9 Δεκεμβρίου 2016

Το Δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει 13 και 14 Δεκέμβρη


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2016 ,ώρα 17.30 , λαμβάνοντας υπόψη το αρίθμ. πρωτ. ΔΥ /2-12-2016 αίτημα κ. Δημάρχου,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.137/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

2.    Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017
 1. Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2017-2018
 2. Συμμετοχή Δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – νέα φάση».
5.    Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018
6.    Υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των εδρών  ΤΑΧΙ  εντός του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας  σε εφαρμογή  του Ν. 4070/12
 1. Χαρακτηρισμός ΚΑ 20.6279.0002 «Δαπάνη σύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» ως δεικτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
 2. Aνάληψη αρμοδιότητας προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
9.    Παράταση προγραμματικής σύμβασης Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δ.Ε. Κηρέως
10. Παράταση προθεσμίας υλοποίησης προμήθειας εξοπλισμού για εθελοντές πυροσβέστες
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας – Αγ. Παρασκευή»
 1. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

13. Παράταση σύμβασης Λαογραφικού Μουσείου Αγίας Άννας
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Κυμάσι»
15. Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου
16. Μετατροπή σύμβασης κας Κορέλη Αγγελικής σε ΙΔΑΧ σε συμμόρφωση τελεσίδικης /αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
 1. Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων
 2. Ονοματοδοσία οδών παραλίας Αγίας Άννας
 3. Κατανομή πίστωσης (Δ΄ Κατανομή έτους 2016) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων
 4.  Η αρίθμ. 135/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με  θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»
 5. Η αρίθμ. 151/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Εισηγητική Έκθεση Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016»
 6. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου ,για το έτος 2017 (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81)
 7. Έγγραφο ΔΕΥΑΜΛΑΑ για παραχώρηση οχημάτων για χρήση από την Επιχείρηση.
24. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τετάρτη 14η Δεκεμβρίου 2016 ,ώρα 17.00, ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. ΔΥ /2-12-2016 αίτημα κ. Δημάρχου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

   «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας οικονομικού έτους 2017»


Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.