25 Ιανουαρίου 2016

οι εξελίξεις για το προϋπολογισμό στο 2016...

Δήμαρχος

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας, για τις εξελίξεις σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2016, που δεν έχουν ψηφιστεί έγκαιρα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες 31.10.2015 και 15.11.2015, αντίστοιχα.
1. Ο Δήμαρχος, με το αρ. πρωτ. 14093/09.12.2015 έγγραφό του, ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13.01.2016. Ο Υπουργός με πλήρη κατανόηση και ενδιαφέρον στηρίζει την ομαλή λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου μας και

διαβεβαίωσε για την άμεση εφαρμογή του νόμου και την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) εξέδωσε το με αρ. πρωτ.: οικ. 1467/18.01.2016 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό του, με θέμα «Ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», με το οποίο υπενθυμίζει στους Δήμους που δεν έχουν ολοκληρώσει την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016, να το πράξουν άμεσα.
3. Με το αρ. πρωτ. 620/22-01-2016 έγγραφο Δημάρχου, στάλθηκε επί αποδείξει, το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση.
4. Τέλος, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας, να μην ανησυχούν, καθόσον ο νόμος προστατεύει την ομαλή λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου μας. 
Σε διαφορετική περίπτωση, παράνομης συμπεριφοράς αιρετών, όπως συμβαίνει στο Δήμο μας, ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα. 
Τα ανωτέρω επισημαίνονται στο αναφερόμενο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει: 

«Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα ότι: 
- Σε περιπτώσεις όπου, εξαιτίας ολιγωρίας των αρμόδιων οργάνων του δήμου ή της περιφέρειας να ψηφίσουν έγκαιρα τον προϋπολογισμό, ζημιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας ή παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του, η κατά τόπο αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει τις διατάξεις των αρ. 232 κ.επ. του ν. 3852/2010, περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα.»

Λίμνη, 25 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.