10 Οκτωβρίου 2014

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/10

ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου Μελά Λίμνης , την Πέμπτη 16η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18.00 ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Αίτηση της Πολιτιστικής Φιλοδασικής Ένωσης Αγίας Άννας περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού καταστήματος Αγ. Άννας

 1. Αίτηση Αγιασοφίτη Βασιλείου του Ευθυμίου

 1. Αίτηση Φιλοζωικού Σωματείου Β. Ευβοίας «ΗΡΑ»

 1. Αντικατάσταση μελών επιτροπής υδάτινων πόρων (τήρησης όρων αδειών χρήσης νερού) άρθρο 8 ΠΔ 256/89

 1. Επιστροφή χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων )οφειλής τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2007 –Αίτηση Ανδριόλα Γρηγορίου του Νικολάου

 1. Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους 1)Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και 2)Τοπικών Κοινοτήτων (Αρθρο 86 παρ.1 Ν. 3852/2010)

 1. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης ΟΑΕΔ στην Δημοτική Ενότητα Νηλέως

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας ,ΔΕΥΑΜΛΑΑ και Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2015

 1. Ορισμός διατάκτη για την ανάληψη υποχρεώσεων για την εκτέλεση δαπανών των υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 158 παρ.3 Ν. 3463/2006)

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης

 1. Τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ. Φ/Λ.5.33/15088/945(ΦΕΚ 3540) 31-12-2012 ΚΥΑ περί ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α΄ στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου.

 1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της καταχρηστικής παρέμβασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας» επί του περιεχομένου του Β’ σταδίου της ανωτέρω μελέτης

 1. Αποδοχή των Όρων Ένταξης της πράξης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ" με κωδικό MIS : 484739 στο Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΛΕΙΡΟΣ" στον 'Αξονα Προτεραιότητας "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" ΣΤΗΝ Πρόσκληση 59 του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (με ΦΠΑ) 61.500 €

 1. Σύσταση εθελοντικών ομάδων Δήμου

 1. Έγκριση πρακτικών ανάδειξης μελών για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών (Καναλάκια-Χριστός -Άγιος Γρηγόρης)

      16.Αναμόρφωση προϋπολογισμού

      17. Καθορισμός χώρου επόμενης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου                                                                              Ο Πρόεδρος
                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                 
                                                                                        

                                                                      Κουκουρίκος Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.