12 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
Ο Δήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Αννας προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού του Δήμου - Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Αννας σε τρίτους, με αντάλλαγμα και με σύναψη μισθωτικής σχέσης, η οποία θα γίνει την 23.6.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ και μέχρι την λήξη των προσφορών στη Λίμνη (κτίριο Μελά) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία συστάθηκε με την αριθ. 266/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Η δημοπρασία αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.