11 Ιανουαρίου 2017

Χωρίς σχολεία την Πέμπτη 12/1 Μαντούδι-Λίμνη και Αγία Άννα


Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
Αριθμ. 19/2017

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Έχοντας υπόψη:
1. άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 & την παρ.27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
4. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιόνια, παγετός και χαμηλές θερμοκρασίες) που
επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διακοπή των μαθημάτων για την Πέμπτη 12/01/2017 όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, παγετός και χαμηλές θερμοκρασίες) και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.
Ο Δήμαρχος 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.