21 Μαρτίου 2018

συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου στις 27 και 29/3


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:


1.Καθορισμός χώρου για την επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
2.Ένταξη ή μη στο «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων».
3.Αποδοχή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
4.Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (αρ.πρωτ: 3347/24-10-2017 έγγραφο Κ.Ε.Δ.Ε.)
5.Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής, εκποίησης και απόσυρσης οχημάτων και άλλων κινητών πραγμάτων του Δήμου.
6.Επικαιροποίηση της με αριθμ.253/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (το με αρ.πρωτ.: Δ.Υ./15-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 27η Μαρτίου 2018, ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω θέμα:
«Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.