνιστάται αποφύλλωση με εγκεκριμένα φυτορυθμιστικά σκευάσματα, όταν το ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών είναι πάνω από 50% και σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής και προστασίας που αναφέρονται στην ετικέτα του σκευάσματος. Η περίοδος αυτή (ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών άνω του 50%) θεωρείται κατάλληλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της αποφύλλωσης, διότι επισπεύδεται η ωρίμανση, διευκολύνεται η συγκομιδή, διασφαλίζεται η καθαριότητα του προϊόντος και περιορίζονται οι ζημίες από υγρασία (χρωματισμός ινών).

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η υπηρεσία ενημερώνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση της συγκεκριμένης κάθε φορά επέμβασης των φυτοφαρμάκων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
Σε κάθε περίπτωση ο παραγωγός οφείλει να διαβάζει προσεκτικά την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και να το χρησιμοποιεί πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες.
Σύμφωνα με το νόμο 4036/2012, για όποιον χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή ψεκασμού.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας στο τηλέφωνο 2421066525. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.