3 Δεκεμβρίου 2017

στα δικαστήρια για τον προϋπολογισμό...


Στα πλαίσια διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των καθηκόντων του και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου προς όφελος των πολιτών και να μην επαναληφθεί για 3η συνεχή χρονιά η καθυστέρηση ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισμού, υπέβαλε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος την από 27/11/2017 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων με Χορήγηση Προσωρινής Διαταγής, προκειμένου να ψηφιστεί και εγκριθεί ο προϋπολογισμός έτους 2018 σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 


Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την ψήφιση του προϋπολογισμού των Δήμων και όλων όσων προαπαιτούνται (απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, απόφαση έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2018) είναι:
α.Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με την παρ.5, του άρθρου 77, του ν.4172/2013.
Από τα προαπαιτούμενα εκκρεμεί η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 από το δημοτικό συμβούλιο.
β.Έως τη 15η Νοεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παρ.6, του άρθρου 77, του ν.4172/2013.
Εκκρεμεί η ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο.
γ.Αν ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού.  Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του, σύμφωνα  με την παρ.7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μερίμνησε για τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου μέχρι τη 15η Νοεμβρίου, παρά τα έγγραφα αιτήματα του Δημάρχου.
Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο δεν συνήλθε αυτοδίκαια μετά τη 15η Νοεμβρίου ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη Κυριακή για τη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2018. 

Η ανωτέρω Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων με Χορήγηση Προσωρινής Διαταγής συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος και εξεδόθη απόφαση, η οποία απορρίπτει την αίτηση περί χορήγησης προσωρινής διαταγής και ορίζει δικάσιμο για τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. 


Λίμνη, 01/12/2017
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.