30 Ιουνίου 2016

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Δευτέρα 4η Ιουλίου 2016 ,ώρα 19.30, ύστερα από το αρίθμ. ΔΥ/22-6-2016 αίτημα κ. Δημάρχου (με το οποίο ζητάει την συζήτηση των θεμάτων με αριθμό 3,4,5,6,7,8,9,10 και 11) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
  1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Απόδοση εξηγήσεων από τον Δήμαρχο  προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα που προέκυψε από την δημοσιοποίηση της συνομιλίας του Δημάρχου, σχετικά με την απασχόληση των πυροφυλάκων, στα ηλεκτρονικά κι έντυπα μέσα ενημέρωσης
  3. Αξιοποίηση οικοπέδου στη θέση Σπιάδα (πρώην Κάμπιγκ)
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
4.    Πρωτόκολλο Παράδοσης –Παραλαβής μεταξύ του Δήμου και της
     Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς   
     Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. πρωτ. ΔΔΠ0018618 / ΕΞ2015/ 
      925Β/30-11-2015 ανακλητική απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
5.    Περί μίσθωσης κυλικείου στο Παλιό Γυμνάσιο Λίμνης-Ορισμός Επιτροπής
     δημοπρασίας
Εισηγητής:  κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
6.    Παράταση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για το γραφείο Ανταποκριτή στο Δήμο μας.
Εισηγητής:  κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
7.    Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
8.    Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016
Εισηγητής:  κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
9.    Έγκριση τροποποιημένης μελέτης «Βελτίωση και Αναβάθμιση πλατειών και πεζόδρομων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ,με την τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή».
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
10.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης  
     Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α) και του Δήμου
     Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Εισηγητής:  κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
                11. α) Αποδοχή διάθεσης οχημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς χρήση στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έως 31/12/2016.
β) Αποδοχή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μηχανημάτων και
γ) Αποδοχή των όρων διάθεσης των μηχανημάτων σύμφωνα με το αρ.πρωτ.: 86665/2326/06-06-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
      12. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου
      13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή 
            περιηγητικών μονοπατιών «ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»
       14. Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου Ροβιών» -
             Κατανομή ΣΑΤΑ για πληρωμή του έργου.
      15. Αίτημα Κατοίκων και Φορέων Κηρίνθου για το Δημόσιο κτήμα Κρύας
            Βρύσης.
      16. Η αρίθμ. 17/2016 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Σύναψη 
            Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας»
 17.Εγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου 
      Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
 18. Αίτηση Αθλητικής Ένωσης Κηρίνθου (ΑΕΚ) περί «Παραχώρησης  
        κοινοτικού χώρου»
 19. Η αρίθμ.20/2016 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Τιμολογιακή Πολιτική   
       αναμόρφωση της υπ’ αρίθμ.19/2016 απόφασης»
  20.Καθορισμός χώρου επόμενης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου


Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.