8 Απριλίου 2014

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


              ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ              


            Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου Μελά  Λίμνης , την Παρασκευή 11η Απριλίου   2014  και ώρα  14.00  μ.μ ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων
για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ανάκληση των αρίθμ. 57/2014 και 76/2014 αποφάσεων δημοτικού  
      συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014»
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –Τροποποίηση τεχνικού 
      προγράμματος 
  1. Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ  "Έρευνας λατομικού χώρου  για διαπίστωση     
      κοιτάσματος μαρμάρου σε έκταση 84.463,69 τ.μ. στη θέση ΞΗΡΟΝ     
      ΟΡΟΣ Τ.Κ. Κουρκουλών, ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - 
       Άννα, από τον Γεώργιο Δημ. Ζαφειράκη".
  1. Έγκριση της με αρ. 15/2014 μελέτης για την συντήρηση κι επισκευή 
       μεταφορικών μέσων ,βαρέων  και λοιπών  μηχανημάτων και της
      διενέργειας των κάτωθι προμηθειών και εργασιών και λήψη
      απόφασης σχετικά με την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού.   
               

                                                                              Η Πρόεδρος
                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                         
                                                                    Στέφου  Κυριακή


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.