31 Μαρτίου 2017

Δήμαρχος:Είμαστε σε αδιέξοδο!


Μετά την άκαρπη έκτακτη συνεδρίαση για τη ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου ο Δήμαρχος εξέδωσε τη παρακάτω ανακοίνωση:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας και προάσπισης των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας (παρ.1, άρθρο 58, ν.3852/2010), ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι:

Κατά πρωτοφανή και μοναδικό τρόπο στα Ελληνικά χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος μας στερείται εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2017, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, παράνομα, δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2017, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται οποιαδήποτε δαπάνη μετά την 31/03/2017, με σοβαρότατες συνέπειες
κυρίως σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, της εξυπηρέτησης των Πολιτών, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή έχουν έγκαιρα ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο και το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 έχει εγκριθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. στις 04/11/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 77, του ν.4172/2013, το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013, αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ο Δήμος μας υπολειτουργούσε και κάλυπτε μόνο τις αναγκαίες υποχρεωτικές δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 158, του ν.3463/2006.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 160, του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.4386/2016 και ισχύει σήμερα, μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και
γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.

Ο Δήμαρχος μη έχοντας άλλη επιλογή αναγκάστηκε να ζητήσει την κατά νόμο συνδρομή των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, για να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου και απέστειλε σχετική αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και Ελεγκτή Νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στην οποία επισημαίνονται τα κάτωθι:

Η λειτουργία του Δήμου μετά τις 31/03/2017 θα βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κατάσταση αυτή οφείλεται στις παράνομες πράξεις και παραλήψεις συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων και επίσης στις παραλήψεις των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δεν εφάρμοσαν έγκαιρα το νόμο και δεν προστάτεψαν το Δήμο μας από εκείνους τους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε καταγγείλει εγγράφως και ονομαστικά.
Οι εννέα (9) αναφορές Δημάρχου για σοβαρή παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι πέντε (5) εγκλίσεις Δημάρχου ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, για παράνομες πράξεις συγκεκριμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτελώντας τα καθήκοντά τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως προβλέπεται από το νόμο, προς όφελος των πολιτών.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ο Ελεγκτής Νομιμότητας να ανταποκριθούν στις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, να εφαρμόσουν το νόμο και να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Δήμου και την ομαλή λειτουργία του.
Για τους Δημοτικούς Συμβούλους, που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους και έχουν πειθαρχικές και άλλες ευθύνες, να εφαρμοστεί ο νόμος για να προστατευθεί ο Δήμος και οι πολίτες.
Η Διοίκηση οφείλει να δώσει άμεσα την αναγκαία λύση, εφαρμόζοντας το νόμο, για να προστατέψει το συμφέρον του Δήμου και τους πολίτες.
Τα προσωπικά συμφέροντα, οι προσωπικές αδυναμίες, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός απειλούν την κοινωνία μας.

Είναι ανάγκη, σε αυτόν το χαρισματικό από τη φύση τόπο, να συνεργαστούμε, γιατί το μέλλον μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους, σε όποια θέση και να βρισκόμαστε.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας οφείλουν να σεβαστούν το νόμο, να εκτελούν τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους με σεβασμό στο Δήμο και στους πολίτες του.Λίμνη, 31 Μαρτίου 2017

Για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ο Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.