2 Απριλίου 2015

Λες και δε πέρασε μια μέρα.Σίμος για Κατρούγκαλο και Υγεία.


Απαλλαγμένος από τα δεσμά της κυβέρνησης και των υπουργείων πια , ο Σίμος Κεδίκογλου ξεσηκώνεται για να  αναβαθμισθούν οι υπηρεσίες υγείας της Εύβοιας.Ζητάει να στηριχθούν οι υπηρεσίες υγείας και μεις συνεχίζουμε να θυμόμαστε ποιοι ήταν στη κυβέρνηση όταν αυτές υποβαθμιζόντουσαν και διαλυόντουσαν.Επίσης εγκαλεί  μαζί με τον δελφίνο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, αν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει πολιτική ευθύνη, για τον υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο και το  αν αυτός τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας.Ο καιρός έχει γυρίσματα λοιπόν και λήθη.Ο λαός έχει μνήμη, οι βουλευτές του όμως;
Οι παρεμβάσεις του αντιπολιτευόμενου συντοπίτη μας βουλευτή έχουν ως εξής:

Σίμος Κεδίκογλου: Να ενισχυθούν οι Δημόσιες Δομές Υγείας της Εύβοιας 
Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας και την εξαίρεση της Εύβοιας από περιοχές,  που εξαγγέλθηκε ότι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι  Δημόσιες Δομές Υγείας  ο Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας, Συντονιστής Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης  της Νέας Δημοκρατίας απέστειλε στον Υπουργό Υγείας  κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη επιστολή, ζητώντας να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των βουλευτών του Νομού και των εμπλεκόμενων φορέων, για την αποτύπωση των αναγκών των υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο βουλευτής στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η σύσκεψη κρίνεται απαραίτητη, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να συζητηθούν και να καταγραφούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στο χώρο της Υγείας στην Εύβοια, καθώς και  να προταθούν μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία  των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων (και της Νήσου Σκύρου).

Σίμος Κεδίκογλου:: «Τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας ο κ. Κατρούγκαλος;»
Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, συνυπογράφουν , ο βουλευτής Εύβοιας,  Συντονιστής Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης της ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, βουλευτής Β Αθηνών της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης από τον Υπουργό Αναπληρωτή Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργο Κατρούγκαλο.
Οι δύο βουλευτές ζητάνε μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει εάν «θεωρεί ότι ο κ. Κατρούγκαλος λειτουργεί στο πλαίσιο του Κώδικα» και επιπλέον να τους ενημερώσει τι προτίθεται να πράξει σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Κυβέρνησής του παραβαίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και πως αντιλαμβάνεται την έννοια της πολιτικής ευθύνης.
Ακολουθεί η κοινή ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό:

«Τον Ιούνιο του 2014 η Κυβέρνηση θέσπισε τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης. Ο Κώδικας περιλαμβάνει κανόνες πολιτικής φύσεως, η παραβίαση των οποίων επισύρει πολιτικές ευθύνες.
Ειδικότερα το Άρθρο 6 προβλέπει τα εξής:
«Άρθρο 6: Ακεραιότητα, σύγκρουση συμφερόντων και δημόσια συμπεριφορά:
1. Τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει από κάθε κατάσταση στην οποία μέλος της Κυβέρνησης ή σύζυγος ή στενός συγγενής ή άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, στενώς συνδεόμενο με αυτό, έχει άμεσο ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει ή δίδει ευλόγως την εντύπωση ότι επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων του.
2. Κάθε μέλος της Κυβέρνησης οφείλει: α) Να δηλώνει στον Πρωθυπουργό κατά την ανάληψη των καθηκόντων του τυχόν υπάρχουσα σύγκρουση συμφερόντων. Η σύγκρουση αυτή πρέπει να διευθετείται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του. β) Να αναφέρει στον Πρωθυπουργό κάθε σύγκρουση συμφερόντων ευθύς ως λάβει γνώση αυτής. γ) Να δηλώνει στον Πρωθυπουργό εάν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή όχι, οποτεδήποτε του ζητηθεί.
3. Τα μέλη της Κυβέρνησης: α) Ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους: αα) για όλες τις αμειβόμενες δραστηριότητες που άσκησαν αυτοί κατά την τελευταία πενταετία, ββ) για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκεί ο/η σύζυγος τους και γγ) για την τυχόν συμμετοχή αυτών και των συζύγων τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, υπό οποιαδήποτε μορφή. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων αναφέρονται στον Πρωθυπουργό. β)Υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, του νόμου 3213/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. γ) Γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές κάθε περιστατικό διαφθοράς του οποίου λαμβάνουν γνώση.
4. Για διάστημα δύο ετών από την αποχώρηση από τη θέση τους, τα μέλη της Κυβέρνησης απέχουν από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της παραγράφου 1.
5. Τα μέλη της κυβέρνησης πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτοσυγκράτηση και να αποφεύγουν ενέργειες δυνάμενες να δώσουν αφορμή σε δυσμενή σχόλια.»


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Πρωθυπουργός :
1. Κρίνει ότι είναι χρήσιμος καταρχήν ένας Κώδικας δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης;
2. Συμφωνεί με το περιεχόμενο του ισχύοντος Κώδικα και ειδικότερα με το ως άνω Άρθρο 6 «Ακεραιότητα, σύγκρουση συμφερόντων και δημόσια συμπεριφορά
3. Θεωρεί ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλος λειτουργεί στα πλαίσια του Κώδικα και ειδικότερα:
. Θεωρεί ότι το «άμεσο ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό ή άλλο» όπως το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο κ. Κατρούγκαλος δεν «επηρεάζει ή δίδει ευλόγως την εντύπωση ότι επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων του»;
. Διαβεβαιώνει τη Βουλή ότι ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε «στον Πρωθυπουργό κατά την ανάληψη των καθηκόντων του τυχόν υπάρχουσα σύγκρουση συμφερόντων»; Διευθετήθηκε αυτή «πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του;» Έκρινε ο Πρωθυπουργός ότι η σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του κ. Κατρούγκαλου διευθετήθηκε προσηκόντως;
. Διαβεβαιώνει τη Βουλή ο κ. Πρωθυπουργός ότι έλαβε την προβλεπόμενη από το Άρθρο 6 παρ.3 ενημέρωση από κάθε μέλος της κυβέρνησης και ειδικότερα από τον κ. Κατρούγκαλο; Έκρινε την ενημέρωση αυτή επαρκή;
. Έλαβε σχετική διαβεβαίωση από τον κ. Κατρούγκαλο ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 παρ.4 του Κώδικα που προβλέπει ότι «για διάστημα δύο ετών από την αποχώρηση από τη θέση τους, τα μέλη της Κυβέρνησης απέχουν από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν»;
. Θεωρεί ότι ο κ. Κατρούγκαλος συμπεριφέρεται με αυτοσυγκράτηση και αποφεύγει ενέργειες δυνάμενες να δώσουν αφορμή σε δυσμενή σχόλια;
4. Τί θεωρεί ότι οφείλει να πράξει ο Πρωθυπουργός σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Κυβέρνησής του παραβαίνει τον «Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης»;
5. Πώς αντιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός την έννοια της πολιτικής ευθύνης; Σε τι κατά τη γνώμη του συνίσταται η απόδοση - ανάληψη πολιτικής ευθύνης;»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.