20 Σεπτεμβρίου 2017

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Πέμπτη 28η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 19.00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.Έγκριση τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας για το έτος 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος )
2.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων ,Περιουσίας και Ταμείου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνιακών επιδομάτων» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος – Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου) 
3.Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με Κωδικό ΟΠΣ 5008052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος – Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου) 
4.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με Κωδικό ΟΠΣ 5008052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος – Πληροφορίες: Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου) 
5.Διαγραφές οφειλών τροφείων δημοτικού παιδικού σταθμού Μαντουδίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος – Πληροφορίες: Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου) 
6.Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε»(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος –Πληροφορίες: Aρμόδιος υπάλληλος ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας )
7.Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος –Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας )

8.Κατανομή πίστωσης (Γ΄ Κατανομή έτους 2017) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

9.Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

10.Αίτηση κας Σιγκούνα Μαρία του Παναγιώτη περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

11.Έγγραφο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε με θέμα: «Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

12.Έγγραφο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (αρ. πρωτ. 2162/22-6-2017) με θέμα «Συγκέντρωση υπογραφών για την διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)


Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.