13 Ιανουαρίου 2017

ζητείται εργολάβος καθαρισμού για Λύκειο Λίμνης


Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Πως πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εργολάβο καθαρισμού για τη Σχολική Μονάδα Γενικό Λύκειο Λίμνης. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις :

> Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
> Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
> Να μην έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ..
> Να είναι δημότες & μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
> Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
> Να είναι άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
> Αίτηση
> Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
> Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 και αν δεν υπάρχει του 2015.
> Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
> Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
> Κάρτα ή βεβαίωση Ανεργίας.
> Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) Η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) Ότι δεν έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, και γ) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
> Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία τέκνων ή συζύγου άνω του 67%. 
> Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση δίνονται από τη Σχολική Επιτροπή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 16/01/2017 έως και Παρασκευή 20/01/2017.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής στο Μαντούδι, στο Δημοτικό Κατάστημα Κηρέως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί από την Σχολική Επιτροπή και θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 30/06/2017 για τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των γραφείων, του προαυλίου και των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου που θα τοποθετηθεί.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.