7 Ιουλίου 2016

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου στο Μαντούδι, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 ,ώρα 19.30, ύστερα από το αρίθμ. ΔΥ/5-7-2016 αίτημα κ. Δημάρχου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.    Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων

Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
2.    Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016
Εισηγητής:  κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
3.    Έγκριση τροποποιημένης μελέτης «Βελτίωση και Αναβάθμιση πλατειών και πεζόδρομων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ,με την τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή».
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
4.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης  
     Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α) και του Δήμου
     Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Εισηγητής:  κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος
               5. α) Αποδοχή διάθεσης οχημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς χρήση στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έως 31/12/2016.
β) Αποδοχή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μηχανημάτων και
γ) Αποδοχή των όρων διάθεσης των μηχανημάτων σύμφωνα με το αρ.πρωτ.: 86665/2326/06-06-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
      6.  Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου
      7.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή 
            περιηγητικών μονοπατιών «ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ
             ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»
       8.  Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου Ροβιών» -
             Κατανομή ΣΑΤΑ για πληρωμή του έργου.
       9.  Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου 
       Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
 10. Η αρίθμ.20/2016 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Τιμολογιακή 
       Πολιτική  αναμόρφωση της υπ’ αρίθμ.19/2016 απόφασης»
 11. Διαγραφή νηπίων από Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου
 12. Η υπ΄ αρίθμ. 37/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα 
        «Εισήγηση για την λειτουργία στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σε  
        τοπικές Κοινότητες του Δήμου για το έτος 2016»
   Εισηγητής: κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος
  13. Η υπ΄αρίθμ. 84/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
        «Εισήγηση έκθεσης Α΄τριμήνου έτους 2016,για την εκτέλεση του
        προϋπολογισμού»
  Εισηγητής: κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.