22 Νοεμβρίου 2017

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 ,ώρα 17.30,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

  
 1. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με Κωδικό ΟΠΣ 5008052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ.-Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κα Καψάλα Καλομοίρα)

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με Κωδικό ΟΠΣ 5008052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. - Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κα Καψάλα Καλομοίρα)

 1. Εισήγηση Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνιακών επιδομάτων».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δ.Σ -Αρμόδιος Υπάλληλος Η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου κα Καψάλα Καλομοίρα)

 1. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος –Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κος Σκουμπρής Νικόλαος )

 1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και της παροχής γάλακτος σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου ετών 2012,2013,2014 και 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/Α΄) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της πράξης/έργου «Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Έγκριση τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2018(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για ένταξη της περιοχής μας στο πρόγραμμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Κατανομή πίστωσης (Γ΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Έγγραφο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Νηλέως. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Κηρέως. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Χαρακτηρισμός Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017, ως δεκτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Έγγραφο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα «Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)


                                                     Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.