21 Απριλίου 2016

Γιάννης Στεργίου:γιατί δεν πάμε στο σημερινό ΔΣ


Μη συμμετοχή της δημοτικής μας παράταξης στην συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2016 του δημοτικού συμβουλίου.
            Κύριε Πρόεδρε, το σημερινό θέμα συζήτησης του δημοτικού συμβουλίου «Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας» είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό, καθότι τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για μας είναι αναγκαία και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια και για το Δήμο μας. Η εφαρμογή τους εάν και εφόσον
γίνει θα συντελέσει καταλυτικά στην ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και θα επιλύσει αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Λόγω της σοβαρότητας και της σπουδαιότητάς του είναι ένα θέμα που αγγίζει το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας.
Ο τρόπος που επέλεξε ο κος Δήμαρχος να εισάγει προς συζήτηση και έγκριση το εν λόγω θέμα μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους, και μας βρίσκει αντίθετους γιατί ο δημαρχοκεντρικός τρόπος διοίκησης του αγνοεί και παρακάμπτει τα θεσμικά όργανα του Δήμου.
Κύριε Πρόεδρε,
·         Ουδέποτε έγινε συζήτηση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο δημοτικό συμβούλιο με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ούτε από ποιόν και με ποιο τρόπο ανατέθηκε, αλλά ούτε και από ποιόν εκπονήθηκε το υπό συζήτηση σχέδιο.
·         Δεν στάλθηκε στα Τοπικά Συμβούλια και στους Εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που είναι οι κύριοι εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να λάβουν γνώση και να γνωμοδοτήσουν επ’ αυτού.
·         Δεν έγινε δημοσιοποίηση του σχεδίου.
·         Δεν τέθηκε θέμα συζήτησης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως προβλέπεται από το Ν. 3852/2010.
·         Δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις και να διατυπωθούν προτάσεις από τους πολίτες και τους φορείς του Δήμου μας κάτι που έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι της χώρας.
·         Δεν έγινε σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου.
Επειδή η φιλοσοφία μας και η πρακτική μας για την τοπική διοίκηση βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από αυτή του Δημάρχου αντιλαμβάνεστε πως δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε και να στηρίξουμε τέτοιου είδους πρακτικές που βάζουν στο περιθώριο, που απαξιώνουν και υποβαθμίζουν τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους πολίτες και τους φορείς της τοπικής μας κοινωνίας.
Οι παραπάνω λόγοι αναγκάζουν την δημοτική μας παράταξη να μην παραστεί στην σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, διότι η συμμετοχή μας θα δήλωνε και αποδοχή των παραπάνω πρακτικών που βρίσκονται μακριά και πέρα από τη λογική μας.
Η συμμετοχή μας στα θεσμικά όργανα του Δήμου υπηρετεί έναν και μοναδικό σκοπό την προάσπιση και την προαγωγή των συμφερόντων του τόπου και των πολιτών.
Δική μας θέση είναι πως μέσα από την συμμετοχή, τον διάλογο και την συλλογικότητα μπορεί να πάει ο τόπος μπροστά και να βγει από τα σημερινά αδιέξοδα που έχει περιέλθει.
Παρακαλώ όπως αναγνώσετε την παρούσα στο σώμα και στην συνέχεια την καταχωρίσετε στα πρακτικά της συνεδρίασης.


ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 


ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.