22 Απριλίου 2015

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, το Σάββατο 25 Απριλίου 2015,ώρα 11π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέμα:
1. Έκθεση Λύσης & Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού –Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Λίμνης(Εισηγητές: Κουτρουμπής Ευθύμιος και Δήμαρχος)
2. Έκθεση Λύσης & Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας(Εισηγητές: Κουτρουμπής Ευθύμιος και Δήμαρχος)

3. Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων(Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Δήμου Χαλκιδέων(Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Ασκητήριο-Μοναστήρι Οσίου Δαυίδ-Βοθάνες Γεραλίνας-Καταρράκτες Δρυμώνα (Συμπεριλαμβανομένης Ανάπλασης στη θέση Κρέμαση) (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
6. Περί διενέργειας εμποροπανήγυρης στα πλαίσια τοπικής θρησκευτικής εορτής τοπικής κοινότητας Προκοπίου(Εισηγητής: Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος)
   7. Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών   
     καταστάσεων (του ισολογισμού, του λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του
     πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος)για την χρήση
     2014,με βάση το άρθρο 163 παρ.3του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) (Εισηγητής:
     Δήμαρχος)
8.  Καθορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου τοπικής κοινότητας Προκοπίου
     (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
9. Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου(αλιείας)
    (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
10.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητού Λαϊκών αγορών
   (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
11.Έγκριση απολογισμού πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής έτους 2014
     Εισηγητής:κ.Βούλγαρης Αναστάσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής)
12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρίθμ. 29/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την σύνταξη και υποβολή προσφυγής σύμφωνα
   με το άρθρο 152 του Ν. 3463/2006(Ειδική Επιτροπή) κατά της με αρίθμ. πρωτ. 652/55923/14-4-2015 (ΑΔΑ 7ΛΚ2ΟΠΙ)-ΛΡ2) απόφασης Αποκεντρω-μένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έλεγχος Νομιμότητας της αρίθμ. 34/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας αναφορικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015» (Εισηγητής : Δήμαρχος)
13.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου πέραν της πενταετίας. (Εισηγητής : Δήμαρχος)
14. Απόφαση –Ψήφισμα για την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για την μεταφορά πόρων ΟΤΑ στην Τράπεζα Ελλάδος και διαμαρτυρία για IOU (Εισηγητής κ.Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Κουκουρίκος Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.