6 Ιουνίου 2017

Το "ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ" στη Βόρεια Εύβοια


Ανακοινώσεις του Δημάρχου για τη στάση των συμβούλων της πλειοψηφίας :


Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων, της διασφάλισης της ενότητας της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010, ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου μας ότι:
1. Μετά την καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2017 και για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων στο Δήμο ζήτησε με το αρ.πρωτ.:
3692/05-05-2017 έγγραφό του, προς τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να συζητήσουν με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου προς όφελος των πολιτών. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση από οκτώ (8) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας οι οποίοι απάντησαν με το από 10/05/2017 έγγραφό τους, το οποίο έλαβε από το Δήμο αρ.πρωτ.: 3903/10-05-2017.
2. Ο Δήμαρχος με το αρ.πρωτ.: 4173/19-05-2017 έγγραφό του προς τους ανωτέρω οκτώ (8) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ζήτησε:
α. ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ όπως ο νόμος προβλέπει, προς όφελος του Δήμου και των πολιτών.
β. Σε διαφορετική περίπτωση που επιμένουν να δημιουργήσουν διοικητικό αδιέξοδο στο Δήμο ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ.Λίμνη 06/06/2017
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

«Πρόσκληση για συνάντηση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας με το Δήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»
 Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, Έχοντας υπόψη την όλη κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο μας και κυρίως μετά την καθυστέρηση ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2017, σας προσκαλώ να παρευρεθείτε σε συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο, στη Λίμνη, με σκοπό να γίνει συζήτηση, προκειμένου ο Δήμος μας να αποκτήσει Δημοτικό Συμβούλιο της πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο νόμος. Η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, υποχρέωση και καθήκον όλων των Δημοτικών Συμβούλων και κυρίως των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, τους οποίους ο νόμος ευεργετεί και τους παρέχει προνόμια και αξιώματα. Στην περίπτωσή μας, για το Δήμο μας, ο νόμος προβλέπει την επιδότηση του πλειοψηφούντος δημοτικού συνδυασμού με έντεκα (11) συμβούλους, για την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική του λειτουργία. Από τα ανωτέρω αυτονόητα προκύπτει ότι, εμείς οι αιρετοί του πλειοψηφούντος συνδυασμού είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε τα καθήκοντά μας, όπως ο νόμος προβλέπει, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου προς όφελος των πολιτών.

 O Δήμαρχος & Επικεφαλής του Συνδυασμού της πλειοψηφίας
 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
 Χρήστος Καλυβιώτης

 «Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του Δήμου» 

Κύριοι Σύμβουλοι, Έχοντας υπόψη: α. Την όλη κατάσταση, που επικρατεί στο Δήμο μας και κυρίως μετά την καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2017, κατά παράβαση για δεύτερη συνεχή χρονιά του άρθρου 77, του ν.4172/2013, με σοβαρότατες συνέπειες κυρίως σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, της εξυπηρέτησης των πολιτών, της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας. β. Το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ο Δήμος μας υπολειτουργούσε και κάλυπτε μόνο τις αναγκαίες υποχρεωτικές δαπάνες, σύμφωνα με τα άρθρα 158 & 160, του ν.3463/2006, εξαιτίας της ΜΗ έγκαιρης ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους 2017. γ. Το γεγονός ότι μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου του έτους 2017, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη από το Δήμο μας, πλην των αποδοχών προσωπικού, την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα ένδειας, σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 160, του ν.3463/2006, όπως ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας ουσιαστικά να ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ και να ΜΗ μπορεί να συλλέξει ούτε τα οικιακά απορρίμματα λόγω απαγόρευσης προμήθειας καυσίμων [1] για τα απορριμματοφόρα οχήματα, εξαιτίας της ΜΗ έγκαιρης ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους 2017, με ότι συνεπάγεται κυρίως σε βάρος της Δημόσιας Υγείας. δ. Το γεγονός ότι από συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους και κυρίως από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Χατζή αγνοήθηκε πλήρως για δεύτερη συνεχή χρονιά το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ: οικ.1467/18-01-2016, με το οποίο επισημαίνονται και οι πειθαρχικές ευθύνες από τη ΜΗ έγκαιρη ψήφιση του προϋπολογισμού. ε. Την χωρίς ημερομηνία επιστολή σας, που κατατέθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αρ.πρωτ. 6193/05-06-2015, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρετε: «Εμείς όλοι που αγωνιστήκαμε να σε εκλέξουμε Δήμαρχο, δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να συνεργασθούμε άλλο μαζί σου και είναι στη δική σου κρίση, προκειμένου να μην βρεθούμε σε διοικητικό αδιέξοδο, να επιλέξεις τι θα κάνεις για το καλό του Δήμου μας.» στ. Το με αρ.πρωτ. 3692/05-05-2017 έγγραφό μου, με θέμα: «Πρόσκληση για συνάντηση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας με το Δήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας» και με σκοπό να γίνει συζήτηση προκειμένου ο Δήμος μας να αποκτήσει Δημοτικό Συμβούλιο της πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά εσείς δεν ανταποκριθήκατε και δεν προσήλθατε ούτε για συζήτηση. ζ. Την από 10/05/2017 επιστολή σας, που κατατέθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αρ.πρωτ. 3903/10-05-2017, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρετε: «……….. να προβείτε στην άρση του Διοικητικού αδιεξόδου που έχετε επιφέρει στο Δήμο. ……». και 1. Επειδή δεν εκτελείτε τα καθήκοντά σας, όπως ο νόμος ορίζει και εμποδίζετε την ομαλή λειτουργία του Δήμου. 2. Επειδή με την παράνομη συμπεριφορά σας έχετε δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε βάρος του Δήμου και των πολιτών. 3. Επειδή ο Δήμαρχος εκλέχθηκε δημοκρατικά από τις χιλιάδες της πλειοψηφίας των Δημοτών οφείλει να υπηρετεί όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. 4. Επειδή είμαι υποχρεωμένος να εκτελώ τα καθήκοντά μου και να διοικώ το Δήμο όπως ο νόμος προβλέπει και ΟΧΙ όπως εσείς θέλετε, εξυπηρετώντας τα προσωπικά σας συμφέροντα και τις παράνομες φιλοδοξίες σας. 5. Επειδή χρέος μου είναι να σέβομαι και να υπηρετώ το Σύνταγμα, τους Νόμους και να εκτελώ τα καθήκοντά μου προς όφελος όλων των πολιτών αδιακρίτως. 6. Επειδή οι πολίτες του Δήμου μας, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε είναι αγανακτισμένοι από την σε βάρος τους παράνομη και παράλογη συμπεριφορά σας. 7. Επειδή με την αναφερόμενη (ε) επιστολή σας δηλώνετε ότι: «……..είναι στη δική σου κρίση, προκειμένου να μην βρεθούμε σε διοικητικό αδιέξοδο, να επιλέξεις τι θα κάνεις για το καλό του Δήμου μας.» [2] 8. Επειδή με την αναφερόμενη (ζ) επιστολή σας μου ζητάτε: «……….να προβείτε στην άρση του Διοικητικού αδιεξόδου που έχετε επιφέρει στο Δήμο.» ΣΑΣ ΚΑΛΩ για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου, να εκτελείτε τα καθήκοντά σας προς όφελος του Δήμου και των πολιτών. Σε διαφορετική περίπτωση, που επιμένετε με την παράνομη, παράλογη, επιζήμια και αδιάλλακτη συμπεριφορά σας, να δημιουργήσετε διοικητικό αδιέξοδο στο Δήμο ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ για να έρθουν στη θέση σας τα αναπληρωματικά μέλη να εκτελούν το καθήκον τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο και στους πολίτες όπως ο νόμος προβλέπει. Με την παραίτησή σας αυτή θα προσφέρετε τα μέγιστα στο Δήμο και στους πολίτες του και θα αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο να βρεθεί ο Δήμος σε διοικητικό αδιέξοδο. Δυστυχώς για εσάς, σε αδιέξοδο φέρατε τους εαυτούς σας με τις παράνομες πράξεις και παραλήψεις σας, για τις οποίες όπως γνωρίζετε αναζητούνται πειθαρχικές και άλλες ευθύνες από τις αρμόδιες αρχές. 
O Δήμαρχος & Επικεφαλής του Συνδυασμού της πλειοψηφίας 
του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
 Χρήστος Καλυβιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.