24 Δεκεμβρίου 2015

Παζάρας:...να ζητήσει σήμερα τις συνεδριάσεις δύο Δημοτικών Συμβουλίων  Έχω τονίσει πολλές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια, ότι η σημερινή κατάσταση στο Δήμο μας δεν οφείλεται ούτε στον προϋπολογισμό, ούτε στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά στην αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ του Δημάρχου και των εννέα ή  δέκα ή όσων είναι Δημοτικών Συμβούλων της δικής του Δημοτικής Παράταξης.
   Το τεχνικό πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός και όποια άλλα θέματα παρουσιασθούν, θα είναι αφορμές για να εκδηλωθεί αυτή η αντιπαλότητα.
   Για τον προϋπολογισμό, προσωπικά εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου, μπήκαμε στον κόπο του Δημάρχου, αλλά ποτέ αυτός, δεν μπήκε στο δικό μας.

   Υπήρξαν γι’ αυτό το θέμα δύο απόψεις:
 α) η άποψη ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό με ενσωματωμένο το μη εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο τεχνικό πρόγραμμα, διότι από το νόμο η ψήφισή του μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και
β) η άποψη ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, χωρίς να έχει προηγηθεί η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, διότι αυτό προβλέπεται από το νόμο. Ο προϋπολογισμός μπορεί να ψηφιστεί μέχρι τέλους του έτους.
   Την πρώτη άποψη υποστήριξαν ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής του, με τους οποίους δεν είναι σε αντιπαλότητα.
   Τη δεύτερη άποψη υποστήριξαν οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.
   Στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, είχα θέσει στο Δήμαρχο, δύο  ερωτήματα:
α) αφού δεν θέλει να παρανομήσει, γιατί έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το τεχνικό πρόγραμμα δύο φορές το Νοέμβριο;
β) δίχως την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να εκτελεστεί έργο του, στο Δήμο μας;
   Απάντηση δεν δόθηκε.
   Αντίθετα ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς τον Ελεγκτή Νομιμότητας  επισημαίνει ότι, «οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατ’ εξακολούθηση δεν εκτελούν τα  καθήκοντά τους, παραβιάζουν ευθέως το νόμο και τον όρκο τους, ενεργώντας σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου.
Μετά τα ανωτέρω και επειδή έχουν παρέλθει οι καταληκτικές ημερομηνίες ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού για το έτος 2016, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να αναζητηθούν και αποδοθούν ευθύνες, προς αποκατάσταση της έννομης διοικητικής τάξης στο Δήμο μας, την εύρυθμη λειτουργία του και την προάσπιση των συμφερόντων του, προς όφελος των πολιτών
».
«Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου αρνήθηκαν παράνομα να αποφασίσουν για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, ακόμη και μετά την καταληκτική ημερομηνία 31-10-2015»
«Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου εμποδίζουν την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2016, παρά την υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας 15-11-2015, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις».
   Ύστερα από όλα αυτά ήρθε στο Δήμο μας το με αριθ. πρωτ. 4304/234351/21-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ευβοίας, το οποίο μας γνωρίζει ότι «το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου, χωρίς να έχει προηγηθεί ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, διότι η εν λόγω διαδικασία δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».
   Συνεχίζοντας μας γνωρίζει ότι «καλείστε όπως προβείτε άμεσα στις οφειλόμενες ενέργειες για την τήρηση των εκ του νόμου τιθέμενων προθεσμιών, καθώς τυχόν καθυστερήσεις δύνανται να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου».
   Κάνω έκκληση στο Δήμαρχο, επειδή ο χρόνος δεν μας περισσεύει, να ζητήσει σήμερα τις συνεδριάσεις δύο Δημοτικών Συμβουλίων, με θέμα για μεν το πρώτο, το τεχνικό πρόγραμμα, για δε το δεύτερο τον προϋπολογισμό.
   Δε γίνεται να «φταίει η παπαδιά και να την πληρώνει το χωριό».
   Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τελείωσα την ομιλία μου  ως εξής: «εκείνο που μπορώ να πω κι’ εγώ είναι νομιμότητα». Όμοια κλείνω και τη σημερινή μου ανακοίνωση «νομιμότητα».

Με τιμή
Βασίλης Παζάρας,
 Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
 «Με λογισμό και μ’ όνειρο».

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.