10 Απριλίου 2016

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στην τοπική κοινότητα Μαντουδίου, την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 ,ώρα 19.30 ,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
  1. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας επί του Β2 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο(ΓΠΣ) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας
  2. Εισήγηση επί του Β2 σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠ) Δήμου Νηλέως Ν. Ευβοίας»
3.    Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Δήμου Χαλκιδέων
  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας(πλατεία Ηρώου)και των γύρω κοινοχρήστων χώρων (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας)-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία –Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου)-Αναδιαμόρφωση του εμπορικού δρόμου (οδός Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου)
5.    Έγκριση πρακτικών ανάδειξης μελών  και συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «Καναλάκια – Χριστός – Άγιος Γρηγόρης»
6.    Έγκριση πρακτικών ανάδειξης μελών  και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής   παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Σκεπαστής»
  1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016
  2. Αίτηση δημοτικού συμβούλου κ. Ηλία Κουκουρίκου
  3. Συζήτηση με θέμα σχετικά με το έγγραφο με αρίθμ. πρωτ. ΠΚΑΑΧ  Α.Γ ΕΥΒ:58/3-11-2015) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την αυθαίρετη καταστροφή τμήματος Δημοσίου έργου στη θέση «Αγκάλη» Αγ. Άννας
  4. Αίτηση δημοτικών συμβούλων με θέμα «Επικαιροποίηση και εφαρμογή της απόφασης 115/2013 του δημοτικού συμβουλίου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας»

11. Αίτημα για την παραχώρηση του Δημοσίου κτήματος ΑΒΚ2113 Λίμνης στο Δήμο και σύνταξη από τις υπηρεσίες του Δήμου επιχειρησιακού σχεδίου, όπως περιγράφονται στο με αρ.πρωτ. ΔΔΠ/Β001094/ΕΞ2016/1701/19-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Προσωρινή κι Οριστική Παραλαβή του έργου «Αγωγός Μεταφοράς νερού στο Μαντούδι από πηγές Καλυβίων»
13. Απόφαση 8/2016 Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα  «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015»
14. Αίτηση δημοτικών συμβούλων για την διεκδίκηση κτιρίου πρώην Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 για  τις στεγαστικές ανάγκες του δημοτικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.