6 Νοεμβρίου 2015

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 ,ώρα 17.30,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1.    Αίτηση δημοτικού συμβούλου κ. Κουκουρίκου Ηλία για συζήτηση με θέμα την ανακοίνωση –ενημέρωση του Δημάρχου στην ιστοσελίδα του Δήμου για το τεχνικό πρόγραμμα. (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
2.    Αποδέσμευση παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) κ. Καλογερόπουλου Γεωργίου του Σωτηρίου(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)

3.    Αίτηση Αθλητικής Ένωσης Κηρίνθου για ονομασία γηπέδου Κηρίνθου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
4.    Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της Νηλέως (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
5.    Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2016(Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Δ.Ε Νηλέως)
6.    Αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
7.    Κατανομή πίστωσης (Γ΄κατανομή έτους 2015) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
8.    Έγγραφο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου»(Εισηγητής: κ. Βούλγαρης Αναστάσιος)
9.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Κυμάσι» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε Κηρέως)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ελυμνίων-Α΄Φάση» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε Ελυμνίων) )
11. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή τεχνικού συγκράτησης πρανών στη θέση εξοχικό Αγίας Άννας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
12.  Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015 (Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Δ.Ε Νηλέως)
13.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας(πλατεία Ηρώου) και των γύρω κοινοχρήστων χώρων (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας )-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία –Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου)-Αναδιαμόρφωση του εμπορικού δρόμου (οδός Οσίου Ιωάννη του Ρώσου)» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε Κηρέως)
14. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας(πλατεία Ηρώου) και των γύρω κοινοχρήστων χώρων (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας )-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία –Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου)-Αναδιαμόρφωση του εμπορικού δρόμου (οδός Οσίου Ιωάννη του Ρώσου)¨ (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ.Ε Κηρέως)
15. Η αρίθμ. 17/2015 απόφαση Δ.Σ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   
      Εκπαίδευσης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης  έτους  
      2014 (Εισηγητής: Βούλγαρης Αναστάσιος)
16. Επαναφορά διαγραφέντος ποσού επ΄ ονόματι της Ευμορφίας Αλεξ. Καλέμη λόγω έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης(Εισηγητής: Δήμαρχος)
 17.Οι αρίθμ. 20 και 24/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέματα:
-Τιμές εκκένωσης βυτίων βοθρολυμάτων στους ΒΙΟΚΑ
-Ορισμός προστίμου για παράνομες υδροδοτήσεις
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΥΑΜΛΑΑ)
 18. Αγορά μη δασικής έκτασης μετά διατηρητέου κτιρίου στη θέση ΚΟΝΑΚΙ  
       τ.κ. Κεχριών (Εισηγητής: Δήμαρχος)
19.Διάλυση σύμβασης με λογιστή Δήμου κ.Γεωργιάδη Θεόδωρο(Εισηγητής: 
     Πρόεδρος Δ.Σ)
20. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρίθμ. 145/2015 περί «Αναμόρφωσης 
     προϋπολογισμού» (Εισηγητής: Δήμαρχος)
21.Ορισμός υπεύθυνου για το πρόγραμμα διανομής ρυζιού έτους 2014  
      (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
22. Διαγραφή οφειλών (Εισηγητής :Πρόεδρος ΔΣ
23. Καθορισμός χώρου επόμενης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού ΣυμβουλίουΧατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.