25 Απριλίου 2018

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Δημαρχείο Κηρέως στην Τοπική Κοινότητα κοινότητα Μαντουδίου , την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1.ΘΕΜΑ: «Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για την υπόθεση της κοπής δύο κυπαρισσιών στην Τ.Κ Μαντουδίου »
2.ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός των μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού ως συνέχεια της υπ. αρίθμ. Νο 37/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » κατόπιν της πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
3.ΘΕΜΑ: « Απόδοση εξηγήσεων από τον Δήμαρχο σχετικά με την 40/2017 αγωγή ενώπιον του ειρηνοδικείου Ιστιαίας που υποβλήθηκε εναντίον του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας από τον ίδιο του τον Δήμαρχο.»
4.ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο (2) μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
5.ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός των σχολείων στα οποία θα καταμεριστεί το ποσό της χρηματοδότησης ως συνέχεια της υπ. αρίθμ. Νο 36/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » κατόπιν της πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
6.ΘΕΜΑ : Αίτηση Κας Πανωραίας Τζοβάνα ( ΚΑΠΗ Μαντουδίου)
7.ΘΕΜΑ: Αίτηση ένωσης συνταξιούχων Ν. Ευβοίας για την κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ στην πλατεία Μαντουδίου
8.ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου κατ΄εφαρμογή του ν.4412/2016
9.ΘΕΜΑ : Αίτηση Δημοτικών συμβούλων με θέμα Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Malian.gov.gr
10.ΘΕΜΑ : Καθορισμός θέσεων παρέμβασης για την συντήρηση της δημοτικής οδού προς ιερά μονή όσιου Δαυϊδ σύμφωνα με το Αρ. πρωτ.: 52156/963 15-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών έργων Π.Ε Εύβοιας . (Αίτημα Κου Στεργίου Ιωάννη).
11.ΘΕΜΑ : Λειτουργία Μουσείων εντός της εδαφικής Περιφέρειας του Δήμου. (Αίτημα Κου Στεργίου Ιωάννη).
12.ΘΕΜΑ : Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων αριθμ. Πρωτ.12133/11-12-2017 με θέμα: «Ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά με τις αγωγές που υπεβλήθησαν από δήθεν εθελοντές κατά του Δήμου»
13.ΘΕΜΑ: Έγγραφο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (αρ.πρωτ.2162/22-6-2017 με θέμα «Συγκέντρωση υπογραφών για την διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου »)
14.ΘΕΜΑ : η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής επιτροπής περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού βέτους 2016»
15.ΘΕΜΑ : η αρίθμ. 9/2017 απόφαση της Β/βάθμιας Σχολικής επιτροπής περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2016»
16.ΘΕΜΑ: Η αριθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015»
17.ΘΕΜΑ: Η αριθμ. 28/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας έτους 2014»
18.ΘΕΜΑ: Η αριθμ.66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014»
19.ΘΕΜΑ: Η αριθμ.146/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Β΄τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού »
20.ΘΕΜΑ: Η αριθμ.147/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Γ΄τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού »
21.ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ.: 1430/01-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοκ. & Οικ. Υπηρεσιών.
22.ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Φασαράκη Αργυρώ , IT MASTER – Δημ. Κοψομύτης , Ζησίμου Ασημένια ).
23.ΘΕΜΑ: Παράταση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών (παρ. 11δ του αρ. 221 Ν.4412/2016) όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 149/2017 Α.Δ.Σ , μέχρι την λήξη των 10224/17 & 11833/2017 συμβάσεων.
24.ΘΕΜΑ : Η αριθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ Μαντουδίου.
25.ΘΕΜΑ : Αίτηση του πολιτιστικού Συλλόγου Κηρίνθου.
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.