19 Σεπτεμβρίου 2014

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Εύβοιας
  
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Α) Σε εξακόσια ευρώ (600€) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) ετησίως και
Β) σε τριακόσια  ευρώ (300€) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) και του ποσού των τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4700€).
  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
 Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια». Ως οικογένεια θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο αρχηγό της οικογένειας.  Στους δικαιούχος περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται  τουλάχιστον δύο μέλη).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση   (την προμηθεύεστε από το ΚΕΠ)  στην οποία φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του δικαιούχου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ
2.  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ
3.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να φαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.
4.  Βεβαίωση Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία προκύπτει η επί διετίας   τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση   (εκκαθαριστικό 2014 για εισοδήματα του 2013).
6. Φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε1 έτους 2014.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος. (την προμηθεύστε από  το ΚΕΠ)

> Η συλλογή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στο χώρο του ΚΕΠ της κάθε Δημοτικής Ενότητας.
> Η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου.
> Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Ευβοίας, τηλέφωνο 2221022247. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.