27 Ιουλίου 2016

Κατατέθηκαν οι φάκελοι για την Α΄ ΦΑΣΗ του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER


Κατατέθηκαν οι φάκελοι για την Α΄ ΦΑΣΗ του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER από την Αναπτυξιακή Εύβοιας.
Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. κατέθεσε την Τετάρτη 20 Ιουλίου  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τους πρώτους  φάκελους υποψηφιότητας για την διεκδίκηση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων  CLLD/LEADER 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
Μετά από τον πρώτο κύκλο ευρείας ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και διαβούλευσης τόσο με τους ΟΤΑ της περιοχής όσο με κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς, ο οποίος έκλεισε με την κατάθεση των φακέλων και απαιτούμενων από την προκήρυξη μελετών, η Αναπτυξιακή
Ευβοίας Α.Ε. προετοιμάζει ένα δεύτερο κύκλο ενεργειών ενημέρωσης των φορέων και του τοπικού πληθυσμού μέχρι τις  12 Σεπτεμβρίου, ώστε να διαμορφωθούν τα τελικά σχέδια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1435/14-06-2016 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ως περιοχές παρέμβασης του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020  ορίζονται αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων οπότε στο τοπικό πρόγραμμα εντάσσονται και οι 8 Δήμοι της Εύβοιας (ειδικά στον Δήμο Χαλκιδέων εντάσσονται οι παλαιοι Δήμοι Ληλαντίων, Ν. Αρτάκης, Αυλίδος και Ανθηδώνος ενώ εξαιρείται ο παλαιός Δήμος Χαλκιδέων).
Για τον επιτυχή σχεδιασμό των νέων τοπικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων όπως ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και φορέων τους, συλλογικοί φορείς, επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) λειτουργούσες ή υπό ίδρυση κ.α. οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν, ενισχυθούν και υλοποιήσουν παρεμβάσεις που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσιου χαρακτήρα δράσεις ή δράσεις Συλλογικών φορέων.
Η συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων επιτυγχάνεται είτε με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται είτε με την συμπλήρωση των ειδικών φορμών που έχουν δημιουργηθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εύβοιας (evialeader.blogspot.com) όπου δίνεται η δυνατότητα online συμπλήρωσης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και η δυνατότητα εκτύπωσης, συμπλήρωσης και αποστολής είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (anevialeader@gmail.com) είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής (Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε., Λεωφόρος Χαϊνά 93, 34132 Χαλκίδα) είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. (Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Γραφεία 302-303).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.