18 Φεβρουαρίου 2017

Τα ανοιχτά δεδομένα και η διαφάνεια ενισχύουν τη ΔημοκρατίαΜε αφορμή το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού, τονίζοντας ότι η διαφάνεια και το άνοιγμα των δεδομένων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 
Οι ομάδες εργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών έχουν επεξεργαστεί
συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθούν τέτοια περιστατικά. 
Ειδικότερα ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ζητά να υπάρχει διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται ο νόμος 4305/2014 σύμφωνα με τον οποίο όλα τα δημόσια έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. 
Σε ότι αφορά την ΑΕΠΙ, η οποία διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα χιλιάδων δημιουργών, αν αυτή υποχρεωνόταν από το νομοθετικό πλαίσιο (ν.2121/1993) να δημοσιεύει και διαθέτει ανοιχτά τα δεδομένα της, δεν θα υπήρχε ανάγκη να αναμένουμε τον διαχειριστικό έλεγχο ώστε να γίνουν γνωστά τα θέματα που προκύπτουν λόγω αδιαφάνειας. Μάλιστα η διάθεση ανοιχτών δεδομένων πιθανά να είχε εξ αρχής λειτουργήσει αποτρεπτικά. 
Είναι ευκαιρία, λοιπόν, στο νέο νόμο που θα κατατεθεί για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στη νέα οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, να προβλεφθούν υποχρεώσεις δημοσιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία τους αναλογικά με αυτές που υπάρχουν σε φορείς της δημόσιας διοίκησης.
Αναλυτικά η επιστολή του Οργανισμού υπάρχει διαθέσιμη εδώ.Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).


Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.