18 Μαΐου 2017

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη για την εγκατάσταση των διοδίων στην ΕΟ Χαλκίδας-Σχηματαρίου

Κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριοι Βουλευτές,

Με ιδιαίτερη έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες επίκειται έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του διακηρυγμένου μετωπικού σταθμού διοδίων στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου.  Η εξέλιξη αυτή έρχεται, ενώ δεν έχει υλοποιηθεί η στοιχειώδης δέσμευσή σας, τόσο στην από 18 Ιανουαρίου 2017 κοινή μας συνάντηση για το θέμα, όσο και σε μετέπειτα μεταξύ μας συνομιλίες, για πρόκληση σχετικής συνάντησης με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη.

Γνωρίζετε άριστα τις πολλαπλά καταστροφικές συνέπειες από τυχόν λειτουργία διοδίων
στην είσοδο του Νομού Εύβοιας, όπως ενδεικτικά έχουν αποτυπωθεί ως ακολούθως:
·         βαθιά πληγή στο εισόδημα των πολιτών και των εταιρειών που χρησιμοποιούν έκτακτα ή και καθημερινά το δρόμο.
·         αποτροπή δυνάμει επισκεπτών του Νομού, λόγω της εύλογης δυσφορίας από την επιπλέον δαπάνη και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σταθμό κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής.
·         υποβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και πρόκληση ατυχημάτων, λόγω αύξησης της χρήσης παραδρόμων που δεν έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν ανάλογους φόρτους κυκλοφορίας.

Γνωρίζετε ακόμη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι απόλυτα άδικη και καταχρηστική για την πόλη της Χαλκίδας και συνολικά για το Νομό Εύβοιας, καθώς:
·         από νομικής απόψεως, ο δρόμος επί του οποίου σχεδιάζεται η εγκατάσταση των διοδίων κατασκευάστηκε ως συγχρηματοδοτούμενο έργο με ευρωπαϊκούς πόρους του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) και σε καμία περίπτωση με δαπάνες της παραχωρησιούχου Ιονίας Οδού.
·         από πολιτικής απόψεως, ο δρόμος Χαλκίδα – Σχηματάρι αποτελεί το μοναδικό μεγάλης κλίμακας έργο που κατασκευάστηκε στην Εύβοια από την Πολιτεία, κατά την τελευταία 25ετία.

Τέλος, γνωρίζετε ότι η δέσμευση της χώρας για υλοποίηση των ανωτέρω, πηγάζει από σύμβαση μεταξύ του Κράτους και της παραχωρησιούχου για αποπληρωμή οφειλών προς την τελευταία. Ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν αποτελεί ζήτημα δικής μας αρμοδιότητας να κρίνουμε, ή πολύ περισσότερο να αποφασίσουμε, αν το Κράτος οφείλει χρήματα  στην παραχωρησιούχο. Αντιθέτως, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, είναι ότι σε κάθε περίπτωση ουδεμία οφειλή προς οποιαδήποτε εταιρεία πηγάζει από έργο που έγινε στο Νομό Ευβοίας, ειδικότερα δε, από την κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Σχηματαρίου.
Υπό αυτήν την έννοια, η επίμαχη σύμβαση, καίτοι έχει κυρωθεί με Νόμο, μπορεί και πρέπει με συμφωνία αμφοτέρων μερών να τροποποιηθεί, έστω, μόνο κατά το μέρος που αφορά στον τρόπο απόδοσης των χρημάτων που αναγνωρίζει το Κράτος ότι οφείλονται στην παραχωρησιούχο.
Κοινώς, αφορά το Κράτος αν οφείλει ή όχι στην Ιονία Οδό, αλλά αφορά όλους μας το ότι δεν οφείλεται ούτε ένα ευρώ για έργο που έγινε στην περιοχή μας. Αυτό δε, επακριβώς, είναι το σημείο που οφείλει και μπορεί να αλλάξει στη σύμβαση παραχώρησης.

Περαιτέρω, αν σε επίπεδο Κυβέρνησης, ο ως άνω προτεινόμενος χειρισμός εμποδίζεται από το λεγόμενο “πολιτικό κόστος”, πέραν της φαυλότητας ενός τέτοιου κριτηρίου, η τυχόν εγκατάσταση σταθμού διοδίων στο δρόμο Χαλκίδα – Σχηματάρι, θα επιφέρει πολλαπλές και τέτοιου τύπου συνέπειες. Είναι δε στην απόλυτα ιδική σας ευχέρεια και κατά την άποψή μας ευθύνη, να προκαλέσετε ανάλογο κοινοβουλευτικό κόστος.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας πλήρη βεβαιότητα για την αυθεντική σας βούληση να αποτραπεί η εγκατάσταση διοδίων στο Νομό μας, σας καλώ όπως:
·         λάβετε δημόσια θέση, όχι γενικόλογης διαφωνίας με την εγκατάσταση διοδίων, αλλά ρητής πολιτικής αρνησικυρίας προς την επικείμενη υλοποίηση της απόφασης,
·         μεριμνήσετε άμεσα για την πραγματοποίηση της συνάντησης με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, για την οποία έχετε εξάλλου προ καιρού δεσμευτεί,
·         συμμετέχετε στην κοινή κινητοποίηση φορέων και πολιτών που έχει εξαγγελθεί για την Πέμπτη 18 Μαΐου και ώρα 8.00 στην έξοδο της Ε.Ο Χαλκίδας – Σχηματαρίου προς Βαθύ.

Με τιμή,
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας


Φάνης Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.