23 Απριλίου 2015

Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Χαλκίδα 23-04-2015


Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου σχετικά με την πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  για την ενημέρωσή σας.

  Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων


Συνέχεια ερωτημάτων παραγωγών σχετικά με την πιστοποίηση για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και μετά το με αριθμ. πρωτ. 3625/42655/17-4-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος &. Ενέργειας. σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από τις 26/11/2015 για την αγορά των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση, απαιτείται ο επαγγελματίας χρήστης να έχει πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων. Υποχρέωση απόκτησης του πιστοποιητικού έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των γεωργικών φαρμάκων ή ο επιβλέπων για τη χρήση των γεωργ.φαρμάκων.
Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υ.Π.Α.Π.&.Ε., μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Διενεργείται μέσω της βάσης δεδομένων που τηρεί η Συντονιστική Εθνική Αρχή (Σ.Ε.Α.)
Η βάση δεδομένων έχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνο μία επιλογή είναι η σωστή. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σωστά στις -35- από τις -50- ερωτήσεις, μέσα σε ορισμένο χρόνο.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους τις ερωτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην δοκιμαστική εφαρμογή (demo) στο διαδίκτυο.
Για την απόκτηση πιστοποίησης δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη κατάρτιση, ούτε προβλέπεται παράβολο για αυτό. Αντίθετα για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση πιστοποιητικού, το τέλος εξέτασης ορίζεται ως εξής
          α) μέχρι 31/08/2015 το παράβολο ορίζεται σε 25,00 ευρώ
          β) από την 01/09/2015 το παράβολο ορίζεται σε 50,00 ευρώ
Δεν είναι υποχρεωτική η απόκτηση της πιστοποίησης για τους ερασιτέχνες που αγοράζουν εγκεκριμένα ερασιτεχνικά γεωργικά φάρμακα και όχι εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.
Προς το παρόν για τον Νομό μας έχουν κάνει αναγγελία έναρξης ως Κέντρα Εξετάσεων  για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσεων, καθώς και για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης ορθολογικής χρήσης γεωργ.φαρμάκων, δύο -2- ιδιωτικοί φορείς στην περιοχή του Αλιβερίου, αλλά η λίστα συνεχώς ενημερώνεται.
Οι παραγωγοί που  επιθυμούν να παρακολουθήσουν  κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργ.φαρμάκων θα τη πάρουν από τους εγκεκριμένους φορείς από Υ.Π.Α.Π.&.Ε..Το περιεχόμενο κατάρτισης αφορά τη γενική κατάρτιση, τους κινδύνους των γεωργ,φαρμάκων , την ολοκληρωμένη  φυτοπροστασία, τον εξοπλισμό εφαρμογής. Θα έχει διάρκεια τουλάχιστον  24 διδακτικές ώρες (θεωρητική κ.πρακτική κατάρτιση)
Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση στο θέμα, να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr ακολουθώντας την διαδρομή:Αγρότης–Επιχειρηματίας --> Γεωργία --> Φυτοπροστασία --> Έλεγχοι, διάθεση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων --> Εθνικό Σχέδιο Δράσης --> Για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Κτηνίατρος με Β΄ Βαθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.