10 Μαρτίου 2018

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Πέμπτη 15η Μαρτίου 2018, ώρα 18.00, ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. 1526/5-3-2018 αίτημα κ. Δημάρχου για άμεση σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:


1. Συζήτηση επί της αρίθμ. πρωτ. 3857/222844 Π.Ε 14-2-2018 Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
2. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΗΛΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» από πιστώσεις ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα του ενάριθμο 2017ΕΠ56600003" «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
3. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018
4. Προγραμματισμός προσλήψεων πυροφυλάκων 
5. Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 143/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα « Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας»
6. Έγγραφο Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Κεράμειας με θέμα «Άμεσος κίνδυνος λειψυδρίας στον οικισμό Τ.Κ. Κεράμειας λόγω παρανόμως επεκτάσεων δικτύου ύδρευσης» 
7. Αίτημα Πολιτιστικού-Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την κατάρτιση Μητρώου Αρένων γεννηθέντων το έτος 2017.
9. Διεξαγωγή Διαδημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ίδρυση σφαγείου στη Β. Εύβοια» και προσδιορισμός τόπου και ημερομηνίας της κοινής συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
10. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για ένταξη της περιοχής μας στο πρόγραμμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO».
11. Αποδοχή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
12. Ένταξη ή μη στο «Δίκτυο Δήμων Απολιθωμένων Σπονδυλωτών».
13. Ένταξη ή μη στο «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων».
14. Υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κατόπιν της Πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
15. Υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κατόπιν της Πρόσκλησης Ι του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
16. Ορισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ως Φορέα Λειτουργίας του προτεινόμενου έργου (προς χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΑΛ.&Θ. και κατασκευή από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας) με τίτλο «Μικρά λιμενικά έργα Παραλίας Αγίας Άννας».Βεβαίωσης – Δήλωσης ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου από το Φορέα Λειτουργίας, ήτοι από τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας, σύμφωνα και με το άρθρο 94.67 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης».
17. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2018-2019
18. Παραχώρηση Αποφρακτικού Μηχανήματος από το Δήμο στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. (υπ’ αριθμ. 33/2017 απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)
19. Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή στο ΔήμοςΝετ και στη Νομοτέλεια.
20. Κατανομή πίστωσης (Α’ κατανομή 2018) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.
21. Έγγραφο τμήματος Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών για παράταση θητείας επιτροπής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (7/2017 Α.Δ.Σ)
22. Διαγραφές οφειλών πολιτών: Τουκτούκα Παναγιώτα (αίτηση με αρ. πρωτ. 11408/28-11-2016)-Μουργκογιάννης Δημήτριος (αίτηση με αρ. πρωτ. 730/29-01-2018)-Παλαιολόγος Βασίλειος (αίτηση με αρ. πρωτ. 502/18-01-2018)-Σκοπελίτης Κωνσταντίνος (αίτηση με αρ. πρωτ. 889/06-02-2018)-Αναγνώστου Γεωργίου (αίτηση με αρ. 4124/18-5-2017)-Τσόπελα Δημητρίου (αίτηση με αρ.6378/6-7-2017)
23. Μείωση οφειλών Στρίγγλου Δημητρίου του Ανδρέου 
24. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (αρ.πρωτ: 3347/24-10-2017 έγγραφο Κ.Ε.Δ.Ε.)
25. Χαρακτηρισμός Κ.Α. του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 ως δεκτικών έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. (το από 24/01/2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών).
26. Παραχώρηση αίθουσας στο Μαντούδι για τη στέγαση κέντρου επιχειρηματικότητας – εξυπηρέτησης μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας. (αρ.πρωτ.: 255/12-01-2018 έγγραφο Επιμελητηρίου Ευβοίας)
27. Επικαιροποίηση της με αριθμ.253/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (το με αρ.πρωτ.: Δ.Υ./15-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)
28. Εξουσιοδότηση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος της μη κάλυψης με τηλεοπτικό σήμα όλων των περιοχών του Δήμου μας. 
29. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018. 
30. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής, εκποίησης και απόσυρσης οχημάτων και άλλων κινητών πραγμάτων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.