26 Αυγούστου 2014

σε δοκιμασία οι πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία στην Εύβοια.

Κίνδυνος για την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική, και Μικροδρεπανοκυτταρική  Αναιμία η κατάργηση χώρων στις Μονάδες περίθαλψης του Γ.Ν. Καλαμάτας και Γ.Ν. Χαλκίδας.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών  που εντέλλεται από την τρόϊκα να εφαρμόσει η κυβέρνηση υφίστανται οι ασθενείς που πάσχουν από Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική, και Μικροδρεπανοκυτταρική  Αναιμία αφού μετά από την μείωση του ιατρικού προσωπικού στις Μονάδες παρακολούθησης τους, στα Γ.Ν. Καλαμάτας και Χαλκίδας
βλέπουν να συρρικνώνονται  και οι χώροι αυτών.
...........................................................................
Επίσης στην μονάδα παρακολούθησης των ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία στο Γ.Ν. της Χαλκίδας μεταγγίζονται τουλάχιστον δέκα (10) ασθενείς και παρακολουθούνται άλλοι ενενήντα (90) πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία. Και εδώ όπως στο νοσοκομείο της Καλαμάτας παρακολουθούνται και άλλοι ασθενείς πάσχοντες από ογκολογικές ή αιματολογικές παθήσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτει έλλειψη επαρκούς και ξεχωριστού χώρου για την πραγματοποίηση των μεταγγίσεων των Θαλασσαιμικών.
Παρά την δέσμευση από τον Διοικητή του νοσοκομείου στον  ΠΑ.Σ.Π.Α.Μ.Α (Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή    Αναιμία) ότι θα παραχωρηθεί ο διπλανός θάλαμος  για τις ανάγκες της νοσηλείας των ασθενών, όλως αιφνιδίως και χωρίς την ενημέρωση των πασχόντων και κυρίως του υπεύθυνου γιατρού, ο σύλλογος πληροφορήθηκε την παραχώρηση του στις διοικητικές υπηρεσίες για να στεγάσει μέρος των διοικητικών υπαλλήλων που μέχρι σήμερα στεγάζονταν σε άλλο χώρο.
Το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου ΥΑ Αριθμ. Υ4α/οικ 149906 (ΦΕΚ Β’/2267/28/11/2007) ορίζει ότι «… οι μονάδες  Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου θα πρέπει να είναι χωροταξικά ανεξάρτητες, να είναι αποκλειστικής χρήσης με μέγεθος ανάλογο του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετούνται, το εμβαδόν του κυρίου χώρου μεταγγίσεων να μην μικρότερο από 7 τμ ανά μεταγγιζόμενο κρεβάτι…»
Επειδή, η παραβίαση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την χωροταξική διάταξη των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου, μπορεί να έχει συνέπειες στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Επειδή, η έλλειψη ιατρικού προσωπικού μπορεί να αποβεί μοιραία για τους ασθενείς.
Επειδή η οποιαδήποτε χωροταξική μετατροπή των χώρων περίθαλψης ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία, χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου γιατρού και των ίδιων των ασθενών.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει προκειμένου:
Α) Να εφαρμοσθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την χωροταξική διάταξη των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου, και ειδικά για τις μονάδες των νοσοκομείων Καλαμάτας και Χαλκίδας.
Β) Να καλυφθούν οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας, και ειδικά για την έλλειψη καρδιολόγου στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου του νοσοκομείου της Καλαμάτας.
Γ) Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη  του υπεύθυνου γιατρού και των ίδιων των ασθενών για την οποιαδήποτε μετατροπή των χώρων περίθαλψης ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία.Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αποστόλου Ευάγγελος

Πετράκος Αθανάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.