5 Δεκεμβρίου 2017

ανακύκλωση μπαταριών


Στα πλαίσια ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.
Οι συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/10/2017, ανέρχονται σε 143.286 kg.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μη ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, σχετίζονται με τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα και ιδιαίτερα με το μόλυβδο που περιέχουν.
Οι μπαταρίες περιέχουν επιπλέον και διαβρωτικά οξέα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς αν απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, με κάποιες από αυτές να είναι επίσης εύφλεκτες.
Σε περίπτωση δε καύσης, τα μέταλλα εξαερώνονται και καταλήγουν με τη βροχή στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες.
Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως ο μόλυβδος, ο οποίος ανακυκλώνεται σχετικά εύκολα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Επιπλέον, υπολογίζεται ότι γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια σε ποσοστό που φτάνει και το 80%.
Αν δεν χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, χάνονται ανακυκλώσιμα πολύτιμα μέταλλα και πλαστικές ύλες και προκαλείται σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Με τη σωστή διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων, ελαχιστοποιούνται οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα και υλικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα οφέλη για τους καταναλωτές και δίνοντας λύση στο πρόβλημα της ασφαλούς διαχείρισης - διάθεσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.


·        Στοιχεία από COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.