18 Μαρτίου 2016

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 ,ώρα 18.00 , ύστερα από το ΔΥ/16-3-2016 έγγραφο αίτημα του κ. Δημάρχου (με το οποίο ζητάει την συζήτηση των θεμάτων με αριθμό 1,2,3,5,6,7,8,9,10 κι 11 όπως κατά σειρά αναφέρονται στην πρόσκληση), προκειμένου να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα :

Θέμα 1ο:Υποβολή πρότασης «Αποκατάσταση ‘Μεγάλης Οικίας’ στο Μαντούδι και Μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο» στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 130/20-01-2016 Πρόσκληση 6, έκδοση 2. α/α ΟΠΣ 1237, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 0.6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τίτλο «Έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων».
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 2ο: Υποβολή πρότασης «Στρατηγική ανάπτυξη και αξιοποίηση φαράγγι Νηλέα» στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6947/29-12-2015 Πρόσκληση 7, έκδοση 1, α/α ΟΠΣ 1217, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 0.6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τίτλο «Παρεμβάσεις Τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 3ο: Αποδοχή όρων συμφωνητικού παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου «ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑ» ΒΟΥΔΟΥΡΗ στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Μαντουδίου, προκειμένου να υποβληθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκατάστασής του (ΕΥΔΕΠ, Πρόσκληση 6/2016, έκδοση 2, α/α ΟΠΣ 1237)
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 4ο:Αίτηση δημοτικού συμβούλου κ. Κουκουρίκου Ηλία
Θέμα 5ο: Αίτημα για την παραχώρηση του Δημοσίου κτήματος ΑΒΚ2113 Λίμνης στο Δήμο και σύνταξη από τις υπηρεσίες του Δήμου επιχειρησιακού σχεδίου, όπως περιγράφονται στο με αρ.πρωτ. ΔΔΠ/Β001094/ΕΞ2016/1701/19-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 6ο:Η με αριθμ. 28/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Απόφαση υπ’ αριθμ. 30/2016 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ‘Αίτηση ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ λύση σύμβασης μίσθωσης Δασικού χωριού» 
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 7ο: Σχεδιασμός αντιμετώπισης προσφυγικής κατάστασης. 
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 8ο: Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους 2016
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017.
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 10ο:Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως που έληξε στις 31/12/2015.
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 11ο:Ανάκληση της με αριθμ. 50/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Ορισμός ορκωτού λογιστή – ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015».
Εισηγητής:κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
Θέμα 12ο: Απόφαση 4/2016 Τοπικού Συμβουλίου Ροβιών περί «Ανάκλησης της 51/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Αίτημα κοπής πεύκων στην τ.κ. Ροβιών»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.