26 Οκτωβρίου 2016

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 ,ώρα 6 μ.μ , ύστερα από το αρίθμ. ΔΥ /19-10-2016 αίτημα του κ. Δημάρχου,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

  
Θέμα 1o:              Έγκριση της υπ’ αριθμ.137/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
                  
Θέμα 2ο:     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 149/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση σε δικηγόρο η έρευνα για τη λύση υπεκμίσθωσης του Δασικού χωριού Παπάδων μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και της εταιρείας Αιμιλία Παπούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.»
                  
Θέμα 3ο:     Αίτημα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων – ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Λίμνης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση των ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Λίμνης.
                  
Θέμα 4ο:     Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας»
                  
Θέμα 5ο:     Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422904 ΚΗΡΙΝΘΟΣ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον οικ. Κήρινθος
                  
Θέμα 6ο:     Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «Συλλογή παλαιοντολογικών ευρημάτων από την ευρύτερη περιοχή Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»
                  
Θέμα 7ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας – Αγ. Παρασκευή»
                  
Θέμα 8ο:     Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
                  
Θέμα 9ο:     Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 10ο:   Αίτηση κ. Βασιλείου Μακρή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 11ο:   Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 12ο:   Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 13ο:   Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 14ο:   Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 15ο:   Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 16ο:   Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 17ο:   Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 18ο:   Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής.
                            
Θέμα 19ο:   Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 20ο:   Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 21ο:   Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 22ο:   Αίτηση κας Άννας Αλεξανδρίδη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 23ο:   Αίτηση κ. Γεώργιος Γάτσος, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 24ο:   Αίτηση κας Ελένη Αλεξανδρίδη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 25ο:   Αίτηση κας Γιαννούλας Κωνσταντινίδη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 26ο:   Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 27ο:   Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 28ο:   Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 29ο:   Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 30ο:   Αίτηση κ. Δαυίδ Δημουλάκη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 31ο:   Αίτηση κ. Εμμανουήλ Καρενόπουλου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 32ο:   Αίτηση κ. Αγγελή Παπαγγελή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 33ο:   Αίτηση κ. Γεωργίου Δήμα, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 34ο:   Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 35ο:   Αίτηση κας Δέσποινας Τερτίπη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 36ο:   Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 37ο:   Αίτηση κας Ρένας Βρυσιώτη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 38ο:  Αίτηση κ. Ιωάννη Αλατζά, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 39ο:   Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 40ο:   Αίτηση κας Αικατερίνης Νικήτογλου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 41ο:   Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 42ο:   Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 43ο:   Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 44ο:   Αίτηση κ. Ναούμ Σταύρου του Εμμανουήλ, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 45ο:   Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 46ο:   Αίτηση κ. Νικολάου Αναγνώστου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 47ο:   Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 48ο:   Αίτηση κ. Αθανασίου Μουρτζάκη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 49ο:   Αίτηση κας Αικατερίνης Καλαβρή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 50ο:   Αίτηση κ. Ελευθερίου Σταυρινουδάκη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 51ο:   Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 52ο:   Αίτηση κ. Φραντζέσκου Μανδηλαρά, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 53ο:   Αίτηση κ. Γεωργίου Τσιβίκα, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 54ο:   Αίτηση κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Goldcar A.E., για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 55ο:   Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Σταμούλου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 56ο:   Αίτηση κ. Δαυίδ Ιωάννου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 57ο:   Αίτηση κ. Νικόλαος Παπαγγελή, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 58ο:   Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής.
                  
Θέμα 59ο:   Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαστάθη, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 60ο:   Αίτηση κας Πολυξένης Ταχτσόγλου, για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής.
                  
Θέμα 61ο:   Αίτηση κ. Δημήτριο Σταύρου, για διαγραφή οφειλής.
                  
Θέμα 62ο:   Αίτηση κ. Γεωργίου Δήμα, για διαγραφή οφειλής και προσαυξήσεων.
                  
Θέμα 63ο:   Αίτηση κ. Σωτηρίου Θαλασσινού, για διαγραφή οφειλής. 

Θέμα 64ο:   Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών τελών.
                  
Θέμα 65ο:   Αίτηση κας Αγλαϊας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.            
Θέμα 66ο:   Αίτηση κ. Χαράλαμπου Αλεξίου, για διαγραφή οφειλής. 

Θέμα 67ο:   Αίτηση της εταιρείας WIND HELLAS, για διαγραφή οφειλής.    
Θέμα 68ο:   Αίτηση κας Παναγιώτας Μυλωνά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 69ο:   Αίτηση κας Χριστίνας Ζουζουλή, για διαγραφή οφειλής.  

Θέμα 70ο:   Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.           

Θέμα 71ο:   Αίτηση κ. Ευάγγελου Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.   

Θέμα 72ο:   Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.       

Θέμα 73οΑίτηση Αθλητικής Ένωσης Λίμνης για παραχώρηση χώρου
                  Εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.