10 Ιουλίου 2017

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 ,ώρα 11 π.μ , ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. 6441/7-7-2017 αίτημα  κ. Δημάρχου για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου  και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96
του Ν. 3463/2006, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1.        Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
2.        Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
3.    Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Ελυμνίων  για παραχώρηση χώρου για στέγαση των γραφείων του
   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)
4.        Αίτηση Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας         
   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
5.        Αίτηση κ.κ  Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
6.        Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου  και Χανδρινού Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού καταβολής ισόποσων δόσεων.   
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
7.        Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (20/6/2017) με θέμα «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»
   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
8.    Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/7-11-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»
   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
9.        Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/20-10-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»
   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
10. Έγκριση εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση ΟΕΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3485/2007 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος)
11. Διατύπωση προϋποθέσεων απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθ.24 του ν. 4479/2017 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)
12.     Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (8-5-2017) με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
13.     Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της αρχικής  μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Στεργίου Ιωάννης)
12.Αίτηση Ένωσης Συνταξιούχων Μαντουδίου και Περιχώρων με θέμα «Παράταση σύμβαση μίσθωσης για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Μαντουδίου»
   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαλιούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
13.Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα τοπικής  κοινότητας Πηλίου για μαθήματα ζωγραφικής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Πρόεδρος Δ.Σ)
14.Μετατροπή ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)
15.Η αρίθμ. 11/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης  με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων οικισμού Μουρτιάς για την παραχώρηση του γηπέδου στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ»  στον Συνεταιρισμό Κουρκουλών για την τοποθέτηση της ξυλείας τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
16. Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Κατανομή ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Γερογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
17.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 118,παρ.5 του Ν.4412/2016» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γερογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
18.Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στα πλαίσια αποδοχής δωρεάς της εταιρείας  ALSYK ABEE ,(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
19.Έγγραφο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Πρόεδρος Δ.Σ
20.Η αρίθμ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
21.Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση τοπικού συμβουλίου Παπάδων με θέμα: «Λειτουργία δημοτικού σχολείου Παπάδων ως τακτικό»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
22.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
23.Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ λόγω παραιτήσεως του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Παληός Εστράτιος)
24.Χαρακτηρισμός Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως δεκτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
25.Παραχώρηση κοινοχρήστου –δημοτικού χώρου  στον κ. Παπανικολάου Νικόλαο του Σταμάτη στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
26.Η αρίθμ. 18/2017 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της αρίθμ. 2/2017 απόφασης ΟΕΥ ως προς το άρθρο 9 και προσθήκη ακροτελεύτιου άρθρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Παληός Ευστράτιος)
27.Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)

                                             Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.