2 Ιουνίου 2015

Περίληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας και Αιδηψού

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
 1)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 50 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016. 2)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 500 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄ με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 4.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016. 
3)Στη θέση ΄΄Αγία Σωτήρα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 150 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 1.200,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
 4)Στον Οικισμό ΄΄Αγίου Νικολάου-Αιδηψού΄΄ στην Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού, από την επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων Ιωάννη Μαραβέλη έως το κατάστημα ΄΄ΡΙΒΙΕΡΑ΄΄, 30 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 300,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016. 
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ 
1)Στη θέση ΄΄Κάβος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 300 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καντίνας΄΄ με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 2.400,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016. 
2)Νοτιοδυτικά νησιού ΄΄Λιχαδονήσια΄΄ (δίπλα νησιού ΄΄Στρογγυλή΄΄), α.-50 μ2, για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016, και β.-200 μ2 για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 2.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
 3)Νήσος Μανολιά Λιχαδονήσια, 450 μ2, για ΄΄τοποθέτηση ΄΄ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 4.500,00 ευρώ, μέχρι την 30-4-2016. 
 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/06/2015, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Αρμόδιος υπάλληλος: Παντελής Πισσάκης, 
Τηλέφωνο: 2226-3-50021 Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00
 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.